Torubu 33

1Yeniban biru Yakɔbu u nɔni seeya u wa wee, Esau u wee ka win tabu kowobu tɔnu nɛɛ te. Yera Yakɔbu u win bibu bɔnu kua u Lea nùn wigibu wɛ̃. Ma u maa Rasɛli wigii wɛ̃. Ma u maa win yoo tɔn kurɔbu yiru begibu wɛ̃. 2Ma u win yoo tɔn kurɔ be gbiisia ka ben bibu, ma u dera Lea ka win bibu ba bu swĩi, yen biru Rasɛli ka win bii Yosɛfu ba swĩi. 3Ma Yakɔbu u besira u bu gbiiya u da u yiira nɔn nɔɔba yiru win mɔɔn wuswaaɔ. 4Yera Esaun tii u maa duka na u Yakɔbu gaba wĩirɔ ba bɔkasina ba sɔ̃suna. Ma be yiru kpuro ba swĩ. 5Ye Esau u nɔni seeya u Yakɔbun kurɔ be ka bii be wa, yera u nɛɛ, berà beni. Yakɔbu u nùn wisa u nɛɛ, bii be Gusunɔ u man kã win durom saabu, bera mi. 6Yera yoo be, ba na Esaun wuswaaɔ ba yiira. 7Ma Lea ka wigibu ba na ba yiira. Yen biru Rasɛli ka Yosɛfu ba maa na ba yiira. 8Ma Esau u maa Yakɔbu bikia u nɛɛ, mban sɔ̃na a tɔn be ka sabe ni gbiisiama nɛn mi. Yakɔbu u nùn wisa u nɛɛ, na nun ye kpuro mɔrisiawa kpa a ka man nɔnu geu mɛɛrin sɔ̃. 9Ma Esau u nɛɛ, nɛn wɔnɔ, sabe ni na mɔ nɛn tii nu man tura, a wunɛginu nɛnuɔ. 10Yera Yakɔbu u nɛɛ, aawo, à n ka man nɔnu geu mɛɛra, a nɛn kɛ̃ɛ te mɔɔ. Domi ye a man dam koosia ka nuku dobu na wunɛn wuswaa waasinawa nge Gusunɔgia. 11Ǹ n mɛn na, a nɛn kɛ̃ɛ te mɔɔ. Domi Gusunɔ u man durom kua u man wɛ̃ kpuro yèn bukata na mɔ. Ma u Esau suuru kana gem gem u sere kɛ̃ɛ te mwa. 12Ma u nɛɛ, a seewo su doona kpa na n nun swaa gbiiye. 13Yakɔbu u nùn wisa u nɛɛ, nɛn tɔnwero, a yɛ̃ ma na bibu mɔ be ba kun gina dam mɔ, ka yãa binu ka kɛtɛ binu ni nu bom nɔrumɔ. Yen sɔ̃, sà n dera ba sĩa too baa sɔ̃ɔ teeru, sabe ni kpuro nu koo gbisuku. 14Yen sɔ̃, a n gbia, kpa nɛ ka bii be ka sabe ni, sa n wunɛn yira swĩi kpurɛ kpurɛ sere su ka tunuma Seiriɔ mi a wãa. 15Ma Esau u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, to, kon nun nɛn tɔmbu gabu deria. Yakɔbu u nɛɛ, aawo, tɔnwero, n de gesi durom wa wunɛn min di. 16Yen dɔma tera Esau u gɔsira u doona Seiriɔ. 17Adama Yakɔbu u da Sukɔtuɔ. Ye u tura mi, u diru bana ma u win sabenu kunu kua. Yen sɔ̃na ba yam mi soka Sukɔtu. Yen tubusiana, kunu. 18Yen biru u seewa min di u tura ka alafia Kananin temɔ mìn di u raa da Padan Aramuɔ. Ma u win kunu gira wuu ge ba mɔ̀ Sikɛmun bɔkuɔ. 19Tem mi u nu gira mi, ma u mu dwa ka sii geesun gobi wunɔbu (100) Hamɔrin bibun mi. Ben turon yĩsira Sikɛmu. 20Yera u yãku yeru kua mi, u tu yĩsiru kã u nɛɛ, Gusunɔwa u sãa Isirelin Yinni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\