Torubu 34

1Sanam mɛ ba wãa Sikɛmu mi, yera Dina, Lean bii tɔn kurɔ, wi u Yakɔbu marua, u da win wɔndia kpaasibun mi, be ba sãa tem migibu. 2Ma Sikɛmu wi u sãa Hamɔri, tem min sunɔn bii u Dina wa. Ma u nùn gaba u sɛ̃re u ka kpuna. N deema Hamɔri wi, u sãawa Hefi. 3Sikɛmu wi, u Dina kĩa gem gem sere u ka nùn gari kua u wa u ka win gɔ̃ru sĩiyɛ win mi. 4Yen biruwa u win tundo sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a man wɔndia wini kasuo n sua kurɔ. 5Saa ye sɔɔra Yakɔbu u maa nua ma ba ka win bii Dina kpuna ka dam. Yera u mari u ǹ gãanu gerua sere ye win biba wɔma kpara gberun di. 6- 7Ye ba gari yi nua, ma be kpuro ba mɔru bɛsira ye Sikɛmu u ka Isirelin bweserun yĩsiru sanka u ka ben sesu Dina kpuna. Domi n ǹ weenɛ bu yen bweseru ko ben suunu sɔɔ. Yen biru Hamɔri, Sikɛmun tundo wi, u seewa u da Yakɔbun mi, u ka nùn gari yi ko. 8Sanam mɛ u tunuma u nɛɛ, nɛn bii Sikɛmu u wunɛn bii wɔndia wi ba mɔ̀ Dinan gɔɔ gbimɔ kĩrun sɔ̃. Yen sɔ̃, a suuru koowo a nùn wɔndia wi kɛ̃ɛyɔ u sua kurɔ. 9Domi bɛsɛn bibu bà n suana sa ko ko tia bɛsɛ ka bɛɛ. Yen sɔ̃, i sun bɛɛn wɔndiaba wɛ̃ɛma kpa su maa bɛsɛgibu bɛɛ wɛ̃. 10Yen biru i ko n wãa bɛsɛn tem mɛ sɔɔ, i n mɔ̀ ye i kĩ, i n tenkuru mɔ̀ kpa i dukia wa. 11Yera Sikɛmun tii u maa Yakɔbu ka win bii be ba tie sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kon ko kpuro ye i man sɔ̃ɔwa kpa i ka man nɔnu geu mɛɛri. 12Yen sɔ̃, i man dokiri gobi bɛkɛ bureo ka kɛ̃ɛ dabinu nge mɛ̀n nɔɔ i kĩ. Kon ye kpuro wɛ̃ ì n ko gesi man bii wi kɛ̃ n sua kurɔ. 13Adama yèn sɔ̃ Sikɛmu u Dina sanka, yen sɔ̃na Yakɔbun bii be, ba wi ka win tundo Hamɔri wisa ka bwisi ba nɛɛ, 14n ǹ koorɔ su bɛsɛn sesu bango sari wɛ̃, domi bɛsɛn mi, seku bakara. 15Ye sa bikiamɔ tɔna, yera bɛɛn tɔn durɔ baawure u bango ko nge bɛsɛ. 16Saa yera sa ko bɛsɛn wɔndiaba bɛɛ kɛ̃ kurɔbu kpa i maa sun bɛɛgibu wɛ̃ kurɔbu kpa sa n wãa sannu su ko bwese teeru. 17Adama ì n yina i bango ye ko, sa ko bɛsɛn wɔndia mwawa kpa su doona minin di. 18Gari yi, yi ka Sikɛmu ka win tundo naawa. 19N ǹ maa tɛ Sikɛmu ka yi mɛm nɔɔwa domi u Yakɔbun bii wɔndia wi kĩ too. N deema wiya u bɛɛrɛ bo win baaban yɛnuɔ. 20Ma wi ka win tundo Hamɔri ba da wuun gbãra kɔnnɔwɔ mi bukurobu ba ra siri, ba bu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, 21tɔn beni ba ka sun do. Yen sɔ̃, su de ba n wãa bɛsɛn tem mɛ sɔɔ ba n tenkuru mɔ̀. Domi tem mɛ, mu kpã. Kpa su ben wɔndiaba sua kurɔbu, kpa be, bu maa bɛsɛgibu sua kurɔbu 22kpa su ko bwese teeru. Yu ka koora mɛ, sere bɛsɛn tɔn durɔ baawure u bango ko nge mɛ ben tii ba sãa. 23Yà n koora mɛ, berà ba ben sabe ni mɔ ka ben dukia. I de su ko mɛ kpa bu wa bu sina ka bɛsɛ sannu. 24Be ba wãa gbãra kɔnnɔwɔ kpuro ba Hamɔri ka win biin gari yi nɔɔmɔ, ma tɔn durɔbu be ba yi nua ba da ba bango ye kua. 25Ye tɔn be, ba bango ye kua ba wãa wahala sɔɔ gina, ba tamaa goo kun bu wɔrimɔ, yen sɔ̃ɔ itasera Yakɔbun bibu Simɛɔ ka Lefi, Dinan sesubu, ba ben takobiba sua ba wuu ge wɔri ba gen tɔn durɔbu kpuro go. 26Mɛya ba maa Hamɔri ka win bii Sikɛmu go. Ma ba ben sesu Dina yara Sikɛmun yɛnun di. 27Ma Yakɔbun bii be ba tie ba da ba wuu ge wɔri ba gen yãnu gurama yèn sɔ̃ ba ben sesu sanka. 28Ba ben yãanu ka kɛtɛba gura ka ben kɛtɛkunu ka yaa sabe ni nu wãa ben gberu kpaanɛɔ 29ka ben arumani kpuro ka ben bibu ka ben kurɔbu. Ye tɔn be, ba mɔ gesi yɛnusɔ kpuro ba gurawa. 30Yera Yakɔbu u win bibu Lefi ka Simɛɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wahala baka i ka man kasu mi. I dera nɛn bwɛ̃ra kun kpĩ. Domi Kananiba ka Feresiba ba koo man tusi. Yen biru bà n da nɔɔ tia kua ba man wɔrima ba koo sun kpeerasiawa mam mam, domi nɛn tɔmba kun dabi. 31Ma ba Yakɔbu wisa ba nɛɛ, sa ko dewa ba n bɛsɛn sesu garisi kurɔ tanɔ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\