Torubu 35

1Yeniban biru Gusunɔ u Yakɔbu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a seewo a da Betɛliɔ kpa a n wãa mi, kpa a man yãku yeru kua mi na raa nun kure sanam mɛ a wunɛn mɔɔ duka suurimɔ. 2Yakɔbu u win tɔmbu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bũu ni i raa mɔ, i nu wunɔ bɛɛn suunu sɔɔn di, kpa i tii dɛɛrasia i bɛɛn yãnu tea. 3Domi sa ko se su da Betɛliɔ. Miya kon Gusunɔ yãku yeru kua domi wiya u man somi sanam mɛ na wãa wahala sɔɔ. Mɛya u maa ka man wãa nɛn sanum kpuro sɔɔ. 4Ma be kpuro ba ben bũu kpɛɛ ni ba wa saa tɔn tukobun min di gura ba Yakɔbu wɛ̃ ka maa ben swaa tonkunu. Ma u ye kpuro sua u sikua dãa bakaru garun nuurɔ Sikɛmu mi. 5Yen biru ba seewa ba doona min di. Ma Gusunɔ u dera tɔn be ba ka bu sikerenɛ mi, ba bɛrum soora. Yen sɔ̃na ba ǹ bu swaa naamwɛ. 6Yakɔbu u tunuma, wi ka win tɔn be, Lusiɔ ye ba maa sokumɔ Betɛli, Kananin temɔ. 7Yera u Yinni Gusunɔ yãku yee te bania ma u tu yĩsiru kã Gusunɔ u wãa Betɛliɔ. Domi miya u nùn kure sanam mɛ u win mɔɔ duka suurimɔ. 8Yam miya Debora wi u Rebeka nɔɔri birun di u gu. Ma ba nùn sikua Betɛlin guurun nuurɔ dãa bakaru garun korɔ. Yen sɔ̃na ba dãa te soka gɔɔ wurin dãru. 9Yen biru Gusunɔ u kpam Yakɔbu kure Betɛliɔ ma u nùn domaru kua, sanam mɛ u wurama Padan Aramun di. 10U nɛɛ, wunɛn yĩsira Yakɔbu, adama ba ǹ koo maa ka nun tu soku. Isireliwa ba ko n da nun soku. 11U maa nɛɛ, nɛ Gusunɔ na sãawa Dam kpurogii. A maruro kpa wunɛn bibu bu kɔwara kpa bwese dabinu ka sinambu bu marura wunɛn min di. 12Wunɛ ka wunɛn bibun bwesera i ko n tem mɛ mɔ mɛ na Aburahamu ka Isaki wɛ̃. 13Ye Gusunɔ u gari yi gerua u kpa, u doona wɔllɔ u Yakɔbu deri. 14Ma Yakɔbu u kperu sua u gira ba n ka yaaye ma miya Yinni Gusunɔ u ka nùn gari kua. Ma u tu tam ka gum wisi kpa ta n ka sãa Gusunɔgiru. 15Yera u yam mi soka Betɛli, domi miya Gusunɔ u ka nùn gari kua. 16Yen biru Yakɔbu ka win tɔmbu ba seewa Betɛlin di ba dɔɔ Efarataɔ. Ye ba Efarata turuku kua, yera Rasɛli u yiira u mara swaa ye sɔɔ. Kurɔ wi, u wahala kua win maru bi sɔɔ. 17Sanam mɛ u wahala mɔ̀, yera marusio u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ku nanda, bii tɔn durɔwa a maa wa. 18Ye u mara u kpa u gɔɔ dɔɔ, yera u win bii wi yĩsiru kã Bɛni Oni. Yen tubusiana, bii wi na mara ka wahala. Adama win tundo u nùn soka Bɛnyamɛɛ. Yen tubusiana maa, nɛn nɔm geun bii. 19Ma Rasɛli u kpuna u gu. Ba nùn sika Efaratan swaaɔ ye ba maa sokumɔ Bɛtelehɛmu. 20Yera Yakɔbu u kperu garu sua u gira Rasɛlin siki ten mi, ba n ka nùn yaaye. Kpee te, ta wãa mi sere ka gisɔn gisɔ. 21Min diya u seewa u da u win kuu bekurugiru gira Migidali Edɛɛɔ. 22Sanam mɛ ba wãa Migidali Edɛɛ mi, yera ben turo Rubɛni u da u ka win tundon kurɔ Biliha kpuna. Ma tundo wi, u ye nua. Yakɔbun bii tɔn durɔbu ba sãawa wɔkura yiru. 23Bibu wɔkura yiru ye sɔɔ, Leagiba Rubɛni wi, wi u sãa Yakɔbun bii gbiikoo, ka Simɛɔ ka Lefi ka Yuda ka Isakari ka Sabuloni. 24Be ba maa sãa Rasɛligibu, bera Yosɛfu ka Bɛnyamɛɛ. 25Be ba sãa Biliha, Rasɛlin yoon bibu, bera Danu ka Nɛfitali. 26Silipa wi u sãa Lean yoo, wigiba maa Gadi ka Asɛɛ. Bii be ba Yakɔbu marua Padan Aramuɔ bera mi. 27Yen biru Yakɔbu u tura win tundo Isakin mi, Mandeɔ, Kiriati Ariban bɔkuɔ ye ba maa mɔ̀ Heboroni. Miya Aburahamu ka Isaki ba sɔru di. 28- 29Isaki u tɔkɔ kua gem gem u kuawa wɔ̃ɔ wunɔbu ka wɛnɛ (180), ma u kpuna u gu u da u win baababa deema. Win bibu Esau ka Yakɔbu ba na ba nùn sika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\