Torubu 41

1Wɔ̃ɔ yirun biru Egibiti sunɔn tii u dosa. Wee u yɔ̃ daru bɔ̃ɔwɔ. 2Yera naa mɛro burɛ nɔɔba yiru yi yi bɔɔru yi yarima daarun di yi dimɔ daru bɔ̃ɔwɔ. 3Ma nɛɛ nɔɔba yiru gɛɛ maa yarima daarun di yi yi woore yi ǹ waabu wã, yi yɔ̃ra yiɔnɔn bɔkuɔ daru bɔ̃ɔ mi. 4Ma yi nɛɛ burɛ yi yi bɔɔru mwɛ. Ma u dom yanda. 5U kpam dweeya ma u dosa nɔn mɛɛruse. Wee, doo gãa teeru sɔɔ, u doo wii geenu nɔɔba yiru wa ni nu bɛm mɔ swɛɛ swɛɛ. 6Ma doo winu nɔɔba yiru ganu nu maa yara niɔnɔn temɔ, ni nu sakosu sãa nu gbere sɔ̃ɔ ka woon sɔ̃. 7Doo wii sako si, su doo wii geenu mwɛ mwɛ. Ma u dom yanda u deema u dosawa. 8Ye n kua bururu win bwɛ̃ra kun kpunɛ. U sɔrobu ka bwisigibu kpuro soka be ba wãa Egibitiɔ. U bu win dosu si kpuro saaria. Adama baa ben turo kun kpĩa u nùn dosu si tubusie. 9Saa ye sɔɔra win nɔri wɛ̃ɔ wi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, gisɔra na yaaya ma na tora. 10Sanam mɛ a mɔru kua ka bɛsɛ wunɛn sɔm kowobu, ma a dera ba sun kpɛ̃ɛ nɛ ka pɛ̃ɛ kowobun wirugii pirisɔm kɔ̃sobun wirugiin dirɔ, 11bɛsɛ yiru ye, sa dosa wɔ̃ku teeru. Ma bɛsɛn baawure u win dosun tubusianu nua nge mɛ u dosa. 12N deema bɛsɛ ka Heberu bii goowa sa wãa mi, wi u sãa pirisɔm kɔ̃sobun wirugiin yoo. Ye sa nùn bɛsɛn dosu si saaria, yera u sun si tubusia. 13Ma n kua nge mɛ u baawure tubusia. A man wesia nɛn sɔmburu sɔɔ, ma a dera ba pɛ̃ɛ kowobun wirugii wi sãarusia. 14Ye Egibiti sunɔ u nua mɛ, u Yosɛfu sokusia. Mii mii ba nùn yarama pirisɔm dirun di, u win toburu kɔna ka win baa sansu u yãnu kɔsa, ma u seewa u da sunɔ win mi. 15Sunɔ u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na dosa. Goo kun kpĩa u man dosu ge tubusie. Na maa nua a ra dosu tubusie bà n nun gu sɔ̃ɔwa. 16Ma Yosɛfu u nùn wisa u nɛɛ, n ǹ nɛ, Gusunɔwa u koo nun ge tubusia n dora. 17Ma sunɔ u nɛɛ, wee, nɛn dosu sɔɔ na yɔ̃ daru bɔ̃ɔwɔ. 18Yera naa mɛro burɛ nɔɔba yiru yi yi bɔɔru yi yarima daarun di yi dimɔ daru bɔ̃ɔwɔ. 19Ma nɛɛ nɔɔba yiru gɛɛ maa yarima daarun di yi yi woore yi ǹ waabu wã. Na ǹ naa kɔ̃simii nin bweseru waare Egibitin tem kpuro sɔɔ. 20Nɛɛ yi, yi nɛɛ gbiikii nɔɔba yiru yi yi bɔɔru mi mwɛ. 21Adama ye yi yi mwɛ mɛ, a ǹ kaa n mam yɛ̃ nge yi gãanu mwɛ. Domi mɛ yi woore yellun di, mɛya yi woore mi. Ma na dom yanda. 22Yen biru na kpam dosa na doo gãa teeru sɔɔ doo wii geenu nɔɔba yiru wa ni nu bɛm mɔ swɛɛ swɛɛ. 23Ma doo winu nɔɔba yiru ganu nu maa yara niɔnɔn temɔ ni nu sakosu sãa nu gbere sɔ̃ɔ ka woon sɔ̃. 24Doo wii sako si, su doo wii gee ni mwɛ mwɛ. Na dosu ge nɛn sɔrobu saaria adama ben goo kun man gu tubusie. 25Yosɛfu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, gãa teena a dosa. Gusunɔwa u nun sɔ̃ɔsi ye u koo ko. 26Naa mɛro burɛ nɔɔba yiru ye, ka doo wii geenu nɔɔba yiru ye, wɔ̃ɔ nɔɔba yiruwa. Ye kpuro ya sãawa dosu teu. 27Nɛɛ nɔɔba yiru yi yi woore yi ǹ waabu wã mi, yi yi yara yiɔnɔn biruɔ, ka doo wii sakosu nɔɔba yiru si su gbere sɔ̃ɔ ka woon sɔ̃ mi, nu sãawa wɔ̃ɔ nɔɔba yiru yè sɔɔ gɔ̃ɔra ko n wãa. 28Gusunɔwa nun sɔ̃ɔsi ye u koo ko nge mɛ na raa nun sɔ̃ɔwa, sunɔ. 29N wee, wɔ̃ɔ nɔɔba yiru sɔɔ, debura ko n wãa Egibitin tem kpuro sɔɔ. 30- 31Adama yen biru gɔ̃ɔra koo tem mɛ kpuro wɔri wɔ̃ɔ nɔɔba yiru kpa tu kpɛ̃a gem ka tia sere ba ǹ koo maa debu ten yira wa. 32Ye a ka dosu ge kua nɔn mɛɛru, Gusunɔ u kĩ a n yɛ̃ ma ya koo koorawa ya ǹ maa tɛɛmɔ. 33Tɛ̃, sunɔ, n weenɛ a bwisigii goo kasu wi u lasabu mɔ, kpa a nùn ko Egibitin wirugii. 34Kpa a maa tɔmbu gabu wuna be ba koo deburun saan dĩanu kpuro bɔnu ko suba nɔɔbu kpa bu nin sube teeru mwa baawuren mi. 35Kpa bu dĩa ni kpuro mɛnna ka wunɛn yiiko bu doo bɔkunu bere biranu sɔɔ wuu baageren sɔ̃ kpa ba n nu kɔ̃su. 36Niya nu ko n berua tɔmbun sɔ̃ ba n ka gɔ̃ɔrun wɔ̃ɔ nɔɔba yiru ye mara ye ya wee tem mɛ sɔɔ, kpa tu ku raa ka tɔmbu kpuro go. 37Ma Yosɛfun gari yi, yi Egibiti sunɔ dore ka win sina asakpɔbu kpuro. 38Yera u bu bikia u nɛɛ, mana sa ko maa tɔnu wa wi u Gusunɔn Hunde mɔ nge wini. 39Ma u Yosɛfu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nge mɛ Gusunɔ u nun ye kpuro sɔ̃ɔsi, goo maa sari wi u bwisi ka lasabu mɔ nge wunɛ. 40Kon nun ko nɛn yɛnu yɛ̃ro. Nɛn tɔmbu kpuro ba koo wunɛn gari mɛm nɔɔwa. Nɛn sina gɔna tɔnawa ko na n ka nun kere. 41U maa nɛɛ, wee, na nun kua Egibitin tem kpuron wirugii. 42Yera u win taabu ge ga win yĩreru mɔ pota win nɔmun di u Yosɛfu dokea win nɔmuɔ. Ma u nùn yãa buranu sebusia. Yen biru u nùn yɔni wuragii dokea wĩirɔ. 43Ma u dera ba nùn yɔɔsia kɛkɛ sɔɔ ye dumi gawe ya wigia swĩi. Gaba nùn gbiiye ba mɔ̀, i yiiro i yiiro. Nge mɛya Egibiti sunɔ u ka Yosɛfu kua tem mɛ kpuron wirugii. 44Ma u kpam nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛ Egibiti sunɔ, nɛna na gerua, Egibitin tem kpuro sɔɔ, goo kun kpɛ̃ u gãanu ko ma n kun mɔ ka wunɛn wooda. 45- 46Ma u Yosɛfu yĩsiru kã Safenati Paniaki te ta sãa be Egibitigibun yĩsiru. Ma u nùn Potiferan bii Asinati kã kurɔ. Potifera wi, u sãawa wuu ge ba mɔ̀ Onin yãku kowo. Yosɛfu u mɔwa wɔ̃ɔ tɛna sanam mɛ Egibiti sunɔ u nùn kua wirugii. Ma Yosɛfu u doona u da u Egibitin tem kpuro bera. 47Deburun wɔ̃ɔ nɔɔba yiru ye sɔɔ, tem mu dĩanu kua gem gem. 48Yera Yosɛfu u wuu baageren gbean dĩanu mɛnna wɔ̃ɔ nɔɔba yiru ye sɔɔ, u nu berua wuu gen biranu sɔɔ. 49Dĩa ni u mɛnna mi, nin kpãara banda sere ba ǹ kpɛ̃ bu nin geeru gia. Nu sãawa nge yani sɛɛri. 50Gɔ̃ɔ ten saa yu sere na, Asinati, Potiferan bii u Yosɛfu bii tɔn durɔbu yiru marua. 51Yen gbiikoowa Yosɛfu u yĩsiru kã Manase, u nɛɛ, domi Gusunɔ u dera na nɛn wahala kpuro duari ka maa nɛn baan yɛnu kpuro. 52Ma u yiruse yĩsiru kã Efaraimu, u nɛɛ, domi Gusunɔ u dera na mara tem mi na nɔni swãaru wa. 53Sanam dɔɔ sanam wee, debu baka ten wɔ̃ɔ nɔɔba yiru yen baa doona Egibitin temɔ. 54Ma wɔ̃ɔ nɔɔba yiru gɔ̃ɔrugia ya tunuma nge mɛ Yosɛfu u raa gerua. Gɔ̃ɔ te, ta tem baama kpuro nɛnua, ma n kun mɔ Egibitin tem tɔna sɔɔ mi dĩanu wãa. 55Adama ye gɔ̃ɔra ra dua mi, tɔmba Egibiti sunɔ wuri koosimɔ bu ka dĩanu wan sɔ̃. Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bu doo Yosɛfun mi, kpa bu ko ye u koo bu sɔ̃. 56Ye Yosɛfu u wa gɔ̃ɔra tem mɛ kpuro nɛnua, yera u bira ni kpuro wukia u tɔmbu dĩanu dɔremɔ. Gɔ̃ɔ te, ta kpɛ̃amɔ. 57Ma tɔmba naamɔ Egibitiɔ tem kpuron di bu ka dĩanu dwe Yosɛfun mi, domi gɔ̃ɔ te, ta tem kpuro nɛni gem gem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\