Torubu 42

1Ye Yakɔbu u nua dĩanu wãa Egibitiɔ, yera u win bibu bikia u nɛɛ, mban sɔ̃na i mɛɛrinɛ i ǹ gãanu mɔ̀. 2Na nua ma Egibitiɔ dĩanu wãa. Ǹ n mɛn na, i seewo i da i sun nu dwiama kpa su wa sa n ka wãa. 3Ma Yosɛfun maabu wɔkuru ba seewa ba da Egibitiɔ bu ka dĩanu dwe. 4Adama Yakɔbu kun wure Yosɛfun wɔnɔ Bɛnyamɛɛ u ka bu da domi u nɛɛ, wahala gaa ya koo ra nùn deema. 5Ma ba dĩa ni dwem da Egibitiɔ ka Kananiba gabu. Domi gɔ̃ɔra wãa Kananin tem kpuro sɔɔ. 6Saa ye sɔɔ, Yosɛfuwa u Egibitin tem kparamɔ. Wiya u tem min tɔmbu dĩanu dɔrasiamɔ. Ye win maa be, ba tura mi, ba nùn yiira ba wiru tem girari. 7Ye u bu wa u bu gia, adama u kua nge u ǹ bu yɛ̃. Ma u bu gerusi ka dam u nɛɛ, man diya i na. Ba nùn wisa ba nɛɛ, saa Kananin tem diya sa na su ka dĩanu dwe. 8Adama ka mɛ, ba ǹ nùn tuba. 9Saa yera u yaaya dosu ge u raa kua ben sɔ̃. Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i nawa i ka bɛsɛn tem saria mɛɛri kpa i wa mi sa dam kɔmiɛ. 10Ba nùn wisa ba nɛɛ, aawo, yinni, sa nawa su ka dĩanu dwe. 11Tɔn turowa u bɛsɛ kpuro mara. Gema sa gerumɔ, sa ǹ sãa be ba tem saria mɛɛrim na. 12Adama Yosɛfu u bu wisa u nɛɛ, weesa, i nawa i ka wa mi sa dam kɔmiɛ. 13Ba kpam nùn wisa ba nɛɛ, yinni, sa sãawa bɛsɛ tɔnu wɔkura yiru. Tɔn turowa u sun mara Kananin temɔ. Bɛsɛn wi u piiburu bo, wiya sa deri yɛnuɔ ka bɛsɛn tundo, ma turo u sariru kua. 14Yosɛfu kpam bu wisa u nɛɛ, weesa i mɔ̀. I nawa i ka bɛsɛn tem saria mɛɛri. 15Wee nge mɛ kon ka bɛɛn laakari mɛɛri. Ì kun ka bɛɛn wɔnɔ wi u wãa yɛnuɔ mi nɛ, sere ka Egibiti sunɔn yĩsiru i ǹ yariɔ minin di. 16Yen sɔ̃, i bɛɛn turo gɔrio u da u ka nùn na. Bɛɛ be i tie, bu bɛɛ doke pirisɔm dirɔ. Saa ye sɔɔra sa ko wa ǹ n gem na i gerumɔ. Ma n kun mɛ, sere ka Egibiti sunɔn yĩsiru, i nawa i ka tem saria mɛɛri. 17Ma u bu kɛnusi pirisɔm dirɔ sɔ̃ɔ ita. 18Sɔ̃ɔ itase tera u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na Gusunɔ nasie. Yen sɔ̃, i koowo mɛni kpa i wa i n ka wãa. 19Ì n sãan na tɔn geobu, i bɛɛn turo derio diru mini. Bɛɛ be i tie kpa i ka bɛɛn tɔmbu dĩanu daawa gɔ̃ɔ ten sɔ̃. 20Kpa i ka man bɛɛn wɔnɔ dãako wi naawa. Saa yera kon gia ma gema i gerumɔ, kpa su bɛɛ deri i n wãa. Ba wura mɛ, 21ma ba sɔ̃ɔna ba nɛɛ, kɔ̃sa ye sa bɛsɛn wɔnɔ Yosɛfu kua yera ya sun kɔsiemɔ tɛ̃, domi sa win nuku sankiranu wa. Ye u sun suuru kana sa ǹ wure. 22Rubɛni u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na ǹ daa bɛɛ sɔ̃ɔwa na nɛɛ, i ku bii wi kɔ̃sa gaa kua? Adama i ǹ nɛn gari wure. Wee, tɛ̃ Gusunɔ u sun win yɛm bikiamɔ. 23Sanam mɛ ba gari yi mɔ̀, ba ǹ yɛ̃ Yosɛfu u ben barum nɔɔmɔ. Domi goowa u ra bu gari tusie. 24Ma Yosɛfu u bu dɛsirari gina u da u swĩ. Yen biru u wura u ka bu gari kua. Ma u be sɔɔ Simɛɔ gɔsa u dera ba ka nùn yɔni bɔkua be kpuron nɔni biru. 25Yen biru u wooda wɛ̃ u nɛɛ, bu ben saakiba sɔɔ dĩanu yibio kpa bu ben baawuren gobi wesia win saaki sɔɔ, kpa bu be dĩanu kusenu kua ni ba koo di swaa sɔɔ. Ma ba kua mɛ. 26Ma ba ben dĩa ni kɛtɛkunu sɔbi ba doona. 27Swaa sɔɔ mi ba wɛ̃re, yera ben turo u win saaki kusia u ka win kɛtɛku dĩanu kɛ̃. Ma u deema gobi wee saaki ye sɔɔ. 28Ma u be ba tie sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ba man nɛn gobi wesia. Yi wee nɛn saakiɔ. Yera ba nanda ba geruna ba nɛɛ, mba Gusunɔ u sun kua yeni. 29Ma ba wure ba swaa wɔri ba tura ben tundon mi Kananin temɔ. Ba nùn sɔ̃ɔwa kpuro ye n bu deema. 30Ba nɛɛ, durɔ wi u sãa Egibitigibun wirugii u sun gerusi u nɛɛ, sa nawa su ka ben tem saria mɛɛri. 31Ma sa nùn wisa sa nɛɛ, sa sãawa tɔn geobu. Sa ǹ nɛ su ka ben tem saria mɛɛri. 32Sa kpam nùn sɔ̃ɔwa sa nɛɛ, sa sãawa tɔn turon bibu, bɛsɛ wɔkura yiruwa a mara. Bɛsɛn turo sariru kua. Wi u piiburu bo, u maa wãa yɛnuɔ ka wunɛ. 33Yera u sun wisa u nɛɛ, su nùn bɛsɛn turo derio. Bɛsɛ be sa tie, kpa su ka bɛsɛn tɔmbu dĩanu naawa ni nu koo bu turi gɔ̃ɔ ten sɔ̃, 34kpa su ka nùn bɛsɛn wɔnɔ wi u wãa yɛnuɔ mi naawa. Nge mɛya u koo be ka gia ma sa sãa tɔn geobu, sa ǹ weesu mɔ̀, sa ǹ maa sãa be ba ben tem saria mɛɛrim na. Kpa u sun bɛsɛn turo wi wesia. Mɛya u koo be maa de su tenkuru ko ben tem mi. 35Ye ba gari yi gerua ba kpa, yera ben baawure u win saaki kusia. Be ka ben tundo ba wa wee, ben baawuren gobi yi u kɔsia yi wãa win saakiɔ. Ma bɛrum be kpuro mwa. 36Yera Yakɔbu u nɛɛ, i ko de n nɛn bibu kpuro biawa. Domi wee, Yosɛfu u sariru kua, na maa Simɛɔ bia, tɛ̃ i kĩ i Bɛnyamɛɛ sua. Ye kpuro nɛ sɔɔra ya wɔrimɔ. 37Rubɛni u ben tundo wisa u nɛɛ, a gesi man Bɛnyamɛɛ nɔmu sɔndio. Nà kun ka nùn wuramɛ, nɛn bibu yiru wee, a bu goowo. 38Yakɔbu u bu wisa u nɛɛ, nɛn bii u ǹ ka bɛɛ dɔɔ. Domi win mɔɔ u gu, wi turowa u man tie. Yen sɔ̃, wahala gaa yà n seewa ya nùn deema gbaburu sɔɔ, nuku sankiraru ta koo ra man go, domi na tɔkɔ kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\