Torubu 45

1Yosɛfu u den kpana u tii nɛnɛ Egibitigii be ba wãa mi kpuron wuswaaɔ. Yera u wooda wɛ̃ u nɛɛ, bu yario min di. Ma be kpuro ba yara ba bu deri wi ka win maabu u ka tii bu tusia. 2U wura kua sere Egibitigii be ba wãa turuku mi, ba ye nua, ma ba ye sunɔn yɛnugibu sɔ̃ɔwa. 3Yosɛfu u win maabu ka wɔnɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛna Yosɛfu. Bɛsɛn baaba u wãa hunde sɔɔ? Adama ba kpana bu nùn wisi domi bɛrum bu mwa win wuswaaɔ. 4Ma u nɛɛ, i suuru koowo i susima nɛn bɔkuɔ. Ye ba nùn susi, yera u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛna bɛɛn wɔnɔ Yosɛfu wi i dɔra ba ka na Egibiti mini. 5Tɛ̃, i ku nuki sankira, i ku maa taarɛ wɛ̃ɛna ye i ka man dɔra. Domi Gusunɔwa u dera na na mini n ka bɛɛ faaba ko. 6Wee, gɔ̃ɔ ten wɔ̃ɔ yirusewa sa dɔɔ mini. N maa tie wɔ̃ɔ nɔɔbu yè sɔɔ goo kun kpɛ̃ u duure u sere gɛ̃. 7Gusunɔn sinara na ka na tem mini n ka bɛɛ dĩanu berua kpa n bɛɛ yara gɔ̃ɔ ten di n bɛɛn bweseru faaba ko. 8N ǹ bɛɛ i dera na na mini. Gusunɔwa u dera na na, ma u man kua Egibiti sunɔn yɛnu yɛ̃ro ka win ye u mɔ kpuron wirugii ka sere maa tem mɛn wirugii. 9Yen sɔ̃, i gɔsiro fuuku bɛsɛn tundon mi, i nùn sɔ̃ i nɛɛ, amɛniwa nɛ win bii Yosɛfu na gerua, Gusunɔ u man kua Egibitin tem wirugii, u de u na fuuku. 10Ù n na kon de u sina Gosɛniɔ kpa u n wãa nɛn bɔkuɔ, wi ka win bibu ka win debuminu ka win yãanu ka win kɛtɛba ka win ye u mɔ kpuro gesi. 11Yèn bukata u mɔ kpuro kon nùn wɛ̃, domi gɔ̃ɔra maa tie wɔ̃ɔ nɔɔbu. Ù n wãa nɛn bɔkuɔ, gɔ̃ɔ te, ta ǹ maa bu goomɔ ka win yɛnugibu ka win ye u mɔ kpuro. 12Bɛɛ kpuro ka wunɛn tii Bɛnyamɛɛ, i wa ka nɔni ma nɛna Yosɛfu, nɛ wi na ka bɛɛ gari mɔ̀ mini. 13Ǹ n mɛn na, i doo i bɛsɛn tundo sɔ̃ nge mɛ nɛn yiiko ya nɛ Egibitiɔ ka ye i wa mini kpuro. I doo fuuku i nùn tama. 14Yen biru Yosɛfu u win wɔnɔ Bɛnyamɛɛ nɛnua u bɔkasi wĩirɔ, ma u swĩ. Bɛnyamɛɛn tii u maa swĩ mi ba bɔkasinɛ. 15Ye u Bɛnyamɛɛ yɔ̃su, yera u win maa ben baawure bɔkasi u sɔ̃su u ka swĩisimɔ. Yen biruwa ba ka nùn gari kua. 16Ye Egibiti sunɔn yɛnugiba nua ma Yosɛfun maaba tunuma, yera ya sunɔn tii ka win tɔmbu dore. 17Ma u Yosɛfu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a wunɛn maa be sɔ̃ɔwɔ bu ben kɛtɛkunu sɔmunu sɔbio bu da Kananin temɔ 18bu ka bɛɛn tundo ka bɛɛn yɛnugibu na nɛn turuku. Kon bu tem gem wɛ̃ kpa ba n dĩa geenu mɔ ba n dimɔ. 19A maa bu sɔ̃ɔwɔ bu Egibitin sarɛtiba suo bu ka da bu bɛɛn tundo ka ben kurɔbu ka ben bibu suama. 20Bu ku wurura ben ye ba koo derin sɔ̃, domi gãa ni nu gea sãa Egibiti mini, niya nu koo ko beginu. 21Ma Isirelin bii be, ba kua mɛ. Yosɛfu u bu sarɛtiba wɛ̃ ma u bu dĩanu kusenu kua ni ba koo di swaaɔ nge mɛ sunɔ u gerua. 22U ben baawure yabe kpaaru kã. Adama yabe kpaanu nɔɔbuwa u Bɛnyamɛɛ kã ka sii geesun gobi gooba wunɔbu (300). 23Ma u ben tundo Egibitin gãa geenu mɔrisia u nu kɛtɛkunu wɔkuru sɔbi. U dĩanu sua u bu wɛ̃ ka kuse ni ba koo di swaaɔ bà n wee Egibitiɔ. Ma u maa ni kɛtɛku ninu wɔkuru sɔbi. 24Yen biru u dera win maa be, ba swaa wɔri. Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i suuru koowo, i ku ra sanna swaaɔ. 25Ma ba doonama saa Egibitin di ba na ben tundo Yakɔbun mi Kananiɔ. 26Ye ba tura, ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, Yosɛfu kun gu, u wasi. Wiya u mam Egibitin tem kpuro kpare. Ye Yakɔbu u nua mɛ, u kpana u bu wisi, domi u ǹ naanɛ kue ye ba nùn sɔ̃ɔmɔ. 27Adama ye ba nùn kpuro saaria ye Yosɛfu u bu sɔ̃ɔwa, ma u sarɛti be wa be u mɔrisiama bu ka nùn suama, yera win bwɛ̃ra den yɛmia ma win dam wurama. 28Yera u nɛɛ, wee tɛ̃, nɛn bii Yosɛfu u wãa hunde sɔɔ, nɛn bwɛ̃ra kpuna tɛ̃. Kon da n nùn wa n sere gbi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\