Torubu 48

1Yeniba kpuron biru ba na ba Yosɛfu sɔ̃ɔwa ma win tundo kun bwãa do. Yera u win bibu yiru Manase ka Efaraimu sua ba da mi. 2Ye ba Yakɔbu nɔɔsia ma win bii Yosɛfu u na win mi, yera u kookari kua u seewa u sina win kpinu wɔllɔ. 3Ma u Yosɛfu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Gusunɔ Dam kpurogii u man kure Lusiɔ Kananin temɔ ma u man domaru kua. 4U nɛɛ, kon marura n dabia kpa n ko bwese dabirun nuuru kpa u nɛn bibun bweseru tem mɛ wɛ̃ ba n mu mɔ sere ka baadommaɔ. 5Tɛ̃, Yosɛfu, wunɛn bibu yiru beni, Manase ka Efaraimu be ba nun marua Egibitin tem mini n ka sere nun swĩima mi, ba kua nɛgibu. Na bu mɛɛra nge Rubɛni ka Simɛɔ. 6Adama bii be a mara benin biru, bera ba ko n sãa wunɛgibu. Ben maabun yĩsa ba koo ka tubi di. 7Na yeni mɔ̀wa yèn sɔ̃ na wunɛn mɛro Rasɛli kĩ. Ye sa wee Padanin di u man gbiiriwa swaaɔ Kananin temɔ ye n tie fiiko su ka Efarata du. Miya na nùn sika. Efarata yera ba mɔ̀ Bɛtelehɛmu. 8Ma Isireli u Yosɛfun bibu mɛɛra u nɛɛ, berà mini. 9Yosɛfu u win tundo wisa u nɛɛ, nɛn biba mi, be Gusunɔ u man kã. Ma Isireli u nɛɛ, a de bu susima nɛn bɔkuɔ kpa n bu domaru kua. 10N deema Isirelin nɔni dam dwiiya tɔkɔrun sɔ̃. U ǹ maa kpɛ̃ u yam wa sãa sãa. Yen sɔ̃na Yosɛfu u bu susisia win bɔkuɔ. Ma Isireli u ben baawure bɔkasi u sɔ̃su. 11U Yosɛfu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na ǹ daa maa yĩiyɔ n nun wa. N wee, sere ka wunɛn bibɔ Gusunɔ u dera na wa. 12Ma Yosɛfu u bii be seeya saa win tundon taarun kɔkɔrun di, ma win tii u yiira win wuswaaɔ u siriru tem tura. 13Yen biru u Efaraimu yɔ̃rasia Isirelin nɔm dwarɔ, Manase maa win nɔm geuɔ. 14Adama Isireli u win nɔm geu dɛmia u sɔndi Efaraimun wirɔ wi u sãa yãkabu. Ma u win nɔm dwaru sɔndi Manasen wirɔ. N deema Isireli u yɛ̃ sãa sãa ye u mɔ̀. U yɛ̃ ma Manasewa u sãa yeruma. 15Ma u Yosɛfu domaru kua u nɛɛ, Gusunɔ wìn wuswaaɔ nɛn baababa Aburahamu ka Isaki ba ben wãaru di, wiya u man kpara saa nɛn marubun di sere ka gisɔ. 16Win gɔrado u maa man wɔra kɔ̃sa kpuron di. Gusunɔ wiya u koo wunɛn bii beni domaru kua. Nɛn yĩsiru ka nɛn baababa Aburahamu ka Isakin yĩsina ba koo ka bu soku, kpa bu marura bu dabia. 17Sanam mɛ Yosɛfu u wa ma win tundo u win nɔm geu sɔndi Efaraimun wirɔ, win nukura kun dore, yera u nɔmu ge nɛnua u gawa Efaraimun wirun di u sɔndi Manasen wirɔ. 18Ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n ǹ mɛ baaba, domi winiwa u sãa yeruma. A wunɛn nɔm geu sɔndio win wirɔ. 19Adama u yina u nɛɛ, na yɛ̃ mɛ, nɛn bii, na yɛ̃. Win tii u koo maa ko bwese bakarun nuuru. Adama win wɔnɔ koo nùn kera. Wiya u koo ko bwese dabinun nuuru. 20U bu domaru kua dɔma te, u nɛɛ, Isireliba bà n domaru mɔ̀, bɛɛn yĩsa ba koo ka ko bu nɛɛ, Gusunɔ u nun koowo nge Efaraimu ka Manase. Nge mɛya u ka Efaraimu gbiisia. 21Ma Isireli u Yosɛfu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee, na gɔɔ turuku kua. Adama Gusunɔ u ko n ka bɛɛ wãa kpa u ka bɛɛ wura bɛɛn baababan temɔ. 22Miya kon nun tem gam sosia mɛ na ǹ wunɛn maabu ka wɔnɔ wɛ̃ɛmɔ. Tem mɛ, mu sãawa mɛ na mwa Amɔreban nɔman di ka takobi ka tɛndu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\