Torubu 49

1Yen biru Yakɔbu u win bibu soka u nɛɛ, i mɛnnama kpa n bɛɛ sɔ̃ ye n koo bɛɛ deema amɛn biru. 2I na i nɔ nɛn bibu, i man swaa dakio. 3Rubɛni, wunɛ nɛn bii yeruma, a sãawa nɛn dam. Wuna na mara nɛn aluwaasiru sɔɔ. Wuna a yiiko ka dam bo nɛn bibu sɔɔ. 4Adama a sãawa nge nim tora, a ǹ gaya mɔ. Yen sɔ̃na a ǹ kaa ko wunɛn wɔnɔbun wirugii. Domi a ka nɛn kurɔ Biliha kpuna, a nɛn kpin yeru disi doke. 5Wunɛ Simɛɔ ka Lefi, daa tia i mɔ. I ra bɛɛn takobi suewa ka gbana i ka kɔ̃sa ko. 6Bɛɛn mɔrun sɔ̃ i tɔmbu go. Bɛɛn nuku kɔ̃surun sɔ̃ i kɛtɛ kinɛnun naa sĩinu bɔɔra. Yen sɔ̃, nɛn gɔ̃ru gu ku raa du bɛɛn kankam wesianɔ sɔɔ. Nɛn bwɛ̃ra yu ku raa ka bɛɛ mɛnnɛ. 7Bɛɛn mɔru yu ko bɔ̃rura yèn sɔ̃ ya sãa gbanagia. Mɛya maa ka bɛɛn nuku gbisibu yèn sɔ̃ bu ǹ wɔnwɔndu mɔ. I ko n yarinɛwa bɛɛn tem kpuro sɔɔ. 8Wunɛ maa Yuda, wunɛn maabu ka wɔnɔbu ba koo nun siara. Kaa wunɛn yibɛrɛban wĩinu taare. Wunɛn tundo bisibu ba koo nun yiirawa. 9Yuda nɛn bii, a sãawa nge gbee sunɔ kpɛmbu, ge ga yaa gooma ga wee, kpa gu kpam wura gu yaa sãkiria. A sɛ̃ nge gbee sunɔ mɛro. Wara koo kãku u nun bɛsu. 10Banda kun doonɔ wunɛn bweserun di. Sina bɔra kun kisiramɔ wunɛn nɔmun di, sere Silo ù n tunuma, kpa bwesenu kpuro nu nùn mɛm nɔɔwa. 11Wunɛn resɛm ya koo kuura sere a wunɛn kɛtɛku ka gen buu sɔri mi. Yen marum mu koo nun tam wɛ̃ mu n kpã sere a ka mu wunɛn yãnu tea nge nim. 12Kpa wunɛn nɔni yi n sɔ̃ri tam mɛn sɔ̃. Kpa wunɛn donnu nu n buriri bom bekum sɔ̃. 13Wunɛ maa Sabuloni, kaa n wãawa nim wɔ̃kun goorɔ mi goo nimkusu ra yɔ̃re. Wunɛn tem mu ko n tɛriewa sere Sidoni gia. 14Isakari, wunɛ a sãawa nge kɛtɛku damguu. A ra kã a n wãa tem nɔɔ bura yenun baaba sɔɔ. 15A wa ma mi a wɛ̃re n wã. Tem mɛ, mu maa gea sãa. Yen sɔ̃na a wura a sɔmunu sua kpa a yoo sɔmburu ko. 16Wunɛ maa Danu, wuna kaa n da wunɛn bweserun gari wunanɛ Isireliban suunu sɔɔ. 17Kaa n sãawa nge surɔkɔru swaa sɔɔ, te ta dumin naa sĩinu dwɛ̃ɛmɔ, maasɔbu bu ka fukura yin wɔllun di. 18Yinni Gusunɔ, na wunɛn faaba yĩiyɔ. 19Wunɛ maa Gadi, wɛrɔ dabira ta koo nun wɔri, adama kaa bu kamia a gira. 20Asɛɛ, wunɛ maa, wunɛn tem mu ko n dĩa geenu mɔ. Sina dima kaa n da di. 21Wunɛ maa Nɛfitali, a sãawa nge gina ye ya tii mɔru kĩ, ya maa bii buranu marumɔ. 22Wunɛ Yosɛfu, a sãawa nge kɛtɛku gbeeku ge ga wãa bwian bɔkuɔ. A sãawa nge kɛtɛku buu ge ga wãa guurun gãarɔ. 23Yibɛrɛba ba nun nɔɔ kuura, ba nun wɔri ka mɔru, ba nun sɛ̃ɛnu twee. 24Adama wunɛn tɛnda kun wurure yèn sɔ̃ nɛn Yinni, Gusunɔ Dam kpurogii, u wunɛn nɔma dam kãa. Wi, wi u Isireliba kpare, u bu ganua nge kpee bakaru, 25wiya u koo nun somi u nun domaru kua, kpa gura yu nun nɛɛya, kpa nim mu n yiba bwiiyɔ yi a mɔ wunɛn tem sɔɔ. U koo maa wunɛn kurɔbu ko bii mɛrobu, kpa wunɛn sabenu nu ma. 26Wunɛn domaru ta koo wunɛn baababagiru kera. Ta kpã ta guunu kpuro kere. Doma te, ta ko n nun wãasiwa, Yosɛfu, wunɛ wi a sãa nɛnɛm wunɛn maabu sɔɔ. 27Wunɛ maa Bɛnyamɛɛ, a sãawa nge dɛmaku ge ga ra n yaa goomɔ bururu ka yoka ga n temmɔ. 28Nge mɛya Isireli u ka win bibu domaru kua nɛnnɛnka. Ye u maa bu sɔ̃ɔwa, yera mi. Bii beya ba kua win bwese kɛri wɔkura yiru ye. 29Yen biru Yakɔbu u win bibu yiire u nɛɛ, na dɔɔ n nɛn tɔmbu deema gɔriɔ. I man sikuo nɛn baababan sikirɔ, kpee wɔru sɔɔ ge ga wãa Eforoni Hɛtin gberɔ. 30Kpee wɔru gera ga wãa Makpelan gberɔ, Manden deedeeru Kananin temɔ. Gbee tera Aburahamu u dwa Eforoni Hɛtin mi, tu ka ko win tɔmbun siku yeru. 31Miya ba Aburahamu sikua ka win kurɔ Saaraa, ka maa Isaki ka win kurɔ Rebeka. Miya na maa Lea sikua. 32Ba gbee te ka ten kpee wɔru ge dwawa Hɛtiban mi. 33Sanam mɛ Yakɔbu u win bibu gari yi sɔ̃ɔwa u kpa, yera u win naasu sua u sɔndi kpin yeru wɔllɔ ma u gu u da u win baababa deema.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\