Torubu 5

1Wee nge mɛ ba Adamun bweserun yĩsa yorua. Dɔma te Gusunɔ u tɔn durɔ ka tɔn kurɔ taka kua u bu kuawa win weenasibu. 2U bu soka tɔmbu ma u bu domaru kua. 3Ye Adamu u kua wɔ̃ɔ wunaa teeru ka wɔkuru (130) u bii tɔn durɔ mara wi u ka nùn weenɛ mam mam. Ma u nùn yĩsiru kã Sɛti. 4Sɛtin marubun biru Adamu wi, u bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu marumɔ sere n ka kua wɔ̃ɔ nɛnɛ (800). 5U kuawa wɔ̃ɔ nɛnɛ ka wunaa teeru ka wɔkuru (930) ma u kpuna u gu. 6Ye Sɛti u kua wɔ̃ɔ wunɔbu ka nɔɔbu (105), yera u Enɔsi mara. 7Enɔsin marubun biru, Sɛti wi, u bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu marumɔ sere n ka kua wɔ̃ɔ nɛnɛ ka nɔɔba yiru (807). 8U kuawa wɔ̃ɔ nɛnɛ ka wunɔbu ka wɔkura yiru (912) ma u kpuna u gu. 9Ye Enɔsi u kua wɔ̃ɔ wɛnɛ ka wɔkuru, yera u Kenani mara. 10Kenanin marubun biru Enɔsi wi, u bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu marumɔ sere n ka kua wɔ̃ɔ nɛnɛ ka wɔkura nɔɔbu (815). 11U kuawa wɔ̃ɔ nɛnɛ ka wunɔbu ka nɔɔbu (905) ma u kpuna u gu. 12Ye Kenani u kua wɔ̃ɔ wata ka wɔkuru, yera u Mahalalɛɛli mara. 13Mahalalɛɛlin marubun biru Kenani wi, u bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu marumɔ sere n ka kua wɔ̃ɔ nɛnɛ ka weeru (840). 14U kuawa wɔ̃ɔ nɛnɛ ka wunɔbu ka wɔkuru (910) ma u kpuna u gu. 15Ye Mahalalɛɛli u kua wɔ̃ɔ wata ka nɔɔbu, yera u Yerɛdi mara. 16Yerɛdin marubun biru Mahalalɛɛli wi, u bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu marumɔ sere n ka kua wɔ̃ɔ nɛnɛ ka tɛna (830). 17U kuawa wɔ̃ɔ nɛnɛ ka wɛnɛ ka wɔkura nɔɔbu (895) ma u kpuna u gu. 18Ye Yerɛdi u kua wɔ̃ɔ wunaa wata ka yiru (162), yera u Enɔku mara. 19Enɔkun marubun biru Yerɛdi wi, u bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu marumɔ sere n ka kua wɔ̃ɔ nɛnɛ (800). 20U kuawa wɔ̃ɔ nɛnɛ ka wunaa wata ka yiru (962) ma u kpuna u gu. 21Ye Enɔku u kua wɔ̃ɔ wata ka nɔɔbu, yera u Mɛtusela mara. 22Mɛtuselan marubun biru Enɔku wi, u ka Gusunɔ swĩina. U bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu marumɔ sere n ka kua wɔ̃ɔ gooba wunɔbu (300). 23U kuawa wɔ̃ɔ gooba wunɔbu ka wata ka nɔɔbu (365). 24U ka Gusunɔ swĩina, yen biru u doona wɔllɔ, domi Gusunɔ u nùn suawa wasiru. 25Ye Mɛtusela u kua wɔ̃ɔ wunaa wɛnɛ ka nɔɔba yiru (187), yera u Lemɛki mara. 26Lemɛkin marubun biru Mɛtusela wi, u bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu marumɔ sere n ka kua wɔ̃ɔ nata ka wunaa wɛnɛ ka yiru (782). 27U kuawa wɔ̃ɔ nɛnɛ ka wunaa wata ka nɔɔba nnɛ (969) ma u kpuna u gu. 28Ye Lemɛki u kua wɔ̃ɔ wunaa wɛnɛ ka yiru (182), u bii tɔn durɔ mara. 29Ma u nùn yĩsiru kã Nɔwɛ, u nɛɛ, winiwa koo sun somi bɛsɛn wasiraru ka bɛsɛn sɔm sɛ̃sɔgia sɔɔ ye sa mɔ̀ yèn sɔ̃ Yinni Gusunɔ u tem bɔ̃rusi. 30Nɔwɛn marubun biru Lemɛki wi, u maa bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu marumɔ sere n ka kua wɔ̃ɔ nɛɛra wunɔbu ka wɛnɛ ka wɔkura nɔɔbu (595). 31U kuawa wɔ̃ɔ nata ka wunaa wata ka wɔkura nɔɔbu ka yiru (777) ma u kpuna u gu. 32Ye Nɔwɛ u kua wɔ̃ɔ nɛɛra wunɔbu (500), yera u Sɛmu ka Kamu ka Yafɛti mara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\