Torubu 50

1Yera Yosɛfu u da u win tundo sɛ̃re u swĩisimɔ. 2Ma u win tiin dokotoroba yiire bu win tundon goru tim sawa tu ku ka kɔ̃si. Ma ba tu tim mɛ sawamɔ 3n ka kua sɔ̃ɔ weeru. Egibitigiba gɔɔ wooru sina sere sɔ̃ɔ wata ka wɔkuru. 4Sanam mɛ ba gɔɔ woo ten baa kpa, Yosɛfu u Egibiti sunɔn yɛnugibu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i suuru koowo, nà n kĩi geeru wa bɛɛn mi, na kĩ i man sunɔ sɔ̃ɔwa i nɛɛ, 5nɛn tundo u ka man arukawani bɔkua u nɛɛ, wee, u koo gbi. Ma u man bɔ̃rusia u nɛɛ, ù n gu, n ka nùn doo n sike siki te u gba sɔɔ Kananin temɔ. Yen sɔ̃na na kĩ n da mi, n nùn sike, kpa n gɔsirama. 6Yera sunɔ u nùn wisa u nɛɛ, a seewo a da a wunɛn tundo sike nge mɛ u nun bɔ̃rusia. 7Yosɛfu u seewa u da u ka win tundo sike. Egibiti sunɔn sɔm kowobu kpuro ba nùn swĩi ka win yɛnun wirugibu ka Egibitin wirugibu 8ka Yosɛfun yɛnugibu ka win maabu ka wɔnɔ, win tundon yɛnugibu kpuro gesi. Bibu ka yãanu ka kɛtɛba tɔnawa ba deri Gosɛniɔ. 9Kɛkɛ be dumi gawe ka maasɔbu ba maa Yosɛfu swĩi sere tɔn wɔru ge, ga kpɛ̃a n banda. 10Ye ba tura doo soo yerɔ te ba ra soku Atadi, Yuudɛnin daarun guruɔ, miya ba nɔɔgiru sua tãa tãa ba gɔɔ wuri mɔ̀. Ma Yosɛfu u win tundon gɔɔ wooru sina mi, sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 11Kananin temgibu ba gɔɔ woo te wa Atadin doo soo yeru mi, ma ba nɛɛ, wee, Egibitigibu ba ko n damgii goon gɔɔ mɔ̀. Yen sɔ̃na ba doo soo yee te soka Abɛli Misiraimu ka ben barum. Ta wãawa Yuudɛnin daarun guruɔ. 12Nge mɛya Yakɔbun biba kua ye u bu yiire. 13Ba win goru sua ba ka da Kananin temɔ ba sikua kpee wɔru sɔɔ Makpelaɔ. Kpee wɔru ge, ga wãa gberu garu sɔɔ Manden deedeeru te Aburahamu u dwa Eforoni Hɛtin mi, tu ka ko win tɔmbun siku yeru. 14Ye Yosɛfu u win tundo sikua u kpa, u gɔsirama Egibitiɔ ka win maabu ka be ba ka nùn da kpuro. 15Ye Yosɛfun maaba wa ben tundo u gu, yera ba nɛɛ, sɔrɔkudo Yosɛfu koo sun tusi kpa u sun kɔ̃sa kpuro kɔsie ye sa raa nùn kua. 16Ma ba nùn gɔria ba nɛɛ, bɛsɛn tundo u sere gbi u sun wooda yeni wɛ̃ 17u nɛɛ, su nun gari yini sɔ̃, a be gem mɔ, a ka sun suuru koowo a bɛsɛn durum ye kpuron gari wunɔ wunɛn gɔ̃run di, domi sa nun torari. Yen sɔ̃, a sun suuru kuo bɛsɛ be sa Gusunɔ, wunɛn baaban Yinni sãamɔ. Sanam mɛ Yosɛfu u gari yini nua u swĩ. 18Yera win maa ben tii ba da ba yiira win wuswaaɔ ba nɛɛ, a sun garisio wunɛn yobu. 19Ma Yosɛfu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i ku bɛrum ko, na ǹ Gusunɔ. 20Kɔ̃sa i raa bwisika i man kua, adama Gusunɔ u kɔ̃sa ye gɔsia gea u ka tɔn dabinu faaba kua nge mɛ sa waamɔ gisɔ. 21Ǹ n mɛn na, i ku bɛrum ko, kon bɛɛ ka bɛɛn bibu nɔɔri. Ma u bu nukuru yɛmiasia ka gari dori. 22Yosɛfu u sina Egibitiɔ wi ka win tundon yɛnugibu. Win wãarun sanam kpuro kuawa wɔ̃ɔ wunɔbu ka wɔkuru (110). 23U Efaraimun bibu wa sere ka win debuminɔ. Mɛya u maa Manasen bii Makirin bibu wa u sɔndi win taarɔ. 24Yen biru u win maabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na kon gbi adama Gusunɔ u koo na u bɛɛ yara tem mɛn di, kpa u ka bɛɛ da tem mɛ sɔɔ, mɛ̀n nɔɔ mwɛɛru u Aburahamu ka Isaki ka Yakɔbu kua. 25Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i bɔ̃ruo ma Gusunɔ ù n na u bɛɛ yara mi n toma minin di, i ko nɛn kukunu sua i ka doona. 26Yosɛfu u kuawa wɔ̃ɔ wunɔbu ka wɔkuru u ka kpuna u gu. Yera ba win goru tim sawa ba doke kpakororu sɔɔ Egibitiɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\