Torubu 6

1Sanam mɛ tɔmba kɔwarabu torua handunia sɔɔ ma ba bii tɔn kurɔbu marumɔ, 2wɔllun tɔmbu gaba na ba wa ma tɔmbun bii tɔn kurɔbu ba wã ma ba tii kurɔbu gɔsia. 3- 4Ma ba ka bu mɛnna ba bibu mara. Bii beya ba kua durɔ gbebunu handunia sɔɔ, ni nu raa yĩsiru yara yellu. Ma Yinni Gusunɔ u nɛɛ, nɛn hunde kun ko n wãa tɔmbu sɔɔ ka baadommaɔ domi ba sãawa be ba koo gbi. Ka mɛ, kon de ba n gina wãa wɔ̃ɔ wunaa teeru. 5Domi u wa tɔmbun daa kɔ̃sa kpɛ̃a handunia sɔɔ. Ben gɔ̃run bwisikunu nu ra n wãawa kɔ̃sa sɔɔ baadomma. 6Ma win gɔ̃ru ga sankira yèn sɔ̃ u tɔmbu taka kua handuniaɔ. Ya nùn dua too sere win nukurɔ. 7Ma u nɛɛ, wi, u koo kpuro kpeerasiawa handunia sɔɔn di, saa tɔnun min di n ka girari yɛɛyɔ yi yi ra sĩ ka yi yi ra kabiri ka gunɔsu. Domi win nukura sankira yèn sɔ̃ u yeba kpuro taka kua. 8Adama Gusunɔ u ka Nɔwɛ nɔnu geu mɛɛra 9- 10domi u win woodaba mɛm nɔɔwa. U ǹ taarɛ mɔ win waati ye sɔɔ, ma u ka Gusunɔ swĩina. Bii tɔn durɔbu itawa u mara. Ben yĩsa wee, Sɛmu ka Kamu ka Yafɛti. 11Saa ye sɔɔ, handunian kɔ̃sa kpɛ̃a Gusunɔn wuswaaɔ ma ya gɔba banda. 12Yera u handunia mɛɛrima u wa yen kɔ̃sa kpɛ̃a domi hunde koni baayere ya yen daa sanka. 13Ma u Nɔwɛ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na gɔ̃ru doke n hunde koniba kpuro kpeerasia, domi ba dera handunian gɔba banda. Kon bu kpeerasia, be ka tem sannu. 14Adama wunɛ Nɔwɛ, a tii kpakoro bakaru kuo ka dãa damgia, ta n dii sɔsu mɔ, kpa a tu dãa fĩifĩinu tɛɛni ten sɔɔwɔ ka tɔɔwɔ. 15Amɛniwa kaa tu koosina. A de ten dɛ̃ɛbu bu n sãa gɔm soonu gooba wunɔbu (300) kpa ten yasum mu n sãa gɔm soonu weeraakuru, kpa ten gunum mu n sãa gɔm soonu tɛna. 16A de ta n kpɛɛru mɔ wɔllɔ. Kpɛɛ te sɔɔ, kpa a fɛnɛnti ko yen dɛ̃ɛbu ka yasum mu n sãa gɔm soo teeru. Kpa a kɔnnɔ yaba ten yɛ̃saɔ, a kɛnutiru doke. A de ta n sãa gidambisa ita. 17Wee, kon de nim yibu bakaru tu na tem sɔɔ, tu hunde koni baayere kpeerasia handunia sɔɔ. Ye ya wãa tem sɔɔ kpuro ya koo gbiwa. 18Adama wuna kon wure n ka nɛn arukawani bɔke. Kaa du kpakoro te sɔɔ, wunɛ ka wunɛn kurɔ ka wunɛn bibu ka ben kurɔbu sannu. 19Hunde koni baayere, yen yiruwa kaa maa duusia dwaa ka nia kpakoro te sɔɔ ka wunɛ sannu. 20Gunɔsu ka yɛɛ yi yi ra kabiri, ye kpuron bwese bweseka sɔɔ, yiru yiruwa ya koo na wunɛn mi, a ka ye faaba ko. 21A maa dĩa ni ba ra di kpuro mɛnnɔ a yi kpa nu ko wunɛ ka yɛɛ yin dĩanu. 22Ma Nɔwɛ u kua kpuro ye Gusunɔ u nùn yiire.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\