Asee 2

1Wɔ̃ɔn suru nɔɔba yirusen sɔ̃ɔ yɛnda tiase sɔɔra Yinni Gusunɔ u Asee sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2a Sorobabɛli, Sealitiɛlin bii, Yudaban kparo, ka yãku kowo tɔnwero Yosue, Yosadakin bii, ka sere Isireli be ba tie sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, 3be, be ba tie sɔɔ, ben wara u sãa yee ten yellu yɛ̃ ten girima gbiikaa sɔɔ. Tɛ̃, amɔna ba tu waasinɛ. Nge mɛ ta sãa mi, ta ǹ sãare kam dirum ben nɔni sɔɔ? 4Yen sɔ̃ tɛ̃, nɛ, Gusunɔ wɔllu ka tem Yinni, na nɛɛ, Sorobabɛli, ka Yosue, ka Isireli be ba tie, bu tii dam kɛ̃ɛyɔ, kpa bu sɔmburu ko. Domi na wãa ka be. 5Nge mɛ na bu nɔɔ mwɛɛru kua sanam mɛ na bu yarama Egibitin di, nge mɛya na maa bu sɔ̃ɔmɔ gisɔ ma nɛn Hunde wãa ka be. Yen sɔ̃, bu ku bɛrum ko. 6Nɛ, Gusunɔ wɔllu ka tem Yinni, na ǹ maa tɛɛmɔ n ka wɔllu ka tem ka nim wɔ̃ku sira. 7Kon bwesenu kpuro sira kpa n de bu nin dukia gea kpuro gurama bu ka na nɛn sãa yeru mini. Kpa n sãa yee te girima yibia. Nɛ, Gusunɔ wɔllu ka tem Yinniwa na yeni gerua. 8Nɛna na sii geesu ka wura mɔ. 9Tɛ̃, dii ten girima ya koo yellugia kera. Miya kon tɔmbu bɔri yɛndu wɛ̃. Nɛ, Gusunɔ wɔllu ka tem Yinniwa na yeni gerua. 10Darusin bandun wɔ̃ɔ yirusen suru nɔɔba nnɛsen sɔ̃ɔ yɛnda nnɛse sɔɔra Yinni Gusunɔ u ka win sɔmɔ Asee gari kua u nɛɛ, 11a yãku kowobu woodan gari yini bikio a nɛɛ, 12goo ù n yãku yaa bɔkua win yaberun kasaɔ, ma win yabe kasa ye, ya pɛ̃ɛ baba, ǹ kun mɛ kpee, ǹ kun mɛ tam, ǹ kun mɛ gum, ǹ kun mɛ dĩanu ganu, ba tamaa dĩa ni, nu kua Yinni Gusunɔginu? Ye Asee u bu bikia mɛ, yera ba wisa ba nɛɛ, aawo! 13Ma Asee u maa bu bikia u nɛɛ, goo ù n disi duura yèn sɔ̃ u goru baba, ma u seewa u maa dĩa ni baba, dĩa nin tii nu kua disiginu? Ma yãku kowo be, ba wisa ba nɛɛ, oo, dĩa nin tii nu disi duurawa mi. 14Yera Asee u maa nɛɛ, amɛniwa Yinni Gusunɔ u gerua u nɛɛ, nge mɛya bɛɛ Isireliba i sãa win nɔni sɔɔ. Mɛya maa bɛɛn nɔman sɔma ya sãa. Ye i nùn wɛ̃ɛmɔ kpuro, ya disi mɔ. 15Ǹ n mɛn na, i bwisikuo ye ya bɛɛ deema n ka gisɔ girari i sere kpenu mɛnna i ka sãa yee te bani. 16Wee bɛɛn goo ù n seewa u alikaman sakaku yɛndu kasum da birarɔ, ma u ye so, wɔkura u ra wa. Ù n maa seewa u tam ditiri weeraakuru kasum da resɛm gama yerɔ, ditiri yɛnda u ra wa. 17Nɛ, Gusunɔ na bɛɛn sɔmburu kam koosia. Na dera guru kpenu bɛɛn dĩanu sanka nu kɔ̃sa, nu bukusa duura. Adama ka mɛ, i ǹ wuramɛ nɛn mi. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 18Yen sɔ̃, i bwisikuo ye ya bɛɛ deema n ka gisɔ girari saa mìn di ba ka sãa yee ten kpɛɛkpɛɛku swĩi ba deri. Gisɔn tɔ̃ru ta sãawa wɔ̃ɔn suru nɔɔba nnɛsen sɔ̃ɔ yɛnda nnɛseru. I de i bwisiku. 19I maa dĩanu mɔ biranu sɔɔ? Bɛɛn gbean dãa binuginu mara? Aawo, adama saa gisɔn di, kon bɛɛ durom kua. 20Yinni Gusunɔ u kpam ka Asee gari kua nɔn mɛɛruse suru win sɔ̃ɔ yɛnda nnɛse te sɔɔ u nɛɛ, 21a Sorobabɛli, Yudaban kparo sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, nɛ, Yinni Gusunɔ kon wɔllu ka tem sira. 22Kon sinambu kpuron bandu fuka kpa n ben dam kpeesia. Kon bɛɛn tabu kɛkɛ yi dumi gawe ka be ba dua yi sɔɔ fukiri ka sere maa dumi ka yin maasɔbu. Ben tii tiinɛwa ba koo goona ka takobiba. 23Yen tɔ̃ɔ te, kon nɛn sɔm kowo Sorobabɛli, Sealitiɛlin bii sua kpa n nùn ko nɛn yĩreru. Domi wiya na gɔsa. Nɛ, Gusunɔ wɔllu ka tem Yinniwa na yeni gerua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\