Heberu 11

1Wi u naanɛ doke u yɛ̃ kam kam ma ye u yĩiyɔ u koo ye wa. U maa yɛ̃ ma ye ya ǹ waarɔ ka nɔni ya wãawa ka gem. 2Naanɛ doke bin bwesera yeruku tɔmba mɔ. Yen sɔ̃na ba bu seeda gea diiya. 3Ka naanɛ dokeba sa tuba ma Gusunɔn gariya handunia ya ka taka koora. Nge mɛya ba ye sa waamɔ kua ye sa kun waamɔn di. 4Ka naanɛ dokeba Abɛli u Gusunɔ yãkuru kua te ta Kaɛnigiru bɛɛrɛ kere. Win naanɛ dokebun saabuwa ba nùn soka gemgii domi Gusunɔn tii u win kɛ̃nu mwa. Ka naanɛ dokeba Abɛli u maa gari mɔ̀ ka tɛ̃ baa mɛ u gu. 5Naanɛ dokebun sɔ̃na ba Enɔku sua Gusunɔn mi u ǹ gu. Goo sari wi u maa ka nùn nɔni waare, domi Gusunɔ u nùn sua u ka da win mi. Gusunɔn gari maa gerumɔ, bu sere nùn sua win kookoosu Gusunɔ wɛ̃re. 6N deema goo sari wìn kookoosu koo Gusunɔ wɛ̃re n kun ka naanɛ dokebu. Geema, wi u Gusunɔ susimɔ u naanɛ sãa ma Gusunɔ u wãa ma u ra be ba nùn kasu durom kue. 7Ka naanɛ dokeba Nɔwɛ u Gusunɔn gari swaa daki sanam mɛ u nùn kirɔ kua ye ya sisin sɔ̃ ye u ǹ gina wa. U Gusunɔ nasia u nùn mɛm nɔɔwa ma u goo nimkuu dãka gè sɔɔ wi ka win yɛnugibu ba faaba wa. Nge mɛya u handuniagibu taarɛ wɛ̃ ma u gem wa Gusunɔn nɔni sɔɔ naanɛ dokebun saabu. 8Ka naanɛ dokeba Aburahamu u Gusunɔn sokuru wura ma u swaa wɔri u dɔɔ tem gam gia mɛ Gusunɔ u koo nùn wɛ̃ nge tubi ma u dɔɔ mi u ǹ yɛ̃. 9Ka naanɛ dokeba u sina nge sɔɔ tem mɛ sɔɔ, mɛ Gusunɔ u nùn nɔɔ mwɛɛru kua. U wãa kuu bekuruginu sɔɔ wi ka Isaki ka Yakɔbu. Ben tii, nɔɔ mwɛɛ tee tera Gusunɔ u maa bu kua. 10Domi Aburahamu u wuu bɔkɔ mara ge ga kpɛɛkpɛɛku damguu mɔ. Gusunɔwa u wuu gen kpunaa kua ma u gu bana. 11Naanɛ dokebun saabuwa Saaraan tii maa dam wa u ka gura sua baa mɛ u yen saa doona. U yɛ̃ ma Gusunɔ wi u nɔɔ mwɛɛru kua u sãa naanɛgii. 12Nge mɛya, saa tɔn durɔ turon min di, wi u gɔɔ tura, tɔmba marura ba dabia nge wɔllun kperi ka nim wɔ̃kun yani sɛɛri yi goo kun kpɛ̃ u gari. 13Naanɛ dokebu sɔɔra tɔn be kpuro ba gu. Ba ǹ gãa gee ni wa ba mwɛ nìn nɔɔ mwɛɛru Gusunɔ u kua, adama ba nu wawa sarun di ba dam koosia ma ba wura ma ba sãa sɔbu ka tem yarobu handunia sɔɔ. 14Be ba gerumɔ mɛ, ba sɔ̃ɔsimɔ kpasasa ma ba tem kasu. 15Tem mɛ ba derin bɛkɛ yà n daa bu mɔ̀, ba koo raa ayeru wa bu ka gɔsira mi. 16Adama tɛ̃ ba tem kasu mɛ mu buram bo, tem mɛya tem wɔllugim. Yen sɔ̃na sekura kun Gusunɔ mɔ̀ bu ka nùn soku ben Yinni domi u bu wuu gagu sɔɔru kua. 17Naanɛ dokebun sɔ̃na Aburahamu u ka Isaki yãkuru kua ye Gusunɔ u win laakari mɛɛrimɔ. Aburahamu wiya Gusunɔ u nɔɔ mwɛɛru kua. Ka mɛ, u sɔɔru kpa u ka win bii teereru yãkuru ko. 18Gusunɔ u raa nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, "Isakin min diya wunɛn bwesera koo yari." 19U bwisika ma Gusunɔ u dam mɔ u ka tɔnu seesia gɔrin di mam, ma ka gem u Isaki wa nge u wurama gɔrin di. 20Ka naanɛ dokeba, Isaki u Yakɔbu ka Esau domaru kua, ma u bu sɔ̃ɔwa ye ya koo koora. 21Ka naanɛ dokeba Yakɔbu u Yosɛfun bibu domaru kua tia tia ye u gɔɔ turuku kua, ma u dɛka tãsa u ka Gusunɔ sãwa. 22Ye Yosɛfu u gɔɔ turuku kua, ka naanɛ dokeba u Isireliba sɔ̃ɔwa ma saa ya sisi yè sɔɔ ba koo yari Egibitin di, ma u bu sɔ̃ɔwa nge mɛ ba koo win kukunu koosina. 23Sanam mɛ ba Mɔwisi mara, ka naanɛ dokeba win mɔwɔba nùn berua suru ita, domi ba wa ma u sãa bii durɔ burɔ, ba ǹ maa bɛrum kue bu ka sunɔn wooda sara. 24Ka naanɛ dokeba, ye Mɔwisi kpɛ̃a u yina bu nùn soku Egibitin sunɔn bii tɔn kurɔn bii. 25U kĩa bu nùn nɔni sɔ̃ ka Gusunɔn tɔmbu sannu ka sere ye u koo yɛ̃ɛri durum sɔɔ saa fiiko. 26U bwisika u wa n sanɔ bu nùn gɛm nge wi Gusunɔ u gɔsa n kere u Egibitin dukia wa, domi sian areya u mɛɛra. 27Ka naanɛ dokeba Mɔwisi u yara Egibitin di, u ǹ sunɔn mɔrun bɛrum kue. U yɔ̃ra dim dim nge wi u Gusunɔ waamɔ baa mɛ u ǹ waarɔ. 28Ka naanɛ dokeba u ka Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru torua ma u dera ba yɛm yɛ̃ka dii kɔnnɔsɔ kpa wi u bii yerumaba goomɔ u ku Isirelibagibu baba. 29Ka naanɛ dokeba Isireliba ba nim wɔ̃ku ge ba mɔ̀ Naa yari tɔbura nge tem dira. Adama sanam mɛ Egibitigiba kĩa bu ko nge mɛ, ba nim diira. 30Naanɛ dokebun sɔ̃na Yerikon gbãrara ka wɔruma ye Isireliba ba wuu ge sikerena sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 31Naanɛ dokebun saabuwa Rahabu kurɔ tanɔ wi, u ǹ gu ka be ba ǹ Gusunɔ mɛm nɔɔwɛ sannu yèn sɔ̃ u Isireliban gɔrobu dam koosia ka nuku tia. 32Mba kon maa gere. Ayera kun man turi n ka Gedeonin gari gere ka Barakigii, ka Sansom ka Yɛfite ka Dafidi ka Samuɛli ka sere Gusunɔn sɔmɔbu. 33Naanɛ dokebun sɔ̃na ba sinambu tabu di, ba kua ye ya wã, ba wa ba mwa ye Gusunɔ u bu nɔɔ mwɛɛru kua. Ba gbee sinansun nɔsu kɔrua, 34ba dɔ̃ɔ boko go, ba takobin gɔɔ kisirari. Ba ǹ daa dam mɔ adama ba kua damgibu. Ba bu nasia tabu sɔɔ, ba tɔn tukobu tabu di. 35Tɔn kurɔbu gabu ba ben tɔmbu wa ba wurama gɔrin di. Ba gabu tɔ̃ya kua ba ka go. Ba yina bu bu faaba ko bu ka wa bu se bu du wãaru sɔɔ te ta buram bo. 36Ba maa kpam gabu yaakoru kua, ba bu sɛni so. Ba gabu bɔkua ka yɔni ba doke pirisɔm sɔɔ. 37Ba gabu kpenu kasuka ba go, ba gabu bɔtira kpirinu yiru, ba gabu go ka takobi. Ba yãa gɔni ka boo gɔni deewa ba ka bɔsi. Ba sãa sãarobu, ba nɔni sɔ̃ɔra, ba tɔ̃ya wa. 38Ben gem sɔ̃, handunia kun weenɛ ya n sãa ben wãa yeru. Ba yaayaare kua gbabunɔ ka guunu wɔllɔ ka kpee baaba sɔɔ ka wɔrusɔ. 39Ba tɔn be kpuro seeda gea diiya ben naanɛ dokebun saabu. Ka mɛ, ba ǹ wa ba mwɛ yèn nɔɔ mwɛɛru Gusunɔ u kua. 40Geema, nge mɛ Gusunɔ u sun gãanu yiiye ni nu bɛɛrɛ bo, u ǹ kĩɛ bu ko be ba yiba n kun ka bɛsɛ sannu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\