Heberu 6

1Ǹ n mɛn na, su Kirisin garin torubu deri kpa su da wuswaaɔ su ka ko tɔn yebunu. Su ku maa gari yin kpɛɛkpɛɛku sura, gera gɔ̃ru gɔsiabu kookoo kamgisun di ka naanɛ dokebu Gusunɔ sɔɔ, 2ka wasi dɛɛrasiabun woronu ka nɔman sɔndibu yãkurun wɔllɔ ka gɔribun seebun gari ka sian siribu. 3Wuswaa daa biya sa ko hania ko Gusunɔ ù n wura. 4Ǹ n ben sɔ̃n na, be ba raa yam wa Gusunɔn gari sɔɔ, ma ba win kɛ̃nu denda, ma ba bɔnu wa Hunde Dɛɛro sɔɔ, 5ma ba wa ma Gusunɔn gari wã, ma ba sian wãarun dam gia, 6yen biru bà n biru kisi ba naanɛ dokebu deri mam mam, n ǹ maa koorɔ bu bu gɔ̃ru gɔsiasia. Domi ba kpam Gusunɔn Bii kparemɔwa ben tii dãa bunanarɔ ma ba nùn sekuru dokemɔ batuma sɔɔ. 7Sanam mɛ tem mu guri nim nɔrumɔ kiri kiri ma mu dĩanu kpiisiamɔ ni nu koo mɛn yɛ̃robu arufaani kua, Gusunɔ u ra mu domaru kuewa. 8Adama mù n sãki ka awĩi kpiimɔ mu ǹ garu koorɔ. Ǹ n sosi Gusunɔ u koo mu bɔ̃rusi, amɛn biru kpa mu dɔ̃ɔ mwaara. 9Adama kĩnasibu, baa sà n gari yin bweseru gerumɔ, sa bɛɛ naanɛ sãa sa yĩiyɔ ma i ko n wãa faaban swaa sɔɔ. 10Gusunɔ u sãawa gemgii, u ǹ bɛɛn sɔmburu duarimɔ ka kĩi te i sɔ̃ɔsi win yĩsirun sɔ̃, sanam mɛ i wigibu nɔɔri nge mɛ i bu nɔɔrimɔ tɛ̃. 11Ka mɛ, sa kĩ bɛɛn baawure u n hania ye mɔ sere ka nɔrɔ, kpa ye i yĩiyɔ yu ka koora mam mam. 12Sa ǹ kĩ i ko nge be ba tɛmanabu kpana, adama i bu saario be ba naanɛ doke ma ba tɛmana ba ka tubi dimɔ ye Gusunɔ u bu nɔɔ mwɛɛru kua. 13Sanam mɛ Gusunɔ u Aburahamu nɔɔ mwɛɛru kua, ka yen bɔ̃ri sanna. U bɔ̃rua ka win tiin yĩsiru yèn sɔ̃ goo sari wi u maa nùn kere wìn yĩsiru u koo ka bɔ̃re. 14U nɛɛ, kon nun domaru kua ka gem, kon de wunɛn bweseru tu dabia. 15Nge mɛya Aburahamu u tɛmana, ma u wa yèn nɔɔ mwɛɛru Gusunɔ u nùn kua. 16Tɔmbu bà n bɔ̃rumɔ ba ra bɔ̃rewa ka wi u bu keren yĩsiru, kpa bɔ̃ri yi, yi ben gari sire kpa yi sikirinɔsu kpuro kpeesia. 17Nge mɛya Gusunɔ u kĩa u be ba koo kɛ̃ru mwa te u bu nɔɔ mwɛɛru kua sɔ̃ɔsi kpasasa ma win gari kun kɔbiarɔ. Yen sɔ̃na u nɔɔ mwɛɛru kua u sire ka bɔ̃ri. 18Ǹ n mɛn na, gari yiru wãa yi yi ǹ kɔsirɔ, yì sɔɔ Gusunɔ kun kpɛ̃ u weesu ko. Yiya yi sun dam kãa gem gem bɛsɛ be sa kuku yeru kasu, kpa su ka wa su mwa ye sa yĩiyɔ ba sun yiiye. 19Yĩiyɔ bi, bu bɛsɛn gɔ̃ru nɛni sim sim nge goo nimkuun marutia gu ku ka kɔ̃ɔra. Bu dam mɔ, bu ǹ sika mɔ, ma bu dua sere Gusunɔn wãa yerun suunu sɔɔ. 20Miya Yesu u gbia u dua bɛsɛn sɔ̃ u kua yãku kowo tɔnwero ka baadommaɔ nge Mɛɛkisidɛki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\