Heberu 7

1Mɛɛkisidɛki wi, u sãawa Salɛmun sunɔ ka Wɔrukoon yãku kowo. Ye Aburahamu u sinambu tabu diima u wee, yera Mɛɛkisidɛki nùn sennɔ da u nùn domaru kua. 2Aburahamu u ye u waama bɔnu kua ma u wɔkuru baateren wɔllɔ tia tia sua u nùn wɛ̃. Gbiikaa win yĩsirun tubusiana sunɔ gemgii. Yen biru u sãa Salɛmun sunɔ, yen tubusiana alafian sunɔ. 3Goo kun win tundo ka win mɛro ka win sikado goo yɛ̃. Ba ǹ win marubu ka win gɔɔn gari koore. U ka Gusunɔn Bii weenɛ, u sãawa yãku kowo ka baadommaɔ. 4I mɛɛrio nge mɛ durɔ win kpãara nɛ. Domi Aburahamu bɛsɛn sikado boko u gãa gee ni u tabu diima u ka wee bɔnu kua, ma u wɔkuru baateren wɔllɔ tia tia sua u nùn wɛ̃. 5Wooda ya Lefin bibu be ba sãa yãku kowobu yiire bu de Isireliba bu ben mɔru kpuro bɔnu ko, kpa bu wɔkuru baateren wɔllɔ tia tia sua bu bu wɛ̃. Be ba bu bɔnu ye wɛ̃ɛmɔ ba sãa ben dusibu, ben tii maa Aburahamun biba. 6Adama Mɛɛkisidɛki u ǹ yara Lefin bweserun di. Ka mɛ, Aburahamu u nùn bɔnu ye wɛ̃. Yen biru Mɛɛkisidɛki u nùn domaru kua, wi, wi Gusunɔ u nɔɔ mwɛɛ ni kua. 7Sika gaa sari, wi u bo wiya u ra yãkabu domaru kue. 8Lefin bibu, be ba wɔkuru baateren wɔllɔ tia tia mwaamɔ ba sãa be ba ra gbi, adama Mɛɛkisidɛki, wi, u sãa wi u ǹ gbimɔ nge mɛ Gusunɔn gari gerua. 9Tɛ̃, su gere ma sanam mɛ Aburahamu u nùn bɔnu ye wɛ̃, Lefi wìn biba bɔnu mwaamɔ u maa bɔnu ye wɛ̃ win tii saa Aburahamun min di. 10Domi baa mɛ ba ǹ gina nùn mara sanam mɛ, u wãa win baaban wasi sɔɔ ye u ka Mɛɛkisidɛki yinna. 11Wooda ye Gusunɔ u Isireliba wɛ̃ yera yãku kowo Lefigiba ka sɔmburu mɔ̀. Tɛ̃, yãku kowo be, bà n sɔmburu kua te ta yiba, n ǹ tilasi yãku kowo tuko goo u kpam na wi u sãa nge Mɛɛkisidɛki wi u ǹ sãa Aronin bweseru. 12Domi bà n yãku kowobun bweseru kɔsa tilasi bu maa wooda kɔsi. 13Geema bɛsɛn Yinni wi gari yi, yi ka yã, u sãawa bweseru garugii tèn tɔmba kun yãku kobun sɔmburu koore. 14Domi sa yɛ̃ ma ba nùn marawa Yudan bweseru sɔɔ. Mɔwisi kun maa bwese ten gari gerua yãku kowobun gari sɔɔ. 15Gari gɛɛ wee yi yi ye kpuro bururasiamɔ. Yãku kowo tuko goo yara wi u sãa nge Mɛɛkisidɛki. 16Ba ǹ nùn kue yãku kowo marumarurun di ma n kun mɔ ka wãaru te ta ku ra kpen dam. 17Ka geema, Gusunɔn gari gerua win sɔ̃ yi nɛɛ, "Wuna kaa ko yãku kowo ka baadommaɔ nge Mɛɛkisidɛki." 18Nge mɛya ba ka wooda gura go yèn sɔ̃ ya ǹ dam mɔ ya ǹ maa arufaani mɔ. 19Geema, Mɔwisin wooda ya ǹ gãanu ganu yibie. Adama tɛ̃, sa swaa gea mɔ yèn min di sa ko Gusunɔ susi. 20Yen biru Gusunɔ u bɔ̃rua. Beɔnɔ ba kua yãku kowobu n ǹ ka bɔ̃ri. 21Adama wi u Yesu kua yãku kowo u ye kuawa ka bɔ̃ri u nɛɛ, "Yinni Gusunɔ u bɔ̃rua. U ǹ maa win gari seeyamɔ. U nɛɛ, kaa ko yãku kowo ka baadommaɔ." 22Yen sɔ̃na Yesu ka sun nɔɔ mwɛɛru naawa te ta buram bo. 23Mi Yesun gari ka yãku kowo ben gari yi kpam wunana wee. Yãku kowo be, ba dabia yèn sɔ̃ gɔɔ ku ra wure ba n wãa sɔmbu te sɔɔ ka baadomma, 24adama Yesu u ko n wãawa ka baadommaɔ. Ba ǹ maa win yãku kowo sɔmburu suamɔ bu goo wɛ̃. 25Yen sɔ̃na u koo kpĩ u bu faaba ko tɛ̃n di ka baadommaɔ be ba Gusunɔ susimɔ win min di, domi u wãawa u ka Gusunɔ suuru kana ben sɔ̃. 26Ǹ n mɛn na, Yesu sãawa yãku kowo tɔnwero wìn bukata sa mɔ. U Gusunɔ wɛ̃re, u dɛɛre, u ǹ durum koore. Wi ka durumgibu ba wunanɛ. Ba nùn sua ba ka da sere wɔllɔ. 27U ǹ sãa nge yãku kowo tɔnwero beɔnɔ. U ǹ baadomman yãku kobun bukata mɔ, gbiikaa win tiin toranun sɔ̃ ka sere gabuginu. U yãku teeru kua te ta tura sere ka baadommaɔ sanam mɛ u ka win tii abɔru kua. 28Mɔwisin wooda ya dam sarirugibu kua yãku kowo tɔnwerobu. Adama Gusunɔn gari yi u kua ka bɔ̃ri, yi yi na woodan biru, yi Bii wi u yiba ka baadommaɔ kua yãku kowo tɔnwero.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\