Heberu 9

1Arukawani gbiikaa ya sãarun wooda mɔ ka maa sãa yeru handunia sɔɔ. 2Ba kuu bekurugiru gira. Ten adɛrɔwa ba soka dii dɛɛraru. Miya fitila ga wãa ka tabulu ka Yinni Gusunɔn pɛ̃ɛ. 3Ta maa dii sɔɔ mɔ ge ba kua ka beku kareru. Geya ba soka dii te ta dɛɛre gem gem. 4Miya kpakorora wãa te ba wura pote tèn wɔllɔ ba ra turare dɔ̃ɔ doke. Miya maa woodan kpakorora wãa te ba maa wura pote. Kpakoro te sɔɔ, weke wuragira wãa, mi ba manna doke ka Aronin dɛka ye ya kpara ka kpee bɛsi mi ba woodan gari yorusi. 5Kpakoro ten wɔllɔwa wɔllun kɔ̃sobun weenasiba wãa be ba Gusunɔn yiikon girima sɔ̃ɔsimɔ. Ben kasa ya dɛriare ya wukiri mi ba ra yãku yɛm yɛ̃ke toranun sɔ̃. Adama sa ǹ kpɛ̃ su gãa ni kpuron gari saari tɛ̃. 6Tɛ̃, bà n ye kpuro yi yi nge mɛ, yera yãku kowobu ba ra du adɛrɔ ge sɔɔ bu ben sãarun sɔmburu ko. 7Adama yãku kowo tɔnwero wi turowa u ra du dii sɔɔ ge sɔɔ, wɔ̃ɔ ka wɔ̃ɔ nɔn teeru ka yãku yɛm mɛ u ra Gusunɔ tusie win tiin toranun sɔ̃ ka maa tɔmbuginu ni ba kua yɛ̃ru sariru sɔɔ. 8Nge mɛya Hunde Dɛɛro u sɔ̃ɔsimɔ ma swaa ye ya dɔɔ dii te ta dɛɛre gem gem sɔɔ ya ǹ gina kɛniare saa yè sɔɔ adɛrɔ ge, ga wãa, 9domi ga sãawa saa yen weenasia. Ya gerumɔ ma kɛ̃nu ka yãku ni ba Gusunɔ kuammɛ, nu ǹ kpɛ̃ nu tɔnu wi u sãa te mɔ̀n gɔ̃ru dɛɛrasia mam mam. 10Domi ya sãawa wasi tɔnan wooda ye ya ka dim ka nɔrubu ka wasin dɛɛrasiabun woronu yã. Ba wooda ye yi sere kpaa yu ka na. 11Adama Kirisi nawa u n ka sãa gãa gee ni nu wãa tɛ̃n yãku kowo tɔnwero. U dua kuru garun min di te ta kpãaru bo ma ta buram bo. N ǹ mɔ tɔmbu ba tu kua. Ta ǹ wãa handunia ye sɔɔ. 12Ye Kirisi u dua nɔn teeru ten dii te ta dɛɛre gem gem sɔɔ ya tura sere ka baadommaɔ. U ǹ due ka bonu ka naa binun yɛm. Win tii tiin yɛma u ka dua, ma u sun yakia sere ka baadommaɔ. 13Ba ra bonu ka naa kinɛnun yɛm ka naa ye ba dɔ̃ɔ mɛnin torom yɛ̃ke tɔmbu sɔɔ be ba ǹ dɛɛre bu ka dɛɛra woodan nɔni sɔɔ. 14Ǹ n mɛn na, amɔna Kirisin yɛm arufaani ko n nɛ. Domi Gusunɔn Hunde wi u ku ra kpen saabuwa u tii Gusunɔ wɛ̃ nge yãku te ta ǹ bau mɔ. Win yɛma mu koo bɛsɛn gɔ̃ru dɛɛrasia saa sɔm kamginun di kpa su ka kpĩ su Gusunɔ, Yinni waso sã. 15Yen sɔ̃na Kirisi u sãa nɔɔ mwɛɛ kpaarun swaa sɔmɔ. Win min diya be Gusunɔ u soka ba gãa ni nu ku ra kpe tubi dimɔ ni Gusunɔ u bu nɔɔ mwɛɛru kua. Ba koo kpĩ mɛ, yèn sɔ̃ gɔɔn gari dua sɔɔ, wi u tɔmbu yakiamɔ ben toranun di ni ba kua nɔɔ mwɛɛ gururun saa sɔɔ. 16Domi nɔɔ mwɛɛ ten bweseru tu ka koora tilasi wi u tu kua u gbi. 17Geema, nɔɔ mwɛɛ ten bweseru ta ǹ arufaani mɔ ma n kun mɔ wi u tu kua u gu. Ta ǹ dam gam mɔ saa ye yɛ̃ro u wasi. 18Yen sɔ̃na nɔɔ mwɛɛ gbiikiru ta ǹ yibiare sanam mɛ ba ǹ yɛm yɛ̃ke. 19Gbiikaa Mɔwisi u tɔmbu kpuro wooda baayere nɔɔsia nge mɛ Gusunɔ u yi. Yen biru u naa binu ka bonun yɛm sua ka nim, u yãa san swãasu ka isɔpun kikisu kpɛ̃ɛ, ma u woodan tireru ka tɔmbu kpuro yɛm mɛ yɛ̃ke. 20Ma u nɛɛ, yeniwa yɛm mɛ mu woodan gari sire ye Gusunɔ u wɛ̃ bɛɛn sɔ̃. 21Mɔwisi u maa kuu bekurugii te ka gãanu kpuro ni ba ra ka sãaru ko yɛm yɛ̃ke. 22Woodan komaru sɔɔ yɛma mu ra gãa dabinu dɛɛrasie. Toranu kun maa suuru waarɔ ma n kun mɔ ba yɛm yɛ̃ka. 23N weenɛ bu wɔllun gãanun weenasii ni dɛɛrasia nge mɛ. Adama wɔllun gãanun tii nu yãkunun bukata mɔ ni nu bɛɛrɛ kere. 24Domi Kirisi u ǹ due dii dɛɛraru sɔɔ te tɔnu kua, te ta sãa Gusunɔn wãa yerun weenasiru. U duawa sere wɔllun tii tii sɔɔ u n ka yɔ̃ tɛ̃ Gusunɔn wuswaaɔ bɛsɛn sɔ̃. 25Yuuban yãku kowo tɔnwero u ra du wɔ̃ɔ ka wɔ̃ɔ dii te ta dɛɛre gem gem sɔɔ ka yɛm mɛ mu ǹ sãa win tiigim. Adama Kirisi u ǹ due u ka tii abɔru ko nɔn dabiru. 26Ù n kua mɛ, u koo raa nɔni sɔ̃ɔra nɔn dabinu saa toren di. Adama u dua tɛ̃ nɔn teeru sanam dãakim mɛni sɔɔ u ka toraru wuna sanam mɛ u ka tii wɛ̃ nge abɔru. 27Nge mɛ Gusunɔ u baawure bure u gbi nɔn teeru u sere nùn siri, 28nge mɛya Kirisi u tii wɛ̃ nɔn teeru nge abɔru u ka tɔn dabinun toranu sɔbe. U koo maa kurama nɔn mɛɛruse, n ǹ mɔ u ka toranu sɔbe, adama u ka bu faaba kowa be ba nùn mara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\