Osee 2

1Yinni Gusunɔ u Osee sɔ̃ɔwa u nɛɛ, saa ya sisi yè sɔɔ Isireliba ba koo dabia nge nim wɔ̃kun yani sɛɛri. Ba ǹ kpɛ̃ bu ben geeru gari. Mi ba ku ra raa bu soku nɛn tɔmbu, miya ba koo bu soku nɛ Gusunɔ, Yinni wason bibu. 2Yudaba ka Isireliba ba koo mɛnna sannu kpa bu goo gɔsi u n sãa be kpuron sunɔ. Domi ba koo dabia bu tɛria tem mɛ kpuro sɔɔ. Yen dɔma te, tɔ̃ɔ bakara Yisirɛɛliɔ. 3Bɛɛ Yudaba ka Isireliba, i sɔ̃ɔnɔ ma i sãawa nɛn tɔn be na kĩ. 4Nɛn bibu, i bɛɛn mɛro taarɛ wɛ̃ɛyɔ, domi u ǹ maa sãa nɛn kurɔ, mɛya na ǹ maa sãa win durɔ. I nùn sɔ̃ɔwɔ u de u win durɔ dama nɔni yi wuna, kpa u sakara kookoosu wuna win gɔ̃run di. 5Ma n kun mɛ, kon win yãnu potiri mam mam kpa n nùn yɔ̃su tereru nge mɛ ba ka nùn mara. Kon de u n sãa nge tem mi gãanu ku ra kpi, kpa n de nim nɔru gu nùn go. 6Na ǹ maa bɛɛ win bibun wɔnwɔndu mɔ̀, domi bɛɛn mɛro u sãawa sakara kowo. 7U kurɔ tanaru ka sekuru sariru dɔra. Domi u nɛɛ, u koo win durɔ tanɔbu swĩiwa kpa bu nùn nim ka dĩanu ka tam ka gum ka yãnu wɛ̃ ni u koo doke. 8Yen sɔ̃, kon win swaa kɛnɛ ka sãki, kpa n ye dãa sɛ̃suku kpa u kun maa win swaa ye swĩi. 9Baa ù n daa yara u win durɔ tanɔ be naa gira, u ǹ maa bu naa turi. Baa ù n bu kasu, u ǹ maa bu wasi. Saa ye sɔɔra u koo nɛɛ, ǹ n mɛn na, a de n wura nɛn durɔ gbiikoon mi, domi na raa nuku dobu mɔ win mi n kere tɛ̃. 10Mɛya u ǹ daa gie ma nɛna na nùn dobi ka tam kpam ka gum wɛ̃ɛmɔ. Mɛya na maa nùn sii geesu ka wura taasi. Adama u ka ye bũu wi ba mɔ̀ Baali sãwa. 11Yen sɔ̃, kon gɔsirama n nɛn dobi mwa yin gɛ̃ɛbun saa sɔɔ, ka tam mɛn saa sɔɔ ka sere yãa ni u sebua u ka win tereru wukiri, 12kpa n nùn sekuru doke win durɔ tanɔbun wuswaaɔ. Goo sari wi u koo nùn wɔra nɛn nɔman di. 13Kon win nuku dobu kpuro kpeerasia ka tɔ̃ɔ baka ni u ra ko suru ka suru ka tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru ka sere mɛnnɔ si u ra ko sãarun swaa sɔɔ. 14Kon de win resɛm dãnu ka win figieba bu kam ko be u nɛɛ, u wa durɔ tanɔbun min di. Kon de gbee ni, nu ko dãa sɔ̃ɔ, kpa gbeeku yɛɛ yi dãa nin marum di. 15Kon nùn sɛɛyasia yèn sɔ̃ u man deri u bũu wi ba mɔ̀ Baali turare dɔ̃ɔ dokeammɛ. Ma u win saba ka win taaminu doke u da u win durɔ tanɔbu swĩi. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 16Adama saa ya sisi yè sɔɔ kon nùn kɔkiri n ka da gbaburɔ kpa n ka nùn gari ko ka kĩru. 17Kon nùn win resɛm gbaaru wesia te ta wãa Akɔɔn wɔwaɔ. Yĩsi ten tubusiana nɔni swãarun wɔwa. Yera ya ko n sãa win yĩiyɔbun tore, kpa u womu ko nge sanam mɛ u yarima saa Egibitin di win wɔndiaru. 18Yen tɔ̃ɔ te, u koo man soku win durɔ. U ǹ maa man sokumɔ Baali win yinni. 19Kon de u bũu wi ba mɔ̀ Baalin yĩsiru duari kpa u kun mam kpĩa u tu sia. 20Saa yera kon ka gbeeku yɛɛ ka gunɔsu ka sere yɛɛ yi yi ra kabiri arukawani bɔke yi ku ka nɛn tɔmbu kɔ̃sa gaa kua. Kon de tabu bu kpe, kpa ba n wãa bɔri yɛndu sɔɔ. 21- 22Isireli, kon maa nun ko nge nɛn kurɔ sere ka baadommaɔ, kpa n nun gem ka wɔnwɔndu ka durom sɔ̃ɔsi. Bɔrɔkiniru sɔɔra kon ka nun arukawani bɔke. Saa ye sɔɔra kaa wura ma nɛna na sãa Yinni Gusunɔ. 23- 24Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerumɔ. Saa gaa sisi yè sɔɔ kon wɔllun kananu nɔ, kpa n tu nim kɛ̃. Wɔlla koo tem kanaru nɔ kpa tu gura nɛɛsia. Kpa tem mu dobi ka resɛm ka olifin kanaru nɔ kpa ye kpuro yu kpi. Kpa yu Yisirɛɛlin bukata wunana. 25Kon de nɛn tɔmbu bu sina tem mɛ kpuro sɔɔ kpa n bu wɔnwɔndu kua be, be na raa yina n wɔnwɔndu kua. Kpa be, be ba ku ra raa soku nɛn tɔmbu, n bu soku nɛn tɔmbu. Kpa be, bu maa man soku ben Yinni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\