Esai 10

1Bɔ̃ruroba be ba ra wooda yi ye ya ǹ sãa dee dee. Kpa bu ye yore bu yi bu ka ben tɔmbu dam dɔre, 2bu ka yina bu sãarobu ben gem wɛ̃, kpa bu bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbu gem bira, bu gɔminibu ka gobekuban arumani mwa yu ko begia. 3Sanam mɛ Yinni Gusunɔ u koo bɛɛ sɛɛyasia, mba i ko i ko. Sanam mɛ kam kobu bu koo bɛɛ wɔri saa tontonden di, mba i ko i ko. Weren miya i ko i duki da i ka faaba wa. Ma gia i ko i bɛɛn arumani bere. 4Ba koo gabu yoru mwɛɛri kpa bu gabu go. Adama ka mɛ, Yinni Gusunɔn mɔru kun suremɔ. U koo maa bu nɔmu doke u sɛɛyasia. 5Yinni Gusunɔ u nɛɛ, bɔ̃ruroba bɛɛ Asirigibu. Kon bɛɛ kowa nge nɛn bokuru te kon ka Isireliba sɛɛyasia nɛn mɔru yà n seewa. 6Na dera i bwese te ta ǹ nɛn bɛɛrɛ yɛ̃ wɔri te ta ra nɛn mɔru seeye, kpa i tu taaku nge swaan pɔtɔkɔ i ten arumani gura. 7Adama n ǹ daa ye, bɛɛ Asirigibu i gɔ̃ru doke. I gɔ̃ru dokewa i bwese dabinu kpeerasia. 8Domi bɛɛn sina boko u nɛɛ, win tabu sinambu ba sãawa nge bwese ni nu tien sinambu. 9U maa wusu nɔma doke si su wãa win swɛɛ sɔɔ n ka girari Yerusalɛmuɔ. Wuu siya Kalinɔ ka Kaakemisi ka Hamati ka Aapadi ka Samari ka Damasi. 10U sin sinambu kamia sìn bũnu nu Yerusalɛmu ka Samariginu dabiru kere. 11Nge mɛ u Samarigibu kua ka ben bũnu, nge mɛya u koo Yerusalɛmugibu ka ben bũnu kua. 12Adama nɛ, Yinni Gusunɔ, nà n nɛn himba kpuro yibia Siɔnin guurɔ, ka Yerusalɛmuɔ, kon Asirin sina boko sɛɛyasia, win gɔ̃ru bɔbunu ka win tii suabun sɔ̃. 13Domi u gerumɔ u mɔ̀, win tiin dam ka win tiin bwisiya u ka nasara wa. U bwese tukunun tem mwa, ma u ben arumani gura. U sinambu wɔri nge tabu durɔ damgii, ma u bu bandu yara. 14U ben arumani gurawa nge mɛ ba ra sɛ̃a gure gunɔbun sokurɔ. U ye kpuro gurawa ben tem mɛ sɔɔ nge sɛ̃a ye gunɔ ga deri. Goo kun ka tii yinɛ ǹ kun mɛ u nɔɔgiru sua u kuuka ko. Adama na bikiamɔ, 15gbãa, ya ra tii bɛɛrɛ wɛ̃ wi u ka ye sɔmburu mɔ̀n wuswaaɔ? Sii, ya ra tii sue wi u ka ye sɔmburu mɔ̀n wuswaaɔ? Asirin sina boko wi, u sãa nge dɛka ye tɔnu u sua ma ya nùn sĩikiamɔ, ǹ kun mɛ bokuru te tɔnu u nɛni, ma ta nùn fĩamɔ. 16Yen sɔ̃na nɛ Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni, kon de win tabu durɔbu bu woora. Kpa dɔ̃ɔ u na u bu wukiri sanam mɛ u wãa win sinandun yiiko sɔɔ. 17Nɛ, Isireliban yam bururam, kon gɔsia dɔ̃ɔ. Kpa nɛn dɛɛraru tu ko dɔ̃ɔ yara yu ben sãki ka awĩi kpuro mwa sɔ̃ɔ teeru. 18Ya koo ben dãa sɔ̃ɔ ka ben tem bɛɛrɛ kpuro mwa mam mam. Kpa mu n sãa nge barɔ wi u gɔɔ dɔɔ. 19Dãa ni nu koo tia mi, nu ǹ ko n dabi. Baa bii u koo kpĩ u nin geeru yore. 20Tɔ̃ɔ te sɔɔ, Isireli be ba tie ba yara tabun di, ba ǹ maa somiru kasumɔ bwese ni nu bu kpeerasiamɔn mi. Adama ba koo ben naanɛ dokewa nɛ, Gusunɔ, ben Yinni Dɛɛron mi. 21Kpa bu wurama nɛ, Gusunɔ Dam kpurogiin mi. 22- 23Baa bà n daa dabi nge nim wɔ̃kun yani sɛɛri, ben sukum tɔnawa mu koo wurama. Domi nɛ, Yinni Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni, na yen himba yi kɔ n ka bu kpeerasia. Nɛn gem mu koo sɔ̃ɔsira n banda. Tem mɛ kpurowa kon kpeerasia nge mɛ na yi. 24Nɛ Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni, na gerua na nɛɛ, bɛɛ nɛn tɔmbu, bɛɛ be i wãa Siɔniɔ, i ku Asirigibun bɛrum ko, be ba bɛɛ soomɔ ka bokuru nge mɛ Egibitigiba raa bɛɛ kua. 25Adama, n tie fiiko sɛɛyasia bi na bɛɛ mɔ̀ n ka kpe, kpa nɛn mɔru yu wura ben mi, n bu kpeerasia. 26Nɛ Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni, kon goo dendi nge bokuru u bɛɛ sɛɛyasia nge mɛ na Madianiba kua Horɛbun guurɔ. Kon nɛn dɛka tĩi nim wɔ̃kun bera gia n bu sɛɛyasia nge mɛ na Egibitigibu kua. 27Tɔ̃ɔ te sɔɔ, kon bɛɛ nɛn tɔmbu yara yorun di kpa i bɛɛn sɔmunu sɔbia kpa i sugu pota bɛɛn wĩinun di. I ǹ maa sugu dokemɔ yèn sɔ̃ na bɛɛ gɔsa na gum tãre. 28Yibɛrɛba ba Ayati wɔri ba mwa, ma ba Migoroni tɔbura ba ben sɔmunu yi Mikimasiɔ. 29Ba koka ba doona ma ba da ba kpuna Gebaɔ. Yera Rama ya diirumɔ. Ma Sɔɔlu Isireliban sina boko yerukoon wuu ge ba mɔ̀ Geban tɔmbu ba duki yakikira. 30Bɛɛ Galimugibu i wuri koowo. Bɛɛ Laisigibu i n tii sɛ. Bɛɛ maa Anatɔtugibu i ko i kam ko. 31Madimɛnagibu ba yarina. Ma Gebimun tɔmba yakikira ba kuku yenu kasu. 32Gisɔ mam yibɛrɛ be, ba wãa Nɔbuɔ ba gãsenu kparamɔ Siɔnin guurɔ bu ka Yerusalɛmun tɔmbu nandasia. 33Wee Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni, u koo bu bɔɔri nge dãa kãasi. U koo yi yi kpãaru bo bura u kawa. 34U koo bu bɔɔriwa u suriri nge mɛ ba ra dãnu bɔɔri ka gbãa Libanin dãa sɔ̃ɔwɔ, kpa ben girima yu kpe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\