Esai 26

1Saa gaa sisi yè sɔɔ ba koo womu geni ko Yudan tem sɔɔ bu nɛɛ, sa wuu damguu mɔ. Yinni Gusunɔwa u gen gbãraru swĩi u ka gu kɔ̃su. 2I gamboba kɛniɔ kpa bwese te ta gem swĩi ta nùn mɛm nɔɔwammɛ tu du min di. 3Yinni Gusunɔ u ra sika sarirugii bɔri yɛndu wɛ̃, yèn sɔ̃ yɛ̃ro u nùn naanɛ sãa. 4I Yinni Gusunɔ naanɛ koowo saa kpuro sɔɔ. Domi wiya u sãa kuku yee damgiru sere ka baadommaɔ. 5U koo wuu ge ga wãa wɔllɔn tɔmbu kpeerasia, kpa u gen tii kɔsuku u sura sere temɔ, 6kpa sãarobu ka wɔnwɔndobu bu gu taaku. 7Gemgiin swaa ya ra n dɛndewa. Yinni Gusunɔ, wunɛ wi a sãa gemgii wuna a ra ye nɔɔ nɛrasie. 8Yinni Gusunɔ, swɛɛ yi kaa sun sure kpuro, wuna sa ko n naanɛ sãa, su ka sĩ yi sɔɔ. Ye bɛsɛn gɔ̃ru ga kĩ, yera su nun yaaya kpa su nun sã. 9Wɔ̃kuru, nɛn bwɛ̃ra ya ra n wunɛn bɛkɛ barɔwa, kpa nɛn gɔ̃ru ga n nun kasu. À n tɔmbu siri handunia sɔɔ, ba ra giewa nge mɛ ba koo ka sĩ. 10Adama baa bà n tɔn kɔ̃so durom kua, u ǹ gem giamɔ. U ko n win kom kɔ̃sum mɔ̀wa tem mi gem mu wãa, kpa u n Gusunɔn yiiko gɛma. 11Yinni Gusunɔ, a dam mɔ, adama wunɛn yibɛrɛba ba ǹ mu waamɔ. A de bu wunɛn hania wa ye a ka wunɛn tɔmbu wɔramɔ, kpa bu sekuru wa bu dɔ̃ɔ mwaara. 12Yinni Gusunɔ, wuna a ra sun bɔri yɛndu wɛ̃. Domi wuna a ra de ye sa mɔ̀ kpuro yu koora. 13Gusunɔ bɛsɛn Yinni sa raa yinnibu gabu sãwa. Adama tɛ̃, wunɛ turon yĩsira sa soku. 14Yinni, be ba gu, ba ǹ maa seemɔ bu wãaru di. Domi a bu wɔri a kpeerasia. Ba ǹ maa bu yaayamɔ. 15Yinni, a wunɛn yiiko sɔ̃ɔsi. A dera bɛsɛ wunɛn tɔmbu sa dabia. Ma a bɛsɛn tem yasiasia. 16Sa nun soka sanam mɛ sa wãa nɔni swãaru sɔɔ. Sa kanaru kua sanam mɛ a sun sɛɛyasia. 17Yinni Gusunɔ, sanam mɛ a sun biru kisi sa kua nge tɔn kurɔ wi u yiire u kĩ u ma, u tii bɔɔkumɔ u wuri mɔ̀ wuriribun sɔ̃. 18Sa wahala kua sa nɔni sɔ̃ɔra ka wuriribu. Adama wom diruma sa mara. N ǹ ka tem mɛ arufaani gaa naawɛ. Sa ǹ maa goo mara wi u koo sina mɛ sɔɔ. 19Nɛgibu, bɛɛn tɔn be ba raa gu ba koo se gɔrin di bu wãaru di. Bɛɛ be i kpĩ tem sɔɔwɔ, i dom yando, kpa i nuku dobun kuuki ko. Domi tem mu koo bɛɛ seeya gɔrin di nge mɛ bururun kakoru ta ra yakasu seeye. 20Nɛn tɔmbu, i doo i kuke bɛɛn diaɔ i tii gamboba kɛnusio, kpa i n wãa mi gina sere Gusunɔn mɔru yu ka sure. 21Wee Yinni Gusunɔ u yarima win wãa yerun di u ka handunian tɔmbu siri kɔ̃sa ye ba kuan sɔ̃. Tem mu koo tɔn be ba gon yɛm terasia, kpa ben gonu nu sɔ̃ɔsira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\