Esai 36

1Esekiasi, Yudaban sina bokon bandun wɔ̃ɔ wɔkura nnɛse sɔɔ, yera Asirin sina boko Sankeribu u Yudaban wuu si su dam mɔ wɔri u kamia. 2Lakisin diya u win tabu sunɔ ka tabu durɔ damgibu gɔra Yerusalɛmuɔ Esekiasin mi. Tabu sunɔ wi, u da u yɔ̃ra nim toran bɔkuɔ ye ba kua ya ra ka nim nɛ wuuɔ saa bwian di, be ba ra beka wɔ̃ken sɔm koo yerun swaaɔ. 3Yera Eliakimu, Hilikiyan bii, sina bokon sɔm kowobun wirugii, u da ben mi ka Sebina wi u sãa sina bokon tire yoro, ka Yoasi, Asafun bii, wi u ra tirenu bere. 4Asirin tabu sunɔ wi, u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i Esekiasi sɔ̃ɔwɔ i nɛɛ, amɛniwa bɛsɛ Asirigibun sina boko wi u kpuro kere u gerua. U nɛɛ, mba u yɔ̃rari u naanɛ sãa mɛ. 5U ǹ yɛ̃ ma u dam ka bwisin bukata mɔ u ka tabu ko? Gari saarinu tɔna nu ǹ tura. Ǹ n mɛn na, ma sɔɔra win naanɛ ya wãa, u ka nùn seesi. 6Geema win naanɛ wãawa Egibiti sunɔn mi, wi u sãa nge kaba te ta kɔsikire. Wi u tu nɛnua u tãsiri, kpa tu nùn mura tu mɛɛra ko. Nge mɛya Egibitin sunɔ wi, u sãa be ba nùn yĩiyɔ sɔɔ. 7Mɛya i ko gere i nɛɛ, Gusunɔ bɛɛn Yinniwa i naanɛ sãa. Adama n ǹ win sãa yenu ka yãku yena Esekiasi u kɔsuka? U ǹ bɛɛ Yudaba ka Yerusalɛmugibu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i n da yãkuru ko Yerusalɛmu mini tɔnan sãa yerɔ? 8Ǹ n mɛn na, Esekiasi wi, u de u ka nɛn yinni Asirin sina boko arukawani bɔke kpa u nùn dumi nɔrɔbun suba yiru (2.000) wɛ̃, ù n yɛ̃ u koo maasɔbu wa bu yi sɔni. 9Domi u ǹ kpɛ̃ u yɔ̃ra u wi u piiburu bo nɛn yinnin tabu kowobu sɔɔ ma, baa mɛ u tamaa Egibitigibu ba koo nùn tabu kɛkɛ yi dumi gawe ka maasɔbu wɛ̃. 10U ǹ yɛ̃ ma ka Yinni Gusunɔn yɛ̃ra Asirin sina boko u ka tem mɛ wɔrima, kpa u mu kɔsuku? Domi Gusunɔn tiiwa u nɛɛ, u doo u tem mɛ wɔri kpa u mu kɔsuku. 11Ma Eliakimu ka Sebina ka Yoasi ba durɔ wi sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, a suuru koowo sa nun kanamɔwa, a ku maa ka bɛsɛ wunɛn bwãabu gari ko ka bɛsɛn barum, kpa tɔn be ba swaa daki gbãrarun di bu ku nɔ ye sa gerumɔ. A ka sun gari koowo ka aramum, domi sa mu nɔɔmɔ. 12Adama durɔ wi, u bu wisa u nɛɛ, i tamaa nɛn yinni u man gɔrima bɛɛ ka bɛɛn yinni tɔnan sɔ̃ n ka gari yini gere? Aawo, ka maa be ba sɔ̃ gbãraru wɔllɔn sɔ̃na be ba koo ben tiin swaa swĩibu di kpa bu ben yɛ̃kum nɔ, ka bɛɛ sannu. 13Saa ye sɔɔra durɔ wi, u gbãra ka dam ka Yudaban barum u nɛɛ, i bɛsɛ Asirigibun sina boko wi u kpuro keren gari swaa dakio. 14U nɛɛ, i ku de Esekiasi u bɛɛ nɔni wɔ̃ke, domi u ǹ kpɛ̃ u bɛɛ wɔra saa win nɔman di. 15I ku wura i Yinni Gusunɔ naanɛ ko, baa Esekiasi ù n nɛɛ, Yinni Gusunɔ wi, u koo bɛɛ wɔra. Yen sɔ̃na n ǹ koorɔ Asirin sina boko u wuu ge mwa. 16I ku maa Esekiasi swaa daki. I Asirin sina bokogia nɔɔwɔ wi u nɛɛ, i ka nùn nɔɔ tia koowo kpa i nùn tii wɛ̃ kpa baawure u wa u win tiin resɛm gbaaru ka win figien dãa binu di kpa u maa win boon nim nɔ. 17Yen biru u koo na u bɛɛ sua u ka da tem gam mɛ mu sãa nge bɛɛn tiin tem mɛ, mi resɛm ka alikama wãa kpa i n pɛ̃ɛ ka tam mɔ. 18Yen sɔ̃, i ku de Esekiasi u bɛɛ nɔni wɔ̃ke u nɛɛ, Yinni Gusunɔ u koo bɛɛ wɔra. Bwese ni nu tien bũnu nu bu wɔra Asirin sina boko win nɔman di? 19Mana Hamati ka Aapadi ka Sefaafaimun bũnu nu wãa tɛ̃. Bũu goo u kpĩa u Samarigibu wɔra saa win nɔman di? 20Bũu ni nu wãa tem mɛ kpuro sɔɔ, nin nirà nu nin tem wɔra saa win nɔman di, bu sere nɛɛ, Yinni Gusunɔ u koo Yerusalɛmu wɔra. 21Adama Yudaba kpuro ba maari, domi sina boko Esekiasi u nɛɛ, bu ku raa nùn gɛɛ wisi. 22Ma Eliakimu, Hilikiyan bii sina bokon sɔm kowobun wirugii wi, ka maa win tire yoro Sebina, ka sere Yoasi Asafun bii, wi u ra tirenu bere, ba na Esekiasin mi. Ba yabe kĩanu sebua nuku sankiranun sɔ̃, ma ba nùn sɔ̃ɔwa kpuro ye durɔ wi, u gerua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\