Esai 37

1Saa ye sina boko Esekiasi u gari yi nua, yera u win tiin yaberu nɛnua u gĩana ma u saaki sua u sebua nuku sankiranun sɔ̃. Ma u da Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. 2Yera u Eliakimu win sɔm kowobun wirugii ka maa Sebina win tire yoro, ka yãku kowo bukurobu gɔra Gusunɔn sɔmɔ Esai, Amɔtin biin mi. N deema be kpuro saakibara ba sebua ba ka da mi. 3Ye ba tura mi, ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, amɛniwa Esekiasi u gerua. U nɛɛ, gisɔn tɔ̃ɔ te, nuku sankiranu sɔɔra sa wãa. Ba sun sɛɛyasiamɔ ma ba sun doke sekuru sɔɔ. Gisɔn wahala ye, ya sãawa nge tɔn kurɔ wi u yiire u kĩ u ma, adama u ǹ dam mɔ u ka wɛ̃ma. 4Sɔrɔkudo Gusunɔ wunɛn Yinni u ko n Asirin sina bokon gɔron gari yi nua wi u na u nùn wɔnwa. Ǹ n mɛn na, a kanaru koowo bɛsɛ be sa gina tien sɔ̃ kpa Gusunɔ u nùn sɛɛyasia. 5Ye Esai u Esekiasin bwãa ben gari yi nua, yera u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 6wee, ye i ko bɛɛn yinni sɔ̃. I nɛɛ, amɛniwa Yinni Gusunɔ u gerua. U nɛɛ, u ku de gari yi u nua mi, yi nùn bɛrum ko, yi Asirin sina bokon gɔro be, ba ka wi, Yinni Gusunɔ wɔnwa mi. 7U koo de Asirin sina boko wi, u labaari gaa nɔ kpa yu win bwɛ̃ra gɔsia u wura win temɔ. Miya u koo de bu nùn go ka takobi. 8Asirin sina bokon gɔro wi, u gɔsira u da Libinaɔ domi u nua ma win yinni u doona Lakisin di u da u Libinagibu tabu wɔri. 9Saa ye sɔɔra Asirin sina boko wi, u nua ma Tiraka, Etiopin sina boko u nùn tabu wɔrim wee. Yera u maa Esekiasi sɔmɔbu gɔria u nɛɛ, 10amɛniwa i ko i Esekiasi Yudaban sina boko sɔ̃. I nɛɛ, u ku de Gusunɔ, win Yinni, wi u naanɛ sãa mi, u nùn nɔni wɔ̃ke u nɛɛ, nɛ, Asirin sina boko, na ǹ kpɛ̃ n Yerusalɛmu mwa. 11Wi, Esekiasin tii u nua ma bɛsɛn sinam be ba man gbiiye kpuro ba raa tem mɛ mu tiegibu kpuro kam koosia. Yera wi, u tamaa u koo yari nɛn nɔman di? 12Nɛn baababa ba Gosani kpeerasia ka Harani ka Resɛfu ka sere Edɛnigibu be ba wãa Telasaaɔ. Ben bũnu kpĩa nu bu wɔra? 13Nge mana Hamatigibun sunɔ u wãa, ka Aapadigibun sunɔ ka Sefaafaimugibun sunɔ ka Henagii ka sere maa Ifagii. 14Ye Asirin sina bokon sɔmɔ be, ba tura Esekiasin mi, yera ba nùn tireru wɛ̃ tè sɔɔ ben yinnin gari wãa, ma Esekiasi u tu gara. Yen biru u da Yinni Gusunɔn sãa yerɔ ma u tu dɛria mi. 15U kanaru kua Yinni Gusunɔn mi, u nɛɛ, 16Gusunɔ, bɛsɛ Isireliban Yinni, wunɛ wi a sɔ̃ wɔllun kɔ̃sobu yirun suunu sɔɔ, wunɛ turowa a sãa sinambu kpuron Yinni. Wuna a wɔllu ka tem taka kua, ma a sãa mɛn Yinni. 17A nɔni seeyo a mɛɛri, kpa a swaa daki a nɛn gari nɔ, kpa a Sankeribu, Asirin sina bokon gari nɔ yi win sɔm kowobun wirugii u ka nun wɔnwa. 18Ka gem, Yinni, na yɛ̃ ma Asirin sinambu ba bwese dabinu kpeerasia ma ba nin tem sanka, 19ba nin bwãarokunu dɔ̃ɔ mɛniki. Domi nu ǹ Gusunɔ. Nu sãawa tɔmbun sɔma ye ba kua ka dãa ka kpenu. Yen sɔ̃na ba kpĩa ba nu kpeerasia. 20Tɛ̃, Yinni Gusunɔ, a sun wɔro saa Sankeribun nɔman di kpa handunian sinambu kpuro bu gia ma wunɛ turowa a sãa Gusunɔ. 21Yera Esai, Amɔtin bii, u Esekiasi sɔmɔ gɔria u nɛɛ, bu nùn sɔ̃ ma Gusunɔ, Isireliban Yinni u win kanaru mwa te u kua Sankeribu, Asirin sina bokon sɔ̃. 22Ye Yinni Gusunɔ u gerua Sankeribun sɔ̃ wee. U nɛɛ, Yerusalɛmun tɔmbu kpuro ba nùn gɛma ba nùn yaakoru mɔ̀, ba nùn wii gimanu koosimɔ. 23Wara u kam mɛɛra u wɔnwa. Wara u ka nɔɔ gɔmunu mɔ̀. U ǹ yɛ̃ ma wi, Gusunɔ, Isireliban Yinni dɛɛron wuswaaɔra u tii sue? 24Win sɔmɔba na ba wi, Yinni Gusunɔ wɔnwa. Ma Sankeribu wi, u nɛɛ, ka win tabu kɛkɛ dabira u yɔɔwa Libanin guu ni nu gunum bon wɔllɔ, ma u dua sere sere yen dãa sɔ̃ɔ burɔn sɔɔwɔ u gen sɛduru ka sipɛrɛn dãa ye ya gunum bo bɔɔra. 25U nɛɛ, u bwii gba tem tukumɔ u yin nim nɔra. Win tabu kowobu ba bɔsu Egibitin nim tori kpuro sɔɔ ba yi taaka ba go. 26Adama Sankeribu u ǹ yɛ̃ ma wi, Yinni Gusunɔn tiiwa u yeniban himba yi saa yellun di? Wee tɛ̃ himba ye, ya koora, ma wi, Asirin sina boko u wuu si su dam mɔ bansu koosia. 27Wi, Yinni Gusunɔ, u dera wuu sin tɔmba bɛrum soora ba sekuru wa ba kua dam sarirugibu nge yakasu gberɔ, ǹ kun mɛ doo gãaru te gɛmi di. 28Wiya u maa nɛɛ, u yɛ̃ saa ye Asirin sina boko wi, u ra du dirɔ, ka saa ye u ra sinɛ ka saa ye u ra yari tɔɔwɔ, ka maa saa ye u ka nùn mɔru mɔ̀. 29Yèn sɔ̃ wi, Yinni Gusunɔ u nua ma u ka nùn mɔru mɔ̀, ma u tii sue win wuswaaɔ, u koo win wɛ̃ru yaba u yɔni doke, kpa u maa nùn yaruka dokea nɔɔwɔ, kpa u gɔsira u wura mìn di u na. 30Ma Esai u Esekiasi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee, ye ya ko n sãa yĩreru wunɛn mi. Gisɔku ka gasɔkun doo gãriya i ko i di. Adama wɔ̃ɔ itase i ko duurewa kpa i gɛ̃. Mɛya i ko maa resɛm duure kpa i yen marum di. 31- 32Yudaban bweseru sɔɔ, be ba tiara Siɔnin guurɔ Yerusalɛmuɔ, ba faaba wa, ba koo kparawa nge dãa, kpa bu gbini ko sere tem sɔɔwɔ, kpa bu binu ma. Yeniwa Gusunɔ wɔllu ka tem Yinni u koo ko. 33Yen sɔ̃na u gerua u nɛɛ, Asirin sina boko wi kun duɔ Yerusalɛmuɔ. Mɛya win tabu kowobu ba ǹ ye susiɔ ba n tɛrɛnu nɛni bu ka kuku yenu ko bu sere nɛɛ, ba koo sɛ̃u to. 34Swaa ye u ka na, yera u koo ka gɔsira. U ǹ duɔ wuu ge sɔɔ. Yinni Gusunɔn tiiwa u gerua mɛ. 35Domi u koo wuu ge kɔ̃suwa u gu faaba ko win tiin sɔ̃ ka Dafidi win sɔm kowon sɔ̃. 36Ye n kua wɔ̃kuru, yera Yinni Gusunɔn gɔrado u yara u da Asirigibun sansaniɔ ma u tɔnu nɔrɔbun suba wunaa wɛnɛ ka nɔɔbu (185.000) go. Ye ba seewa bururu, ba deema wee, gona nu tɛrie baama kpuro. 37Yera Sankeribu, Asirin sina boko u gɔsira u da u wãa Ninifuɔ. 38Sɔ̃ɔ teeru u yiire win bũu wi ba mɔ̀ Nisɔrɔkun nuurɔ. Miya win bibu yiru beni, Adamɛlɛki ka Sarɛsɛɛ ba nùn go ka takobi, ma ba kpikiru sua ba da tem mɛ ba mɔ̀ Ararati gia. Ma win bii Esaa Hadoni u bandu kɔsire kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\