Esai 40

1Yinni Gusunɔ u nɛɛ, i nɛn tɔmbu nukuru yɛmiasio. 2I Yerusalɛmugibu nukuru yɛmiasio, i nɛɛ, ben yora kpa. Domi na bu ben gɔba ye ba kua kpuron are wɛ̃. Na bu sɛɛyasia ben durum ye ba kua kpuron sɔ̃. 3Wee goo u gbãramɔ u mɔ̀, i Yinni Gusunɔ swaa yabo gbaburɔ, kpa i ye nɔɔ nɛrasia. 4I yen wɔwa kpuro kɔruo yu nɔɔ nɛra. I maa yen guunun gunum kawo, kpa i yen gungunu nɔɔ nɛrasia nu ko nge tem tɛɛra kpa swɛɛ yi dɛnda. 5Saa yera Yinni Gusunɔ u koo win yiiko sɔ̃ɔsi, kpa tɔmbu kpuro bu ye wa sannu. Yinni Gusunɔn tiiwa u gerua mɛ. 6Yen biru na goon nɔɔ nua ga nɛɛ, a kparo. Ma na bikia na nɛɛ, mba kon kpara. U nɛɛ, a kparo ma tɔmbu kpuro ba sãawa nge yakasu, ma ben buraru ta sãa nge dãa wɛ̃su. 7Yinni Gusunɔ ù n dera woo ga yakasu swee, su ra gberewa, kpa sin wɛ̃su su dɛlla. Ka gem tɔmbu ba sãawa nge yakasu. 8Yakasu ra gbere kpa sin wɛ̃su dɛlla. Adama Yinni Gusunɔn gari yi ko n wãawa sere ka baadommaɔ. 9Yerusalɛmugibu, i yɔɔwo guu te ta gunun wɔllɔ, i nɔɔgiru sua ka dam i labaari gea kpara. I ku bɛrum ko. I Yudaban wusun tɔmbu sɔ̃ɔwɔ i nɛɛ, Gusunɔ ben Yinni u wee. 10U wee ka dam u wooda wɛ̃ɛmɔ. U win tɔn be u yakiama kpare win wuswaaɔ. 11U koo bu kparawa nge mɛ yãa kparo u ra ko, u n binu wuuwa, u n ka nin mɛrobu kpare. 12Wara u koo kpĩ u nim wɔ̃kun nim ka win nɔm wɔɔru saka ko. Wara u koo kpĩ u ka win niki binu wɔllu yĩire. Wara u koo kpĩ u tem tua kpuro gure nɔra sɔɔ. Wara u koo kpĩ u guunu kilo sɔndi. 13Wara u Gusunɔn bwisikunu yɛ̃. Wara u nùn bwisi kɛ̃ɛre. 14Wara u ka nùn wesianɔ koore, ma yɛ̃ro u nùn bwisi kã. Nge wara u nùn gem ka bwisi ka laakarin swaa sɔ̃ɔsire. 15Win mi, bwesenu kpuro nu sãawa piiminu nge nim bura ye ya dãare kotoru sɔɔ. Nu sãawa nge kpee tana ye ya wãa kilo wɔllɔ, ǹ kun mɛ nge tua ye woo ga ka doonamɔ. 16Yɛɛ yi yi wãa Libanin dãa sɔ̃ɔwɔ yi ǹ dabiru turi bu ka nùn yãkuru kua. Mɛya dãa nin tii nu ǹ turi bu ka yãku dɔ̃ɔ sɔ̃re. 17Bwesenu kpuro nu ǹ sãa gãanu win mi. Nu sãawa kam dirum. 18Wara i ko ka Gusunɔ weesina. Mba i ko nɛɛ, u ka weenɛ. 19U ǹ ka bwãarokunu weenɛ, ni ba kua ba wura pote ma ba nu sii geesun yɔni sebusia. 20Sãaro wi u ǹ kpɛ̃ u sii geesu ka wura dwe, u ra dãa gea kasu ye kɔkɔnu nu ǹ dimɔ, kpa u dãa dãko geo kasu u ka nùn bwãaroku kua ge ga ǹ wɔrumamɔ. 21I ǹ yɛ̃ ro? I ǹ nɔɔre ro? Ba ǹ bɛɛ nɔɔsie saa yellun di ro? I ǹ bwisikure nge mɛ ba ka handunian kpɛɛkpɛɛku swĩi ro? 22Gusunɔwa u gu swĩi, wi, wi u wãa wɔllɔ u tɔmbu mɛɛra ba sãa nge twee. U wɔllu tɛria nge beku te ta ǹ bunu. U tu dɛmia nge kuu bekurugiru u ka win wãa yeru kua. 23Wiya u ra sina bibu kawe, kpa u wirugibu ko tɔn dirobu. 24Be kpuro ba sãa nge dãa ni ba gira nu ǹ gbini mɔ. Gusunɔ ù n dera woo ga bu swee, kpa bu gbera, woo guna yu ka bu doona nge yakasu. 25Gusunɔ Dɛɛro u nɛɛ, wara tɔmba ka nùn weesinamɔ. 26I nɔni seeyo kpa i mɛɛri wɔllɔ. Wara u kperi kua yi sĩimɔ nge tabu kowobu. Yinni Gusunɔwa. U maa yin baayeren yĩsiru yɛ̃. Yin gaa ku ra biare win dam bakam saabu. 27Bɛɛ Isireliba, mban sɔ̃na i weeweenu mɔ̀ i mɔ̀, Gusunɔ kun bɛɛn sia yɛ̃, u ǹ maa bɛɛ bɛɛn gem wɛ̃ɛmɔ. 28I ǹ yɛ̃? I ǹ nua ma Yinni Gusunɔ u ra n wãa? Wiya u tem taka kua. U ku ra maa wasire. Ba ǹ kpɛ̃ bu win bwisikunu gia. 29U ra be ba wasire ka be ba wasikiramɔ dam wɛ̃. 30Bibu ba ra wasire. Aluwaasiba ba ra maa kpanɛ. 31Adama bèn yĩiyɔbu wãa Yinni Gusunɔ sɔɔ, u ko n da bu dam kpam wɛ̃, kpa bu se ka dam nge gunɔ bakeru. Bà n duki mɔ̀, ba ǹ wasiramɔ. Bà n maa sĩimɔ, ba ǹ kpanamɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\