Esai 44

1Yinni Gusunɔ u nɛɛ, a swaa dakio tɛ̃, wunɛ Yakɔbun bweseru, wunɛ wi na gɔsa na kua nɛn sɔm kowo. 2Nɛna na nun taka kua. Na nun mɔma ba sere nun mara. Mɛya na maa nun somimɔ. Yen sɔ̃, a ku bɛrum ko, wunɛ nɛn sɔm kowo wi na gɔsa. 3Kon de nim mu tɛria tem gbebum wɔllɔ, kpa daru koki yi yari min di. Kon nɛn Hunde yibie wunɛn bibun bweseru sɔɔ, kpa n bu domaru kua. 4Ba koo sewa nge yaka si su nim waamɔ. Ba ko n sãawa nge dãa ni nu wãa daarun bɔkuɔ. 5Saa yera goo u koo gere u nɛɛ, wi, Yinni Gusunɔgiiwa, kpa wini u nɛɛ, wi, u sãawa Yakɔbun bweseru, kpa wiɔnɔ u yore win nɔmaɔ wiya Yinni Gusunɔgii, kpa u tii Isireliban yĩsiru kɛ̃ ka nuku dobu. 6Nɛ, Yinni Gusunɔ Dam kpurogii, nɛ wi na Isireliba yakia na sãa ben sina boko na nɛɛ, nɛna na sãa gbiikoo ka dãako. Goo maa sari wi u sãa Gusunɔ nɛ baasi. 7Wara u sãa nge nɛ. Yɛ̃ro u yarima u tii tusia, kpa u sɔ̃ɔsi nge mɛ na ka handunia taka kua saa yellun di, kpa u gere ye ya koo koora sia. 8I ku nanda bɛɛ Isireliba, i ku maa diiri. Na ǹ bɛɛ ye sɔ̃ɔwa saa yellun di ro? Bɛɛya i sãa nɛn seedagibu. Goo maa wãa wi u sãa Gusunɔ nɛ baasi ro? Aawo, goo maa sari wi u dam mɔ nge nɛ. 9Be ba bwãarokunu sekumɔ, ba ǹ sãa gãanu. Ben sɔm geenu nu maa sãawa kam dirum, domi nin tii nu yen seeda dimɔ. Nu ǹ yam waamɔ, nu ǹ maa yɛ̃ru garu mɔ. Yen sɔ̃na be ba nu sãamɔ ba koo sekuru wa. 10Bwãarokunu nu ǹ arufaani gaa mɔ. Be ba nu sekumɔ ba sãawa gari bakasu. 11Wee ba koo sekuru wa, domi be kpuro ba sãawa tɔmbu nge be ba tie. Bu mɛnnama siri yerɔ. Be kpurowa ba koo diiri, kpa bu sekuru wa. 12Seko ù n bwãaroku mɔ̀, u ra sisu suewa u doke dɔ̃ɔ sɔɔ, kpa u matalaka sua u ka su so ka win nɔm damguu. Adama gɔ̃ɔru tà n nùn mɔ̀, u ra dam bie. Nim nɔru gà n maa nùn mɔ̀, kpa u gɔma dwiiya. 13Dãa dãko ù n maa bwãaroku mɔ̀, u ra win wɛ̃ɛ suewa kpa u bwãaroku gen yĩreru doke dãa sɔɔ. Kpa u sere win dãkutia sua u dãa ye dãku, u bwãaroku ko ge ga ka tɔnu weenɛ, kpa u gu yi bũu dirɔ. 14Dãa gea u ra gɔsi dãa sɔ̃ɔwɔ u ka gu ko. Yera sɛduru, ǹ kun mɛ sipɛrɛ, ǹ kun mɛ sɛni. Gasɔ u koo dãa ye ba mɔ̀ pɛni duure, kpa u n mara gura yu ye kpɛ̃asia. 15Dãa yera tɔnu u ra ka dɔ̃ɔ sɔ̃re, u wɔ̃su. Yera u ra maa ka dĩanu yeesie. Dãa tia yera u koo maa ka bwãaroku ko u yiira u sã. 16U ra dãa ten bɔnu dɔ̃ɔ doke, u ka win yaa sa, ǹ kun mɛ u ka ye sɛ̃wɛ. Kpa u ka dĩanu yeesia u di u debu, kpa u n dɔ̃ɔ wi wɔ̃su u n mɔ̀, anna a dɔ̃ɔn dobu nɔ. 17Kpa u ka bɔnu ye ya tie bwãaroku ko u n sãamɔ. Kpa u nɔɔgiru sua u n gu kanamɔ u n mɔ̀, a man faaba koowo, domi wuna a sãa nɛn yinni. 18Adama tɔn ben bweseru, ba ǹ yɛ̃ru mɔ, ba ǹ maa bwisi mɔ. Domi ba tii nɔni wɔ̃kua bu ku ka yam wa. Mɛya ba maa ben tiin bwisikunu sĩiya, kpa gãanu nu ku ka bu yeeri. 19Bwãaroku dãko wi, u ǹ laakari mɔ u ka tubu u sere nɛɛ, dãa ten sukuma u dɔ̃ɔ doke u ka pɛ̃ɛ wɔ̃ɔwa ma u ka yaa sɛ̃ɛwa u di. Ten sukum mɛ mu tie, ma u ka bwãaroku kua. Wi wee u dãa kpiriru yiirammɛ. 20Dãko wi, u sãa nge wi u torom dimɔ. U tore yèn sɔ̃ win bwisikunu gɔsia. U ǹ maa kpɛ̃ u win hunden faaba wa u sere nɛɛ, ase bwãaroku ge na nɛnusi mini, ga ǹ sãa Gusunɔ. 21Nɛ, Yinni Gusunɔ na nɛɛ, wunɛ Yakɔbun bweseru, a yaayo ma nɛna na nun mɔma na kua nɛn sɔm kowo, na ǹ nun duarimɔ. 22Na wunɛn toranu ka wunɛn durum kpeesia nge guru wiru. Yen sɔ̃, a wurama nɛn mi, domi na nun yakia. 23Wɔllu, a yɛ̃ɛrio ye Yinni Gusunɔ u kuan sɔ̃. Gɔribun wãa yeru, a gɔ̃ru doro. Bɛɛ guunu i kuuki koowo ka nuku dobu. Bɛɛ maa dãa sɔ̃su, i nuku dobu koowo. Domi Yinni Gusunɔ u win yiiko sɔ̃ɔsi Isireliɔ. U be, Yakɔbun bweseru yakia. 24Nɛ, Yinni Gusunɔ, na sãawa wunɛn faaba koowo. Nɛna na nun mɔma ba sere nun mara. Amɛniwa na gerua. Na nɛɛ, nɛna na gãanu kpuro kua. Nɛ turowa na maa wɔllu ka tem tɛria. 25Na ra sɔmɔ weesugibun gari tɛɛsi, kpa n sɔrobu yaakoru ko. Na ra de bwisigibu bu biru wura, kpa n ben sɔ̃ɔsinu gɔsia wiira gari. 26Adama na ra nɛn sɔm kowon gari dam sire, kpa n de nɛn sɔmɔn gari yi u gerua yi koora. Na nɛɛ, tɔmba koo kpam sina Yerusalɛmuɔ. Ba koo ma wure bu Yudaban bansu seeya, kpa bu sin wusu bani. 27Na nim wɔ̃ku sɔ̃ɔmɔ gu gbero, domi kon gen nim kpeerasia. 28Wee ye na gerua Sirusin sɔ̃. U sãawa kparo wi na gɔsa. U koo maa nɛn kĩru kpuro yibia. Kpa u de bu wure bu Yerusalɛmu bani, kpa bu nɛn sãa yee ten kpɛɛkpɛɛku swĩi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\