Esai 51

1I man swaa dakio bɛɛ be i gem naa gire, ma i nɛ, Yinni Gusunɔ kasu. I kpee te mɛɛrio tèn min di ba bɛɛ dãka. I wɔru ge yaayo mìn di ba bɛɛ yara. 2I bɛɛn laakari wesio Aburahamu bɛɛn tundon mi, ka Saaraan mi, wi u bɛɛ mara. Sanam mɛ na nùn soka u sãawa wi turo. Ma na nùn domaru kua, na win bweseru dabiasia. 3Na Siɔnin bansun wɔnwɔndu wa. Kon ban si seeya, kpa n yen tem gbebum gɔsia nge nɛn kara Edɛni. Nuku dobu ka yɛ̃ɛribu ko n wãa mi, kpa bu siarabun womusu ko. 4Bɛɛ nɛn tɔmbu, i laakari koowo, kpa i swaa tem kpĩ i man swaa daki. Domi nɛn min diya wooda ya koo yari, kpa ya n sãa bwesenu kpuron yam bururam. 5Na ka faaba wee, kpa n siri dee dee bwesenu kpuro sɔɔ, ka nɛn nɔm damguu. Saa yera be ba wãa n toma ba ko n yĩiyɔbu mɔ nɛ sɔɔ, kpa ba n nɛn dam naanɛ sãa. 6I nɔni seeyo wɔllɔ, kpa i maa mɛɛri temɔ. Domi wɔlla koo doona nge wiisu, kpa tem mu munkira mu ko yaki yaki nge yabe tɔkɔru. Mɛn tɔmbu ba koo gbi nge sɔnsu. Adama nɛn faaba ya ǹ kpeemɔ. Nɛn gem mu ko n wãawa sere ka baadommaɔ. 7I man swaa dakio bɛɛ bwese te i gem yɛ̃, ma i nɛn woodaba nɛni bɛɛn gɔ̃ruɔ. I ku nanda tɔmbu bà n bɛɛ funɛ wunamɔ. I ku maa diiri bɛrum sɔ̃ bà n bɛɛ wɔmmɔ. 8Domi ba ko n sãawa nge yãa ni gɛmi yi di. Adama nɛn gem mu ko n wãawa sere ka baadommaɔ. Nɛn faaba ya ǹ maa nɔru mɔ. 9A dom yando kpa a wunɛn nɔmun dam sɔ̃ɔsi, nge yellu sanam mɛ a Egibitigibu tabu di, ma a ben sunɔ wi u sãa nge yaa gɔba go. 10Ma a dera nim wɔ̃kun nim mu gbera, ma a swaa yara. Be a yakia, ba ka tɔbura. 11Nge mɛya tɛ̃, be a yakia ba koo kpam gɔsirama, bu wurama Siɔniɔ ka nasaran womusu, kpa nuku doo bi bu ku ra kpe bu n sɔ̃ɔsire ben wuswaaɔ. Yɛ̃ɛribu ka nuku dobu ko n bu wãasi, kpa nɔni swãaru ka weeweenu nu doona. 12Gusunɔ u nɛɛ, nɛna mi, nɛ wi na bɛɛ nukuru yɛmiasiamɔ. Tɔnu u sãawa nge yakasu. Mban sɔ̃na i ko i win bɛrum ko, wi, wi u ra gbi. 13Kpa i nɛ, Yinni Gusunɔ duari, nɛ wi na bɛɛ taka kua. Na wɔllu tɛria, ma na tem kua. I diirumɔ kpeetim sari tɔ̃ru baatere, be ba bɛɛ dam dɔremɔn wuswaaɔ, be, be ba kasu bu bɛɛ kpeerasia. Adama ben mɔru kun maa gãanu mɔ̀. 14Domi n ǹ tɛɛmɔ bu ka be ba yoru mwɛɛra ba bɔkuan yɔni kusia. Ba ǹ gbimɔ wɔru sɔɔ. Ba ǹ maa dĩanu biamɔ. 15Nɛna Gusunɔ bɛɛn Yinni, nɛ wi na ra de nim wɔ̃kun nim mu se kpa mu kukiri. Nɛn yĩsira Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni. 16Na kon wɔn kpaaru tɛria kpa n tem kpam swĩi, kpa n bɛɛ Siɔnigibu sɔ̃ n nɛɛ, i sãawa nɛn tɔmbu. Na nɛn gari doke bɛɛn nɔɔwɔ, ma na bɛɛ nɛn nɔman saaru wukiri. 17Wunɛ Yerusalɛmu, a dom yando, a seewo, wunɛ wi a nɔra sua Yinni Gusunɔn nɔmun di ye ya win mɔru yiba, ma a ye nɔra sere ka yen kɔrɔnɔ. Wee, ya nun goomɔ. 18Wunɛn bibu kpuro sɔɔ, be a mara a seeya, goo sari wi u koo nun swaa gbiiya. Goo maa sari wi u koo nun nɔma nɛnɛ. 19Wee, gãanu yiru ya nun deema, tabu ka gɔ̃ɔru ka kpeerabu ka bansu. Wara koo nun duura. Wara koo nun nukuru yɛmiasia. 20Wunɛn bibu ba dam bia nɛ Gusunɔ, wunɛn Yinnin mɔrun sɔ̃. Ma ba kpĩ kpĩ swɛɛ sɔɔ nge nɛm ni ba taa mwa. 21Yen sɔ̃, a yeni swaa dakio a nɔ, wunɛ wi a wɔnwɔndu soore, ma a sãa nge a tam goore adama a ǹ tam nɔra. 22Amɛniwa nɛ Gusunɔ, wunɛn Yinni, nɛ wi na nɛn tɔmbu faaba mɔ̀, na gerua. Na nɛɛ, kon nɔra ye mwa wunɛn nɔmun di, ye ya nɛn mɔru yiba ma ya dera a bãarimɔ. A ǹ maa ye nɔrumɔ. 23Kon ye dokewa be ba nun dam dɔremɔn nɔmaɔ, be, be ba nun sɔ̃ɔmɔ ba mɔ̀, a kpunɔ, kpa bu sĩ wunɛn wɔllɔ. Ma a kpuna a ka tem nɛra. A kua nge swaa yè sɔɔ ba sĩimɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\