Esai 7

1Sanam mɛ Akasi, Yotamun bii, Osiasin debubu u bandu dii Yudaɔ, saa yera Resini, Sirin sina boko ka Peka Remalian bii, Isireliban sina boko, ba nɔɔ tia kua ba Yerusalɛmu wɔri ba tarusi. Adama ba ye kpana. 2N deema ye ba na ba sina boko Akasi sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, wee Sirigiba na ba ben sansani gira Isireliban temɔ, yera Akasi ka win tɔmbun toronu kara ba diirimɔ nge dãa ni woo ga sweemɔ. 3Saa yera Yinni Gusunɔ u Esai sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i doo wunɛ ka wunɛn bii Seari Yasubu i ka Akasi yinna. I ko i nùn deema beku wɔ̃ku yerun swaaɔ, nim tora ye ba kua ya ra ka nim nɛ wuuɔn nɔɔ giɔ. 4Kpa a nùn sɔ̃ a nɛɛ, u tii nɛnuɔ ka laakari. U ku bɛrum ko, u ku de win tororu tu kara. Domi Sirin sina boko ka Remalian biin mɔru ye, ya sãawa nge dãa nɔɔ si su wiisu mɔ̀. 5Tɛ̃, wee ba nùn kɔ̃sa bwisikuammɛ, ba mɔ̀, 6bu da bu Yudaba wɔri bu ben wuu tarusi, kpa bu nanda bu bu tii nɔmu sɔndia. Yen biru kpa bu Tabɛɛlin bii ko sunɔ wuu ge sɔɔ. 7Adama nɛ, Yinni Gusunɔ, na ǹ derimɔ yu koora. 8- 9Siri kpuron dam mu wãawa Damasiɔ. Resini tɔnawa u sãa Damasin dam. Isireli kpuron dam mu wãawa Samariɔ. Mɛya Remalian bii tɔnawa u sãa Samarin dam. Adama wɔ̃ɔ wata ka nɔɔbun baa sɔɔ, Isireliba ba koo yarina kpa ba kun maa dam gam mɔ. Yen sɔ̃, Akasi u n tororu sɔ̃, u n nɛ, Yinni Gusunɔ naanɛ sãa. Ma n kun mɛ, win dam mu koo maa kpe. 10Yinni Gusunɔ u maa gɔra bu Akasi sɔ̃ bu nɛɛ, 11u nùn yĩreru bikio u n ka win gere naanɛ sãa. U koo kpĩ u bikia tu na wɔllun di, ǹ kun mɛ gɔrin di. 12Ma Akasi u nɛɛ, na ǹ Yinni Gusunɔ yĩreru garu bikiamɔ, na ǹ win laakari mɛɛrimɔ. 13Yera Esai u nɛɛ, bɛɛ sina boko Dafidin bweseru, ye i dera tɔmba ka bɛɛ wasira, ya ǹ tura? Yera i maa kĩ Gusunɔ nɛn Yinni u ka bɛɛ wasira? 14Wee tɛ̃ win tii u koo bɛɛ yĩreru wɛ̃. Wɔndia goo u koo gura sua kpa u bii tɔn durɔ ma, kpa u nùn yĩsiru kɛ̃ Emanuɛli. 15Naa boogum ka tima u ko n da di, sere u ka kpɛ̃a u kɔ̃sa ka gea wunana. 16Bii wi, u sere saa ye turi, sinambu yiru ye a nasie mi, ben tem mu koo ko bansu. 17Adama Yinni Gusunɔ u koo de tɔ̃ru garu tu na tè sɔɔ kaa nɔni swãaru wa wunɛ ka wunɛn baababan yɛnugibu, ka sere wunɛn tɔmbu, te i ǹ waare saa dɔma tèn di Isireliba ka bɛɛ Yudaba i karana. U koo de Asirigibu bu na bu bɛɛ wɔri. 18Yen tɔ̃ɔ te, Yinni Gusunɔ u koo kɔba so. Kpa Egibitigibu kpuro ka sere be ba wãa ben daru kɛrin goo gookaɔ bu na nge sɔnsun wuuru, kpa Asirigibu bu maa kurama nge tĩi wuuru. 19Be kpurowa ba koo na bu sina wɔwi piiminɔ ka kpee baaba sɔɔ, ka dãa kikisɔ ka sere maa kpara yenɔ, 20kpa Asirigii ben sina boko wi u wãa Efaratin guru giɔ u bɛɛn arumani kpuro gura kpa u n sãare nge kɔnɔ wi u koo bɛɛn wasi kpuro kɔni saa bɛɛn wirun di sere ka bɛɛn tobaɔ, n ka da kɔ̃riɔ. 21Yen tɔ̃ɔ te sɔɔ, naa gbiiba ka yãanu yiru tɔnawa tɔnu u koo wa u faaba ko. 22Ka mɛ, bom mu ko n yiba tem mɛ sɔɔ, sere be ba koo deri mi, naa bogum ka tima mu ko n sãa ben dĩanu. 23Gbaa geenu mi resɛm konu nɔrɔm nɔrɔm (1.000) ya duura ma ba ra raa ye dɔre ka sii geesun gobi nɔrɔbu, sãkiya yi koo ye mwɛ yi go yen tɔ̃ɔ te. 24Kpa ba n da taasoru ko mi, ka tɛma. Domi sãkiya yi ko n yiba tem mɛ kpuro sɔɔ. 25Ba koo guu ni deri sãkin sɔ̃ mi ba ra raa gbea wuku. Kpa bu yaa sabenu yɔ̃su nu n bɔsu mi, kpa yu ko nin kpara yeru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\