Esai 8

1Yinni Gusunɔ u man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n seewo n yĩsi teni yore kpasasa, kpee bɛsi baka gaa sɔɔ, Mahɛɛ Salali Hasibasi. Yen tubusiana, bu seewo fuuku bu arumani kpuro kata ko bu gura. 2Ye na tu yorua, ma na tu yãku kowo Uri ka Berekian bii Sakari be ba sãa naanɛgibu sɔ̃ɔsi ba n ka sãa seedagibu. 3Yen biruwa na ka nɛn kurɔ mɛnna, ma u gura sua u bii tɔn durɔ mara. Yera Yinni Gusunɔ u man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n nùn yĩsiru kɛ̃ɔ Mahɛɛ Salali Hasibasi. 4Domi sere bu ka nɛɛ, bii wi, u mɔ̀, baaba, ǹ kun mɛ yaayi, ba koo Damasi ka Samarin arumani kpuro kata ko bu gura bu ka da Asiriɔ. 5Yinni Gusunɔ u kpam man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 6Yudaba ba nùn yina, wi, wi u sãa nge Siloen nim mɛ mu kokumɔ kpurɛ kpurɛ. Ma ba ka Resini ka Peka nɔɔ tia kua. 7Yen sɔ̃, wi, u koo bu Asirin sina boko surema ka win tabu kowo damgibu. Tɛ̃, be wee ba kokumɔ ba tɛrie nge daa te ba mɔ̀ Efaratin nim tora ye ya yiba ya bɔ̃ɔ saramɔ. 8Ba koo Yudaba wukiriwa nge nim mɛ mu tɔnu mwɛɛ sere wĩirɔ. Adama win tii u ko n ka sun wãa. Win dɛrum mu koo bɛsɛn tem wukiriwa nge gunɔn kasa. 9Bɛɛ bwese ni nu tie, bɛɛ be i wãa n toma, i swaa dakio. Baa ì n mɛnna sansaniɔ i tabun kuuki kua, ba koo bɛɛ kɔsukuwa. Baa ì n tabun sɔɔru kua, ka mɛ, ba koo bɛɛ kamia. 10Baa ì n kpunaa kua, ye kpuro ya koo kam kowa. Baa ì n maa wooda yi, goo kun ka ye sɔmburu mɔ̀, domi Gusunɔ u ka sun wãa. 11Yinni Gusunɔ u man nɛnua ka win nɔm damguu, yera u man kirɔ kua u nɛɛ, n ku sĩ swaa yè sɔɔ Yudaba ba sĩimɔ. 12Bà n gerua ba nɛɛ, ba bu nɔɔ tia kuawa ba ka bu seesi, n ku ye wura. N ku maa de ye ya bu bɛrum mɔ̀ yu man bɛrum ko, kpa n ku nanda. 13Domi Yinni Gusunɔwa u dam kpuro mɔ. Wi turowa u dɛɛre, wiya n weenɛ su nasia. 14U sãawa kuku yeru, adama u maa sãa kpee te Isireliba ka Yudaba ba sokuramɔ. Mɛya u maa sãa yina ye Yerusalɛmugibu ba wɔrimɔ. 15Ben dabiru ba koo tu sokura, kpa bu wɔruma bu bɔɔkira. Mɛya ba koo maa yina ye wɔri. 16Na gari yi Yinni Gusunɔ u man sɔ̃ɔwa berua. Nɛn bwãabu tɔnawa na yi sɔ̃ɔwa kpa bu yi nɛnɛ kem kem. 17Na Yinni Gusunɔ yĩiyɔ, na maa nùn naanɛ sãa baa mɛ u Yakɔbun yɛnugibu biru kisi. 18Nɛ wee ka nɛn bii be u man kã. Bɛsɛn wãara kua yĩre te Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni, u ka Isireliba gari mɔ̀. Yinni Gusunɔ wi, u wãawa Siɔnin guurɔ. 19Gaba koo bɛɛ sɔ̃ bu nɛɛ, i doo i bikiaru ko be ba gɔribu sokumɔn mi, ka sere sɔrobun mi, ka be ba ra bũnu se ba n kuuki mɔ̀n mi. Domi bweseru baatere ta ra bikiaru de ten bũun mi, kpa u tu gɔribu sokua. 20Adama bɛɛ, i bu wisio i nɛɛ, bu doo bu Yinni Gusunɔn woodan tireru gari. Wìn gari yi ǹ ka wooda nɔɔ tia sãa, i ku yi swaa daki. Yi ǹ bɛɛ arufaani gaa mɔ̀. 21Saa gaa sisi yè sɔɔ tɔmba koo yaayaare ko tem mɛ sɔɔ, kpa ba n gɔ̃ɔru soore, ba n wasire. Mɛya gɔ̃ɔrun sɔ̃ ben mɔru koo se, kpa bu ben sina boko ka Gusunɔ bɔ̃rusi. Bà n mɛɛra wɔllɔ, 22ǹ kun mɛ temɔ, kpa bu deema yam wɔ̃kuru ka nuku sankirana kpuro. Ben goo kun kisiramɔ yam wɔ̃ku baka ten min di. 23Adama yam wɔ̃ku te ka nuku sankira ni, yen gaa kun ko n wãa sere ka baadommaɔ tem mɛ sɔɔ. Sabulonin tem ka Nɛfitalin tem mu raa wãa sekuru sɔɔ yellu. Adama saa ya wee yè sɔɔ yiiko ya koo tem mɛ wukiri saa nim wɔ̃kun di n ka da Yuudɛnin guruɔ, ka Galileɔ mi tɔn tukoba wãa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\