Yakɔbu 2

1Nɛgibu, bɛɛ be i bɛsɛn Yinni yiikogii Yesu Kirisi naanɛ doke, i ku tɔmbun bɛɛrɛ keranaa mɛɛri. 2Nge mɛ n tɛ̃ wãa, gobigii goo u du bɛɛn mɛnnɔ yerɔ ka wuran taabu ka yabe buraru, kpa sãaro goo u maa duuma ka yabe kĩanu. 3Ì n yabe burarugii bɛɛrɛ wɛ̃ i nɛɛ, u sinɔ tɔn giro sin yerɔ, ma i maa sãaro sɔ̃ɔwa wi, u yɔ̃ro giɔ, ǹ kun mɛ u sinɔ temɔ, 4i ǹ tɔmbun bɛɛrɛ keranaa mɛɛrimɔ? I ǹ maa bu sirimɔ ka bwisiku ni nu kun dɛnde? 5Nɛn kĩnasibu, i swaa dakio. Gusunɔ u bu gɔsa be ba sãa sãarobu handunian nɔni sɔɔ bu ka ko dukiagibu ben naanɛ dokebun sɔ̃, kpa bu bandu di te u be ba nùn kĩ nɔɔ mwɛɛru kua. 6Adama bɛɛ i sãaro be gɛma. N ǹ dukiagii bera ba bɛɛ dam dɔremɔ ba bɛɛ gawamɔ ba ka daamɔ siri yerɔ? 7Beya ba maa yĩsi gee te gari kam gerusimɔ te Gusunɔ u bɛɛ wɛ̃. 8Ka gem, gea i mɔ̀, ì n ban te Gusunɔ u swĩin wooda mɛm nɔɔwa nge mɛ Gusunɔn gari gerua yi nɛɛ, "A wunɛn tɔnusi kĩɔ nge wunɛn tii tii." 9Adama ì n tɔmbun bɛɛrɛ keranaa mɛɛra durumwa i mɔ̀, ma wooda ya bɛɛ taarɛ wɛ̃ɛmɔ yèn sɔ̃ i ǹ ye mɛm nɔɔwɛ. 10Domi baawure wi u woodaba kpuro swĩi ma u tia tora, yɛ̃ro ye kpuro torariwa. 11Geema, wi u nɛɛ, "I ku sakararu ko," wiya maa nɛɛ, "I ku tɔnu go." Yen sɔ̃, à kun sakararu kue, adama ma a tɔnu go, a wooda sarawa. 12I gari geruo kpa i n mɔ̀ nge be Gusunɔ koo siri ka wooda ye ya tɔnu yakiamɔ. 13Domi wi u kun wɔnwɔndu mɔ, wɔnwɔndu sariru sɔɔra ba koo yɛ̃ro siri, adama wɔnwɔnda ta koo kpĩ tu woo kana siribun wuswaaɔ. 14Nɛgibu, are yerà n mɔ, goo ù n gerua u nɛɛ, u naanɛ dokebu mɔ, kpa u kun bin kookoosu mɔ̀. Naanɛ doke bi, bu koo yɛ̃ro faaba ko? 15Su gesi nɛɛ, bɛɛgii goo, tɔn durɔ ǹ kun mɛ tɔn kurɔ u yãnun yãaru mɔ̀ ma u ǹ maa mɔ ye u koo di. 16Bɛɛn goo ù n nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kpuna mu n do, a ku de wooru tu nun go, kpa a di a debu, adama u ǹ nùn wɛ̃ yèn bukata u mɔ wasin sɔ̃, arufaani yerà n mɔ. 17Nge mɛya naanɛ dokebu bù n wãa bi tɔna, bù kun sɔ̃ɔsire ka kookoosu, bu kua kam. 18Adama goo u koo nɛɛ, wini u naanɛ doke, wiɔnɔ maa u kookoosu mɔ. Kon gere, a man wunɛn naanɛ dokebu sɔ̃ɔsio n kun ka kookoosu, kpa nɛ maa n nun nɛn naanɛ dokebu sɔ̃ɔsi ka nɛn kookoosu. 19Geema, a naanɛ doke ma Gusunɔ turowa wãa. N wɛ̃ra mɛ. Wɛrɛkunun tii nu maa yɛ̃ mɛ, ma nu diirimɔ bɛrum sɔ̃. 20Adama wunɛ laakari sarirugii, a ǹ tuba ma naanɛ doke bi bu ǹ sɔ̃ɔsire kookoosu sɔɔ bu sãawa kam? 21Mba n dera bɛsɛn sikado Aburahamu u gem wa Gusunɔn wuswaaɔ. Win kookoosa, ye u ka win bii Isaki yãkuru kua. 22A ǹ wa win naanɛ dokebu ka win kookoosu sĩimɔ sannu? Ma win kookoosu sɔ̃ɔsi ma win naanɛ dokebu yiba. 23Ma Gusunɔn gari koora yi yi nɛɛ, "Aburahamu u Gusunɔ naanɛ kua, ma Gusunɔ u nùn garisi gemgii." Ma ba nùn soka Gusunɔn bɔrɔ. 24Ǹ n mɛn na, i wa ma Gusunɔ u tɔnu gem wɛ̃ɛmɔ win kookoosun sɔ̃, n ǹ mɔ win naanɛ dokebu tɔnan sɔ̃. 25Nge mɛya n maa sãa ka Rahabu, kurɔ tanɔ wi. U gem wa Gusunɔn wuswaaɔ win kookoosun sɔ̃ ye u ka dera Yuuban gɔro be, ba dua win yɛnuɔ ma u bu yara ka swaa tuka gaa. 26Nge mɛ wasi yi yi kun hunde mɔ gora, nge mɛya maa naanɛ doke bi bu kun sɔ̃ɔsire kookoosu sɔɔ, bu kua kam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\