Yeremi 22

1Yinni Gusunɔ u maa Yeremi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a doo Yudan sina bokon yɛnuɔ kpa a bu gari yini sɔ̃. 2A nɛɛ, wi, Yudaban sina boko, wi, wi u sɔ̃ Dafidin sina gɔnaɔ, ka win bwãabu ka win tɔmbu ka be ba gesi wãa sina kpaaru mi, 3bu nɛ, Yinni Gusunɔn gari yini swaa dakio bu nɔ. Bu gem swĩiyɔ. Bu be ba dam dɔremɔ wɔro be ba bu dam dɔremɔn nɔman di. Bu ku sɔbu ka gɔminibu ka gobekuban gãanu mwa ka dam. Bu ku maa taarɛ sarirugibu go yam mini. 4Bà n wooda yeni mɛm nɔɔwa, gabu ben bweseru sɔɔ, ba ko n bandu diiwa ba n sɔ̃ Dafidin sina gɔna yeni sɔɔ. Ba koo du saa kɔnnɔ minin di ba n dua tabu kɛkɛ sɔɔ ye dumi gawe, ǹ kun mɛ, ba n dumi sɔni, be ka ben bwãabu ka ben tɔmbu. 5Adama bà n yina bu ye mɛn nɔɔwa, sere ka nɛ, Yinni Gusunɔn wãaru, sina kpaa te, ta koo kowa bansu. 6Wee ye na maa gerua Yudaban sina kpaarun sɔ̃. Na nɛɛ, baa mɛ na sina kpaa te wa ta wã nge dãa sɔ̃ɔ ge ga wãa Galadiɔ, ǹ kun mɛ, nge Libanin guurun wii kpiiru, ka gem kon tu bansu koosia. Goo kun maa sinamɔ mi. 7Kon tabu kowobu tabu yãnu sebusia bu tu wɔri. Kpa bu ten gbere yi ba kua ka dãa ye ba mɔ̀ sɛduru wukiri bu dɔ̃ɔ doke. 8Tɔn tuko dabinu ba koo sara wuu gen mi, kpa bu sɔ̃ɔna bu nɛɛ, mban sɔ̃na Yinni Gusunɔ u wuu bɔkɔ geni kua mɛsum. 9Kpa bu bu wisi bu nɛɛ, gen tɔmbu ba wi, ben Yinnin arukawani kusiawa, ma ba da ba bũnu sãamɔ. 10Bɛɛ Yudaba, i ku wuri ko Yosiasi wi u gun sɔ̃. I ku maa win ario ko. Adama i wuri koowo Salumun sɔ̃, wi ba yoru mwa ba ka da tem tukumɔ. Domi u ǹ maa wee. Mɛya u ǹ maa tem mɛ wasi mi ba nùn mara mini. 11Wee ye Yinni Gusunɔ u gerua Salumu, Yosiasi Yudaban sina bokon biin sɔ̃, wi u bandu dii win baan ayerɔ. U nɛɛ, u doona, u ǹ maa wee. 12U koo gbiwa dɛsiru sɔɔ mi ba ka nùn da mi, u ǹ maa tem mɛ wasi. 13Yeremi u Yoyakimu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee ye Yinni Gusunɔ u gerua. U nɛɛ, wunɛ Yoyakimu, bɔ̃rurowa a sãa. Wee a wunɛn sina kpaaru bana, adama a ǹ gem swĩi. A tu gidambisaba sosia adama ye n weenɛ a tɔmbu kua, a ǹ bu kuammɛ. A ra gabu sɔmburu koosie kam. A ku ra bu ben kɔsiaru wɛ̃. 14Ma a nɛɛ, kaa tii sina kpaa bakaru baniawa kpa ta n gidambisa baka mɔ. Ma a fɛnɛntiba doke, a ten gani dãa gea ye ba mɔ̀ sɛduru wukiri. Ma a tu swɛ̃rasia kom kom a ka sɔ̃ɔsi ma sina kpaara. 15- 16Yèn sɔ̃ a ka sina kpaa te sɛduruba bana, yeya n dera a sãa sina boko? Wunɛn baaban tii u ǹ sãa sina boko ro? U ra diwa kpa u nɔ nge baawure, adama u ra baawure kuewa ye n weenɛ u ko. U ra sãarobu ka wɔnwɔndobu siriewa dee dee. Yen sɔ̃na ye kpuro ya nùn koora dee dee win wãaru sɔɔ. Wi u maa mɔ̀ nge mɛ, wiya u wi, Yinni Gusunɔ yɛ̃ ka gem. 17Adama wunɛ, wunɛn tiin arufaaniwa a kasu. A kasuwa a taarɛ sarirugibu dam dɔre kpa a bu go. 18Yen biru, Yeremi u maa nɛɛ, wee ye Yinni Gusunɔ u gerumɔ Yoyakimu, Yosiasin bii, Yudaban sina bokon sɔ̃. U nɛɛ, ù n gu, ba ǹ nùn gɔɔ swĩiyammɛ bu nɛɛ, waiyo nɛn mɔɔ! Waiyo nɛn sesu! Waiyo nɛn yinni! 19Adama ba koo win goru gawawa bu yara Yerusalɛmun di bu sike nge yaa saberu. 20Yeremi u nɛɛ, wee ye Yinni Gusunɔ u gerua. U nɛɛ, bɛɛ Yerusalɛmugibu, i doo i yɔ guu te ba mɔ̀ Libaniɔ, ka Basanin guurɔ, ka Abarimun gungunu wɔllɔ, kpa i kuuki ko i nɔɔgiru sua. Domi be i ka arukawani bɔkua ba munkira. 21U bɛɛ kirɔ kua sanam mɛ i wãa bɔri yɛndu sɔɔ, adama i nɛɛ, i ǹ nùn swaa dakimɔ. Nge mɛya bɛɛn daa ya sãa saa bɛɛn piiburun di, i ku ra nùn swaa daki. 22Tɛ̃, bɛɛn kparobu ba koo ka woo doona kpa be i ka arukawani bɔkua bu bu yoru mwɛɛri bu ka da tem tukumɔ. Saa ye sɔɔra i ko i sekuru wa, bɛɛn kom kɔ̃sum sɔ̃. 23Bɛɛ Yerusalɛmugibu, bɛɛ be i sɔ̃ sɛ̃ɛ bɛɛn dii buranu sɔɔ ni i kua ka Libanin dãa gea, amɔna bɛɛn weeweenu ko n nɛ, sanam mɛ wuriribu koo bɛɛ deema nge tɔn kurɔ wi u yiire u kĩ u ma. 24Yinni Gusunɔ u Yeremi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kaa Yoyakini, wi ba maa mɔ̀ Yekonia, Yoyakimun bii, Yudaban sina boko sɔ̃ a nɛɛ, sere ka nɛn wãaru, baa ù n sãan na nge taabu nɛn nɔm geuɔ, kon nùn wuna min di. 25Kon nùn win yibɛrɛba nɔmu sɔndia, be, be ba kasu bu nùn go. Kon nùn bu nɔmu sɔndia be, bèn bɛrum u mɔ mi. Beya Nɛbukanɛsaa, Babilonin sina boko ka win tabu kowobu. 26Kon bu kɔ̃, wi ka win mɛro wi u nùn mara. Kpa bu ka bu da tem tukumɔ mi ba ǹ bu mara. Miya ba koo gbi. 27Saa gaa sɔɔ, ba ko ba n kĩ bu gɔsirama ben temɔ adama ya ǹ koorɔ. 28Gaba koo bikia bu nɛɛ, Yoyakini wi, u sãawa nge weke te ta kɔsire, ǹ kun mɛ, nge gãa ni goo kun maa kĩ? Aawo. Ǹ n mɛn na, mban sɔ̃na ba wi ka win bweseru tem yara ma ba ka bu da sere mi ba ǹ yɛ̃. 29Ma Yeremi u nɛɛ, nɛn temgibu, i nɔɔwɔ ye Yinni Gusunɔ u gerua. 30U nɛɛ, i durɔ wi garisio wi u ǹ kooramɔ win wãaru sɔɔ. U ko n sãawa nge wi u bibu bia, domi win bweseru sɔɔ, goo kun maa sinamɔ sina gɔna sɔɔ u Yudaba kpara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\