Yeremi 23

1- 2Gusunɔ Isireliban Yinni u nɛɛ, bɔ̃ruroba kparo be ba nɛn tɔmbu goomɔ, ma ba bu yarinasiamɔ nge yãa kparo kɔ̃sobu. Na maa nɛɛ, wee ba nɛn tɔmbu gira, ba bu yarinasia ba yina bu bu nɔɔri. Yen sɔ̃, kon bu sɛɛyasia ben nuku kɔ̃su ten saabu. 3Kpa n nɛn tɔn be ba tie mwɛɛrima tem kpuron di, mi na raa dera ba yarinɛ, n ka bu wurama ben temɔ, kpa bu marura bu dabia. 4Nɛ, Yinni Gusunɔ kon bu kparo kpaobu wɛ̃ be ba koo bu kpara. Ba ǹ maa nandamɔ bɛrum sɔ̃. Baa ben turo kun maa biaramɔ. 5Wee saa ya sisi yè sɔɔ kon gemgii goo seeya Dafidin bweserun di nge dãa kpii pɔtura, kpa u n bandu dii ka baadommaɔ. U koo tɔn be kparawa ka bwisi gee. Kpa u gem sɔ̃ɔsi tem mɛ sɔɔ. 6Win waati ye sɔɔ, Yudaba ba koo faaba wa. Kpa u de Isireliba ba n wãa bɔri yɛndu sɔɔ. Kpa ba n nùn sokumɔ ba n mɔ̀, Yinni Gusunɔwa u sãa ben faaba kowo. 7Yen sɔ̃na na nɛɛ, wee saa ya maa sisi yè sɔɔ ba ǹ maa bɔ̃rumɔ bu nɛɛ, ka Yinni Gusunɔn wãaru wi u bu yarama saa Egibitin tem di. 8Adama ba ko n da gerewa bu nɛɛ, ka Yinni Gusunɔn wãaru wi u bu yarinasia sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia ka wusu gasu sɔɔ, ma u maa ka bu wurama min di, bu ka sina ben temɔ. 9Ǹ n sɔmɔbun sɔ̃n na, nɛn gɔ̃ru ga sankira too, ma na diirimɔ sere ka nɛn kukunɔ. Na sãa nge wi tam mu goomɔ Yinni Gusunɔ ka win gari dɛɛrin sɔ̃, yi u man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 10tɔmba yiba tem mɛ sɔɔ, be ba sakararu mɔ̀. Kɔ̃sa ba naa gire. Miya ben dam mu wãa. Yen sɔ̃na tem mɛ, mu sankire, ma mɛn kpara yee ni nu wãa gbaburun bera gia nu gbera. Domi u mu bɔ̃rusi. 11Gusunɔn sɔmɔbu ka yãku kowobu ba sankire, u wa ma ba nuku kɔ̃su kom mɔ̀ sere ka win sãa yerɔ. 12Yen sɔ̃na ben swaa ya koo wɔria, kpa yu bu yam tĩre. U koo de bu bu bɔria, kpa bu wɔruku saa ye u koo bu sɛɛyasia u de wahala yu bu deema. Wi, Yinni Gusunɔwa u yeni gerua. 13Yinni Gusunɔ u nɛɛ, kɔ̃sa ye na wa nɛn sɔmɔbu ba mɔ̀ Samariɔ, ya ǹ ka nɔɔ gerurɔ. Domi bũu wi ba mɔ̀ Baalin yĩsira ba ka gari mɔ̀. Ma ba nɛn tɔmbu Isireliba gɛrasia nɛn swaan di. 14Adama kom kɔ̃sum mɛ na wa Gusunɔn sɔmɔbun suunu sɔɔ Yerusalɛmuɔ, mu beɔnɔgim kere. Ba sãawa sakara kowobu, ma ba weesu mɔ̀, ba tɔn kɔ̃sobu dam kɛ̃mɔ bu ku ka ben kom kɔ̃sum deri, ma na be kpuro garisi nge Sodomu ka Gomɔran tɔmbu. 15Yen sɔ̃na nɛ Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni, na nɛn sɔmɔbu Yerusalɛmuɔ sɔ̃ɔmɔ ma wee kon de bu dãa kiku gagu ge ga sosu di, kpa bu nim mɛ mu dɛ̃ɛ mɔ nɔ. Domi beya ba dera tem mɛn tɔmbu kpuro ba ǹ maa man bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ. 16Amɛniwa nɛ Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni na gerua. Na nɛɛ, i ku maa nɛn sɔmɔ ben gari swaa daki. Domi ba dera i yĩiyɔ ye i ǹ wasi. Ben tiin gɔ̃run bwisikuna ba gerumɔ, n ǹ mɔ yi yi wee nɛn nɔɔn di. 17Ba ra mam be ba man gɛma sɔ̃ bu nɛɛ, na be gerua na nɛɛ, ba koo bɔri yɛndu wa. Kpa ba n be ba ben tii tiin gɔ̃ru kĩru mɔ̀ sɔ̃ɔmɔ ba n mɔ̀, ba ǹ kɔ̃sa gaa wasi. 18Yeremi u nɛɛ, ben wara u ka Yinni Gusunɔ wesiana. Nge ben wara u win gari nua u yi laakari kua. 19Wee Yinni Gusunɔn mɔru ya koo na nge guru woo bɔkɔ kpa yu tɔn kɔ̃sobu wɔri. 20Win mɔru ye, ya ǹ suremɔ, ma n kun mɔ u win himba yibia. Amɛn biru, ya koo bɛɛ nɛn tɔmbu yeeri. 21Yinni Gusunɔ u nɛɛ, sɔmɔ be, ba duki da, baa mɛ na ǹ bu gɔre. Ba maa gari gerua, baa mɛ na ǹ ka bu gari kue. 22Bà n daa nɛn gari swaa daki, nɛn gariya ba koo raa kpara nɛn tɔmbun suunu sɔɔ. Kpa bu wa bu gɔ̃ru gɔsia bu ben kom kɔ̃sum deri. 23Nɛ Gusunɔ, na wãawa yam kpuro, turuku ka tontondeɔ. 24Goo u koo kpĩ u kuke na kun nùn wa? Na wãawa yam kpuro, wɔllɔ ka temɔ. 25Na nɔɔmɔ ye sɔmɔbu ba gerumɔ. Be ba gari weesugii mɔ̀ ka nɛn yĩsiru ba mɔ̀, na ka bu gari kua dosu sɔɔ, 26sere saa yerà sɔmɔ beni ba ko n gari weesugii mɔ̀, kpa ba n nɛn tɔmbu nɔni wɔ̃kumɔ ka ben gɔ̃run gari. 27Ba kĩwa ben dosu weesugisun gari yi de nɛn tɔmbu bu nɛn yĩsiru duari nge mɛ ben baababa ba raa man duari bũu wi ba mɔ̀ Baalin sɔ̃. 28Sɔmɔ wi u dosa u geruo ma u dosa. Wi na maa ka gari kua u yi tusio dee dee. Nɛ, Yinni Gusunɔ na nɛɛ, mba yakasu ka dobi yi mɔɔsinɛ. 29Nɛn gari kun sãa nge dɔ̃ɔ ro? Yi ǹ sãa nge matalaka ye ya ra kperu kɔre ro? 30Yen sɔ̃na nɛ, Yinni Gusunɔ, kon sɔmɔ be sɛɛyasia, be, be ba ben winsim gari suamɔ ba ka gari weesugii mɔ̀. 31Kon bu sɛɛyasia be ba ben tii tiin gari suamɔ ba gerumɔ ka nɛn yĩsiru. 32Kon bu sɛɛyasia be ba ben dosu weesugisu tɔmbu sɔ̃ɔmɔ. Ma ba dera nɛn tɔmba kɔ̃ɔramɔ ben wee si ka ben tɔn biarun sɔ̃. Na ǹ bu gɔre, na ǹ maa bu wooda wɛ̃. Mɛya ba ǹ maa arufaani gaa mɔ tɔn ben suunu sɔɔ. 33Yinni Gusunɔ u Yeremi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, tɔn ben goo, ǹ kun mɛ nɛn sɔmɔ goo, ǹ kun mɛ yãku kowo goo ù n nun bikia u nɛɛ, mba nɛ, Yinni Gusunɔ na gerua, sɔmu nirà na bu sɔbi, kaa nùn wisiwa a nɛɛ, bera ba sãa nɛn sɔmunu. Adama kon bu biru kisi. 34Ben wi u gesi nɔɔ wukia u nɛɛ, nɛ, Yinni Gusunɔ na bu sɔmunu sɔbi, kon yɛ̃ro sɛɛyasiawa wi ka win yɛnugibu. 35Ye baawure u koo kpĩ u win winsim bikia, yera, u nɛɛ, mba Yinni Gusunɔ u gerua, mba u wisa. 36Adama bu ku raa maa gere bu nɛɛ, na bu sɔmunu sɔbi. Wi u ye gerua, win gari koo wɔri win tii sɔɔ. Domi ba nɛn gari tɛmamɔwa nɛ wi na sãa ben Yinni wi u ra n wãa, u dam kpuro mɔ. 37Kaa maa sɔmɔ be bikia a nɛɛ, mba nɛ, Yinni Gusunɔ na bu sɔ̃ɔwa. Mba na bu wisa. 38Bà n maa nun wisa ba nɛɛ, nɛ, Yinni Gusunɔ na bu sɔmunu sɔbi, baa mɛ na nɛɛ, bu ku maa yen gari ko, a bu wisio a nɛɛ, amɛniwa nɛ, Yinni Gusunɔ na gerua. Na nɛɛ, 39kon bu biru kisi kpa n bu duari, be ka ben wuu ge na raa be ka ben baababa wɛ̃. 40Kon maa bu seku bakaru doke te ta ǹ duarirɔ sere ka baadommaɔ. Kpa ba kun maa bɛɛrɛ mɔ tɔmbun nɔni sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\