Yeremi 25

1Yoyakimu, Yosiasin bii, Yudaban sina bokon bandun wɔ̃ɔ nnɛse sɔɔra Yinni Gusunɔ u ka Yeremi gari kua Yudaban sɔ̃. Ya sãawa Nɛbukanɛsaa, Babilonin sina bokon bandun wɔ̃ɔ gbiikuu. 2Ma Yeremi u Yudaba ka Yerusalɛmugibu kpuro sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 3saa Yosiasi, Amɔɔn biin bandun wɔ̃ɔ wɔkura itasen di, n ka gisɔ girari, yen wɔ̃ɔ yɛnda itawa mi. Saa min diya na ra n bɛɛ Gusunɔn gari sɔ̃ɔmɔ adama i ku ra man swaa daki. 4Yinni Gusunɔ u ra n bɛɛ win sɔm kowobu gɔriammɛ, bera win sɔmɔbu. U dera ba na na saa yee yellun di. Adama i ǹ bu swaa daki, i ǹ ben gari wure. 5Sɔmɔ be, ba ra n gerumɔ ba n mɔ̀, i gɔ̃ru gɔsio kpa i bɛɛn daa kɔ̃sa deri, kpa i wa i n wãa bɛɛn tem sɔɔ, mɛ Yinni Gusunɔ u bɛɛ ka bɛɛn baababa wɛ̃ sere ka baadommaɔ. 6I ku maa bũu goo yiira i nùn sã. I ku Gusunɔn mɔru seeya ka bɛɛn bwãaroku ni i kua ka bɛɛn tii, kpa u ku maa bɛɛ kɔ̃sa gaa kua. 7Adama Yinni Gusunɔn tii u nɛɛ, i ǹ nùn swaa daki. I win mɔru seeyawa bɛɛn bwãaroku ni i kuan sɔ̃. Ma ya ka bɛɛ kɔ̃sa naawa. 8Yen sɔ̃na wi, Gusunɔ wɔllu ka tem Yinni u nɛɛ, yèn sɔ̃ i ǹ nùn swaa daki, 9yen sɔ̃na u koo maa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geun tɔmbu kpuro gurama ka win sɔm kowo Nɛbukanɛsaa, Babilonin sina boko. Kpa bu bɛɛn tem mɛn tɔmbu wɔri bu kam koosia, ka be ba bɛɛ sikerenɛ kpuro. Tem mɛ, mu koo kowa bansu sere ka baadommaɔ. Wi u sarɔ mi, kpa biti yu nùn mwa, sere u wia ko. 10Ba ǹ maa tɔ̃ɔ bakanun womusu nɔɔmɔ mi, ka sere kurɔ kpaanun womusu. Mɛya ba ǹ maa nambun wɔkinu nɔɔmɔ. Ba ǹ maa fitilanu wasi mi. 11Tem mɛ kpuro mu koo kowa bansu, kpa bɛɛ, win tɔmbu, i Babilonin sina boko yoru diiya wɔ̃ɔ wata ka wɔkuru. 12Adama wɔ̃ɔ wata ka wɔku ten biru, Yinni Gusunɔ u koo Babilonin sina boko ka win tɔmbu seesima ben tora ni ba kuan sɔ̃, kpa u ben tem kam koosia mu ko bansu sere ka baadommaɔ. 13Bɔ̃ri yi u gerua tem mɛn sɔ̃, ka sere yèn gari nɛ, Yeremi na gerua na yorua tire te sɔɔ, bwesenu kpuron sɔ̃, yi koo koorawa. 14Domi bwese damginu ka sinam damgiba koo bu yoru mwɛɛri. Nge mɛya Gusunɔ u koo ka bu ben kɔ̃sa kɔsie ye ba raa kua. 15Yinni Gusunɔ u win mɔru weesina ka tam mɛ u doke nɔra sɔɔ u nɛ, Yeremi tĩi u nɛɛ, n ye mɔɔ kpa n de bwese nìn mi u man gɔriɔ nu ye nɔ. 16Bà n wa ma u dera yibɛrɛba ba bu wɔri ba goomɔ, ba ko n bãarimɔwa kpa ba n burisinɛ nge wiirobu. 17Yera na nɔra ye mwa Yinni Gusunɔn nɔman di. Ma na dera bwese nìn mi u man gɔra nu win mɔru ye nɔra. 18Na torua na ye Yerusalɛmugibu nɔrusia, ka Yudan wusu kpuron tɔmbu ka ben sinambu ka ben sina asakpɔbu, kpa Gusunɔ u wa u ben tem kam koosia kpa wi u sarɔ mi, u biti soora sere u wia ko. Kpa ba n da ka ye tɔmbu bɔ̃rusi nge mɛ ya koora tɛ̃. 19Yen biru, na bwese ni nu tiegibu ye nɔrusia. Beya Egibitin sunɔ ka win sina asakpɔbu, ka win tɔmbu kpuro, 20ka bwese tuku ni nu wãa Egibitiɔ, ka Usan sinambu, ka Filisitiban sinambu, beya Asikalonigii, ka Gasagii, ka Ekoronigii, ka sere be ba maa tie Asidɔduɔ, ben sunɔ, 21ka Edɔmuba, ka Mɔabuba, ka Amɔnigibu, 22ka Tirin sinambu ka Sidonin sinambu, ka sere sinam be ba wãa nim wɔ̃kun bera giɔ, 23ka sere maa Dedanigibu, ka Temagibu, ka Busigibu, ka be ba ra wii baanun seri kɔni, 24ka maa Daarububan sinambu, ka bwesenu kpuron sinambu be ba wãa gbaburɔ mi yani sɛɛri wãa, 25ka Simirin sinambu ka Elamun sinambu ka sere Mɛdiban sinambu, 26ka sinam be ba wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia kpuro, be ba wãa turuku ka be ba toma. Bwese ni nu gesi wãa handunia sɔɔ, ni ka nin sinambu ba mɔru ye nɔra ma Babiloni ye ba maa mɔ̀ Sesaki, yen sina boko u ye dakura. 27Yinni Gusunɔ u maa man sɔ̃ɔwa n Isireliba sɔ̃ɔwɔ n nɛɛ, amɛniwa wi, ben Yinni, wi u maa sãa wɔllu ka tem Yinni u gerua. U nɛɛ, bu nɔruo sere yu bu go, bu siruku kpa bu wɔruku sere bu kpana bu se yèn sɔ̃ u dera yibɛrɛba ba bu wɔri ba goomɔ. 28U maa nɛɛ, bwese nin garu tà n yina tu nɔ ye na tu tĩi, n tu sɔ̃ɔwɔ n nɛɛ, tu nɔruo baa ǹ n mɛren na. Wi, Gusunɔ wɔllu ka tem Yinnin woodawa. 29Domi u ǹ win wuu Yerusalɛmu deri. Ǹ n mɛn na, u koo bweseru garu deri? Aawo, u ǹ derimɔ. Bwesenu kpuro sɔɔra u koo win mɔru sure. Wi, Gusunɔ wɔllu ka tem Yinniwa u yeni gerua. 30U maa man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n bu sɔ̃ɔwɔ n nɛɛ, wi, Yinni Gusunɔ u koo kukiri wɔllun di. Win nɔɔ ga koo nɔɔra saa win wãa yee dɛɛrarun di. U koo win tem kukirisi. U koo handuniagibu kpuro kukirisi nge tɔn dabi te ta dĩanu gɛ̃ɛmɔ gberɔ. 31Win kukiribu koo nɔɔra handunia kpuro sɔɔ. Domi u tɔmbu kpuro sokumɔ win siri gbaburɔ. Wi siribu di, u koo yɛ̃ro gowa ka takobi. 32Wi Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni, u maa nɛɛ, win siribu bu ko n sãawa nge woo bɔkɔ ge ga bwesenu kpuro gasirimɔ, ga handunian goonu nnɛ kpuro bukianɛ. 33Be Yinni Gusunɔ u koo de bu gbi siri bi sɔɔ, ba ko n tɛriewa baama handuniaɔ. Goo sari wi u koo ben gonu mɛnna u sike, kpa bu ben gɔɔ swĩ. Nu koo kowa taaki tem sɔɔ. 34Bɛɛ, win tɔmbun kparobu, i wuri koowo, i bindio temɔ. Domi tɔ̃ra tunuma tè sɔɔ ba koo bɛɛ sakiri. I ko i wɔruma i kɔsikira nge tem mɔn weke buraru. 35I ǹ kisiramɔ domi i ǹ kuku yeru wasi. 36Wee, kparo ben wuri yi koo nɔɔra domi Yinni Gusunɔ u koo ben tem kam koosia 37ka win mɔru baka. Tem mɛ, mu wãa bɔri yɛndu sɔɔ, adama mu koo ko bansu. 38Nge mɛ gbee sunɔ ga ra yari gen wãa yerun di gu ka dĩanu kasu, nge mɛya Yinni Gusunɔ u koo yari win wãa yerun di, u de bwesenu nu goona kpa tem mu tɔmbu bia win mɔru bakan sɔ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\