Yeremi 29

1Saa Yerusalɛmun diya Yeremi u bukurobu ka yãku kowobu ka Gusunɔn sɔmɔbu tireru kua, tɔmbu kpuro gesi be Nɛbukanɛsaa, Babilonin sina boko u yoru mwɛɛra u ka da Babiloniɔ. 2N deema saa ye sɔɔ, ba sina boko Yoyakini mwa kɔ ka win mɛro ka win sɔm kowo be ba maatam kua, ka wirugibu be ba wãa Yerusalɛmuɔ ka Yudan wuu si su tie sɔɔ, ka dãa dãkobu ka sekobu. 3Wee saa ye sɔɔ, Sedesiasi, Yudaban sina boko u Eleasaa Safanin bii, ka Gemaria, Hilikiyan bii gɔriɔ Nɛbukanɛsaan mi, Babiloniɔ. Ma Yeremi u bu win tire te wɛ̃. Wee ye tire te, ta gerumɔ. 4Ta nɛɛ, Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni, u maa sãa bɛɛ Isireliban Yinni. Wiya u ka bɛɛ gari mɔ̀, bɛɛ be u dera ba yoru mwɛɛra ba ka da Babilonin temɔ. 5U nɛɛ, i dia baniɔ kpa i n wãa ye sɔɔ. I gbea koowo kpa i yen dĩanu di. 6I kurɔbu suo kpa i bibu ma. I de bɛɛn bii tɔn durɔbu bu kurɔbu sua bu bibu ma, kpa i bɛɛn bii tɔn kurɔbu durɔbu kɛ̃ kpa ben tii bu maa kɔwara. I dabio mi i wãa mi, i ku kaara. 7I kasuo nge mɛ tem mɛ, mu koo ka kuura mi Yinni Gusunɔ u dera i yoru dimɔ. Kpa i nùn kana tem mɛn sɔ̃, domi mù n kuura, bɛɛn tii i ko i kuurawa. 8Gusunɔ, bɛɛn Yinni wi, u maa nɛɛ, i ku de nɛn sɔmɔ be ba wãa bɛɛn suunu sɔɔ, bu bɛɛ nɔni wɔ̃ke. I ku sɔrobu ka be ba bɛɛ bɛɛn dosusu tubusiamɔ naanɛ ko. 9Domi ba gerumɔ ba mɔ̀, wiya u bu gɔra, bu ka bɛɛ gari sɔ̃. Adama weesa ba mɔ̀, n ǹ wi. 10U maa nɛɛ, wɔ̃ɔ wata ka wɔkurun baa yà n doona, u koo na u bɛɛ yara u ka wurama bɛɛn temɔ. Nge mɛya u koo ka win nɔɔ mwɛɛru yibia. 11Yinni Gusunɔ u maa nɛɛ, u yɛ̃ himba ye u yii bɛɛn sɔ̃. Himba gea, n ǹ mɔ himba kɔ̃sa. U koo de ye i yĩiyɔ yu bɛɛ koora sia. 12Saa ye sɔɔ, ì n nùn soka bɛɛn kanaru sɔɔ, u koo bɛɛ swaa daki kpa u bɛɛ wurari. 13Ì n nùn kasu ka bɛɛn gɔ̃ru kpuro, u koo de i nùn wa, 14kpa u bɛɛ be ba raa yoru mwɛɛra mi, mɛnnama saa tem kpuron di ka bwesenu kpuro sɔɔn di mi u dera i yarinɛ, kpa u bɛɛ gɔsiama i wurama bɛɛn temɔ, mìn di u dera ba bɛɛ gura. Wi, Yinni Gusunɔwa u yeni gerua. 15U bɛɛ yeni sɔ̃ɔmɔwa, domi i gerumɔ i mɔ̀, wiya u bɛɛ sɔmɔbu wɛ̃ Babiloniɔ. 16Tɛ̃, wee ye u gerumɔ sunɔ wi u sɔ̃ Dafidin sina gɔnaɔn sɔ̃, ka sere tɔn be ba wãa Yerusalɛmuɔ be ba ǹ yoru mwɛ ba ka de Babiloniɔn sɔ̃. 17U nɛɛ, wee, u koo de bu bu tabu wɔrima kpa gɔ̃ɔru ka bararu tu bu wɔri. U koo bu wahala kpɛ̃ɛ kpa ba n sãa nge dãa marum mɛ mu kɔ̃sa ba yina bu di. 18Bà n duki yakura, u koo bu naa girawa ka tabu, kpa u de gɔ̃ɔru ka bararu tu bu wɔri sere bwesenu kpuro nu nanda nù n bu wa. Kpa u bu yarinasia bwesenu kpuro sɔɔ kpa ba n da ka ben yĩsiru tɔmbu bɔ̃rusi, ǹ kun mɛ, bu ka goo gãa kɔ̃sunu sie, ǹ kun mɛ gãa nanumginu, ǹ kun mɛ, gãa sekuruginu. 19Domi ba ǹ wi, Yinni Gusunɔn gari swaa sue baa mɛ u ra n bu yi sɔ̃ɔmɔ saa win sɔmɔbun nɔɔn di. Wi, Yinni Gusunɔwa u yeni gerua. 20Adama bɛɛ be u dera ba gura ba ka da Babiloniɔ, i swaa dakio i nɔ ye u gerumɔ. 21U nɛɛ, Akabu, Kolayan bii ka Sedesiasi, Maseyan bii, be, be ba bɛɛ gari weesugii sɔ̃ɔmɔ ka win yĩsiru, u koo bu Nɛbukanɛsaa, Babilonin sina boko nɔmu bɛria kpa u bu so u go, bɛɛn nɔni biru. 22Kpa bɛɛ Yudaba, bɛɛ be i wãa Babiloniɔ, i tɔmbu yiru yen yĩsinu sua i n da ka tɔmbu bɔ̃rusi, i nɛɛ, Gusunɔ u nun kua nge Sedesiasi ka Akabu be Babilonin sina boko u sɛ̃ɛwa dɔ̃ɔ sɔɔ. 23Domi tɔn be, ba gãa kɔ̃sunu kua, ba sakararu kua ka ben berusebun kurɔbu. Ma ba weesu kua ka wi, Yinni Gusunɔn yĩsiru, baa mɛ u ǹ bu yiire. Adama u yɛ̃ ye ba kua kpuro, u sãa yen seedagii. 24- 25Gusunɔ Isireliban Yinni wi u wɔllu ka tem taka kua, u Yeremi gɔra Semaya, Nɛɛlamugiin mi. N deema Semaya wi, u raa yãku kowo Sofoni, Maseyan bii tireru mɔrisia ka sere yãku kowo be ba tie, ka Yerusalɛmugibu kpuro. 26Ye u gerua tire te sɔɔ wee. U nɛɛ, Sofoni, Yinni Gusunɔwa u nun gɔsa a ka ko yãku kowo Yehoyadan ayerɔ, kpa a Yinni Gusunɔn sãa yeru kɔ̃su. Goo ù n seewa u tii kua nge wiiro ma u tii sokumɔ Gusunɔn sɔmɔ, kpa a nùn mwa a bɔke ka wɛ̃ɛ damgii ka yɔni. 27Ǹ n mɛn na, mban sɔ̃na a ǹ Yeremi, Anatɔtugii mwɛ a sɛɛyasie, wi u tii kua Gusunɔn sɔmɔ bɛɛn suunu sɔɔ. 28Wee, u mam sun goo gɔriama Babiloni mini u sun sɔ̃ ma sa ko yoru di mini n ka tɛ. Yen sɔ̃, su be dia baniɔ kpa sa n wãa ye sɔɔ, kpa su be gbea ko kpa su yen dĩanu di. 29Ma Sofoni u Yeremi tire te garia. 30Saa yera Yinni Gusunɔ u Yeremi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 31a be ba yoru mwɛɛra ba ka da Babiloniɔ mi gɔrio a nɛɛ, 32wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ na gerua Semaya, Nɛɛlamugiin sɔ̃. Semaya wi, u bɛɛ gari sɔ̃ɔwa, adama na ǹ nùn gari gɛɛ sɔ̃ɔwa bɛɛn sɔ̃. Wee tɛ̃ u dera i weesu naanɛ kua. Yen sɔ̃, nɛ, Yinni Gusunɔ kon nùn wɔri wi ka win bweseru kpuro. Ben goo kun maa wãaru dimɔ bɛɛn suunu sɔɔ. U ǹ maa durom mɛ wasi mɛ kon nɛn tɔmbu kua. Domi u dera ba man seesi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\