Yeremi 31

1Yinni Gusunɔ u nɛɛ, saa gaa sisi yè sɔɔ kon maa ko Isireliban bwesenu kpuron Yinni, kpa be, ba n maa sãa nɛn tɔmbu. 2Sanam mɛ ba wãa gbaburɔ, na bu nɛn durom sɔ̃ɔsi, ben be ba yara tabun di, ba wee bu wɛ̃ra sere ka baadommaɔ. 3Bɛɛ Isireliba, na bɛɛ nɛn tii sɔ̃ɔsi saa yellun di. Na bɛɛ kĩwa sere ka baadommaɔ. Yen sɔ̃na na bɛɛ nɛn durom derie. 4Bɛɛ Isireliba, kon maa wure n bɛɛ swĩi, kpa i yɔ̃ra. Kon de i bɛɛn baranu so, kpa i yari i n yaamɔ be ba nuku dobu mɔ̀n suunu sɔɔ, 5i ko i maa resɛmba duure Samarin guunɔ, kpa i yen binu wa i sɔri. 6Saa ya sisi yè sɔɔ wuun kɔ̃sobu ba koo nɔɔgiru sua Efaraimun guuru wɔllun di bu nɛɛ, i seewo su da Siɔniɔ mi Gusunɔ bɛsɛn Yinni u wãa. 7Yinni Gusunɔ u maa nɛɛ, i Yakɔbun bweseru taki kuo ka nuku dobu. I yɛ̃ɛrio ten sɔ̃ te ta sãa bwesenun wiru. I nɔɔgiru suo kpa i siarabun womusu ko. I nɛɛ, Yinni Gusunɔ u win tɔmbu Isireli be ba tie faaba mɔ̀. 8Wee na ka bu wee saa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gian di. Na bu mɛnnamɔ handunian goonu nnɛn di. Tɔn be, ba dabi. Be sɔɔ, wɔ̃koba wãa ka yɛmɔbu ka gurigibu, ka be ba yiire ba kĩ bu ma. 9Be wee ba wee ka swĩi, ba man kanamɔ. Ma na bu kpare na ka dɔɔ nim bwerɔ ka swaa ye ya nɔɔ nɛ sɔɔ, mi ba ǹ sokuramɔ. Domi na sãawa Isirelin bweserun Baaba. Ma ta maa sãa nɛn bii yeruma. 10Bɛɛ bwese tukunu, i nɛ, Yinni Gusunɔn gari swaa dakio, kpa i yi kpara i ka da sere mi n toma. I nɛɛ, nɛ wi na Isireliban bweseru yarinasia, na kon maa tu mɛnna, kpa n tu kɔ̃su nge mɛ yãa kparo u ra win yãanu kɔ̃su. 11Domi nɛ, Yinni Gusunɔ na Yakɔbun bweseru yakia, na tu wɔra saa wi u tu dam keren nɔmun di. 12Ba koo na Siɔnin guuru wɔllɔ, ba n nuku dobu mɔ̀ ka kuuki. Ba koo duki na arumani ye nɛ, Yinni Gusunɔ na bu wɛ̃n sɔ̃. Yeya, dobi ka resɛm ka olifi ye ba ra ka gum ko, ka yãanu ka nɛɛ. Ben bwɛ̃ra koo yɛmiawa nge dãa gbaaru te ta nim waamɔ. Ba ǹ koo maa wahala ko. 13Wɔndiaba ba koo nuku dobu ko, ba n yaamɔ. Mɛya maa aluwaasiba ka durɔ tɔkɔnu ko n yɛ̃ɛrimɔ. Domi kon ben nuku sankiranu gɔsia nuku dobu, n bu nukuru yɛmiasia. Kpa n maa ben nɔni swãaru gɔsia bɔri yɛndu. 14Kon de nɛn yãku kowobu bu dĩa geenu di bu debu, kpa nɛn tɔmbu bu debu nɛn arumanin sɔ̃. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 15Amɛniwa Yinni Gusunɔ u gerua. U nɛɛ, ba swĩi gɛɛ nɔɔmɔ Ramaɔ. Yɛ̃ro u sumɔ u weeweenu mɔ̀. Ase, Rasɛliwa u sumɔ win bibun sɔ̃. Ma u yinamɔ bu nùn suuru kana domi bii be kpurowa ba gu. 16Adama na nɛɛ, u mario, u win nɔni yĩresu woko. Domi u koo are wa ye u win bibu kuan sɔ̃. Ba koo wurama yibɛrɛban tem di. 17Nɛ, Yinni Gusunɔ na nɛɛ, win sia ya koo wɛ̃ra, domi win biba koo wurama ben temɔ. 18Na Isireliban nɔɔ nɔɔmɔ ba weeweenu mɔ̀, ba mɔ̀, n de bu wurama nɛn mi ka gem. Ba sãawa nge naa buu ge ga gen tii kpare, ma na bu sɛɛyasia. Domi nɛna na sãa Gusunɔ ben Yinni. 19Ye ben laakari ya wurama, ma ba tuuba kua. Ye ba ben toranu gia, ma ba tuka ka sekuru ye ba kua saa ben aluwaasirun din sɔ̃. 20Isirelin bweseru ta sãawa nge nɛn bii kĩnasi. Mɛya na maa tu kĩru sɔ̃ɔsi. Domi nge mɛ̀n nɔru na ten gari mɔ̀, nge mɛya ten kĩru ta ra n wãa nɛn gɔ̃ruɔ. Nɛn bwɛ̃ra kun kpunɛ ten sɔ̃. Kon tu wɔnwɔn bakaru kua. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 21Bɛɛ Isireliba, i yĩreru koowo bɛɛn swaa sɔɔ kpa i dãa gira. I swaa ye laakari koowo ye i raa swĩi. Bɛɛ Isireliba, i wurama bɛɛn wusɔ. 22Sere saa yerà i ko i n kɔ̃ɔre i n yaayaare mɔ̀, bɛɛ naanɛ sariba. Wee nɛ Yinni Gusunɔ, na gãa kpaanu kua temɔ. Tɔn kurɔwa u koo durɔ kasu. 23Gusunɔ Isireliban Yinni wi u wɔllu ka tem mɔ u gerua u nɛɛ, nà n ka Isireliba wurama saa yorun di, amɛniwa ba koo gere Yudan tem kpuro sɔɔ bu nɛɛ, Yinni Gusunɔ u guu te u gɔsa Yerusalɛmuɔ domaru kuo, mi gem mu wãa. 24Yudaba kpuro, ka ben gbaa wukobu, ka be ba ra yaa sabenu kpare ba koo wura bu sina ben tem wuu marosɔ ka mɛn baru kpaanɔ. 25Domi kon wi nim nɔru ga mɔ̀ nim wɛ̃, kpa win gɔ̃ru gu yɛmia. Kpa n de wi u wɔkɔnu wɔrimɔ gɔ̃ɔrun sɔ̃ u di u debu. 26Saa ye sɔɔ, Yeremi u dom yanda, ma u mɛɛra u deema win dosu ge, ga dora. 27Ma Yinni Gusunɔ u nɛɛ, wee saa ya sisi yè sɔɔ kon de yaa sabenu ka tɔmbu bu yibu Isireliɔ ka Yudaɔ. 28Nge mɛ na raa bu wukura na surura nge dãnu, na bu kɔsuka na kam koosia nge dia, nge mɛya kon maa wure n bu seeya n gira. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 29Saa ye sɔɔ, ba ǹ maa gerumɔ bu nɛɛ, baababara ba resɛm gɔma di, ma ben bibun nɔsu yaaya. 30Adama wi u win resɛm gɔma di, win nɔɔwa ga koo yaaya. Wi u maa durum kua, wiya u koo gbi. 31Nɛ, Yinni Gusunɔ na nɛɛ, tɔ̃nu ganu sisi nì sɔɔ kon ka Isireliba ka Yudaba arukawani kpaa bɔke. 32Adama ya ǹ ko n sãa yèn bweseru na raa ka ben baababa bɔkua sanam mɛ na bu nɔmu nɛnua na yarama Egibitin di. Ba ǹ ye mɛm nɔɔwɛ, baa mɛ nɛ, Yinni Gusunɔ na sãa ben Yinni. 33Tɛ̃, arukawani kpaa ye wee, ye kon ka Isireliba bɔke. Nɛ, Yinni Gusunɔ, kon de nɛn woodaba ba n wãa ben bwisikunu sɔɔ, kpa n ye yorusi ben gɔ̃rusɔ. Kpa na n sãa ben Yinni, kpa be, ba n maa sãa nɛn tɔmbu. 34Domi tɔmbu kpurowa ba ko n man yɛ̃ saa bibun di sere ka bukurobɔ. Goo kun maa win winsim ǹ kun mɛ win mɛro bisi goo keu mɔ̀ u ka Gusunɔ gia. Kon bu ben durum wɔka, kpa n ku maa ye yaaya. 35Yinni Gusunɔwa u sɔ̃ɔ kua u ka yam dɛɛrasia sɔ̃ɔ sɔɔ. Ma u suru ka kperi yi yi, yi ka yam dɛɛrasia wɔ̃kuru. U ra maa de nim kurenu nu se nim wɔ̃kun di, kpa nu wɔki. Win yĩsira Yinni Gusunɔ wi u wɔllu ka tem mɔ. Wiya u gerua u nɛɛ, 36taka koora yeniba kpuro yà n koo kpe, Isireliban bwesera koo maa kpe, kpa ta kun maa wãa. 37U maa gerua u nɛɛ, ma ba kpĩa ba wɔllun kpãaru yĩira ba gia, ma ba dua temɔ ba mɛn kpɛɛkpɛɛkun asansi gia, saa yera u koo maa Isirelin bweseru kpuro yina kɔ̃sa ye ba kuan sɔ̃. 38Wee saa ya sisi yè sɔɔ ba koo man bɛɛrɛ wɛ̃ bu Yerusalɛmu bani saa Hananɛɛlin di sere n ka da wuun gbãrarun kɔnnɔwɔ ge ba mɔ̀ gani gɔmburun kɔnnɔ. 39Kpa bu maa wɛ̃ɛ dɛmiama min di bu yĩire bu ka da Garɛbun gungurɔ, kpa bu besira bu da sere Goatiɔ. 40Wɔwa ye kpuro mi ba ra gonu sike kpa bu kubanu yari mi, ka gbea ye ya wãa bera mi sere n ka da Sedoronin daarɔ, ka kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yari yeru gia, mìn di dumi yi ra ka du, yeba kpurowa ya ko n sãa nɛ, Yinni Gusunɔgia. Ba ǹ maa ye kɔsukumɔ sere ka baadommaɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\