Yeremi 32

1Yudaban sina boko Sedesiasin bandun wɔ̃ɔ wɔkuruse sɔɔ, Yinni Gusunɔ u ka Yeremi gari kua. N deema Babilonin sina boko Nɛbukanɛsaan bandun wɔ̃ɔ yɛndu yiru sarisewa mi. 2Saa ye sɔɔra win tabu kowobu ba Yerusalɛmu tarusi, ma Yeremi u wãa pirisɔm sɔɔ Yudaban sina kpaarɔ. 3Sedesiasi wiya u nùn pirisɔm ye kpɛ̃ɛ yèn sɔ̃ u Gusunɔn gari gerua u nɛɛ, wee Yinni Gusunɔ u Babilonin sina boko wuu geni nɔmu bɛria kpa u gu kamia. 4Sedesiasi kun maa kisiramɔ tabu kowobun nɔman di. Babilonin sina boko u koo nùn nɔma turi, kpa bu waana nɔni ka nɔni bu gari ko. 5Babilonin sina boko wi, u koo ka nùn da Babiloniɔ. Miya u ko n wãa sere Gusunɔ u ka win gari ko. Yen sɔ̃, baa ì n ka Babilonigibu tabu mɔ̀ tɛ̃, i ǹ bu kamiamɔ. 6Yeremi u nɛɛ, Yinni Gusunɔ u maa man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 7wee, Hanamɛɛli, Salumun bii, nɛn baan tundo turosin bii, u koo na u nɛɛ, n na n win gberu dwe Anatɔtuɔ, Bɛnyamɛɛn temɔ. Domi nɛna n weenɛ n tem mɛ yakia n tubi di. 8Yera n koora nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua. Hanamɛɛli wi, u na nɛn mi pirisɔm dirɔ u nɛɛ, n win tem mɛ dweeyo mɛ mu wãa Anatɔtuɔ Bɛnyamɛɛn temɔ domi nɛna n weenɛ n mu yakia n tubi di. Saa ye sɔɔra na tuba ma Gusunɔwa u kĩ mɛ. 9Ma na gbee te yakia ka sii geesun gobi wɔkura nɔɔbu ka yiru. 10- 11Ma na seedagibu sua na tem mɛn dwee tirenu yorua yiru na nɛn yĩreru doke ten teeru wɔllɔ na wukiri nge mɛ wooda ya gerua ma na sii gee si sua na kilo sɔndi seedagii ben wuswaaɔ. Ma na tire ni sua 12na Baruku, Nɛriyan bii, Maseyan debubu wɛ̃ Hanamɛɛli ka seedagii be ba ben yĩrenu doke tire te sɔɔ ka sere maa Yudaba be ba wãa pirisɔm dii yaara min nɔni biru. 13Be kpuron nɔni bira na maa Baruku sɔ̃ɔwa 14na nɛɛ, Isireliban Yinni wi u wɔllu ka tem mɔ, wiya u gerua u nɛɛ, u dwee tirenu yiru ye suo, te ba yĩreru koosi, u da u nu doke wekeru sɔɔ kpa nu ku raa sankira. 15Domi sɔ̃ɔ teeru tɔmbu ba koo maa dia ka gbea dwe tem mɛ sɔɔ. 16Sanam mɛ na tem mɛn dwee tire ni Baruku, Nɛriyan bii wɛ̃ na kpa, na Yinni Gusunɔ kana na nɛɛ, 17Yinni Gusunɔ, a wɔllu ka tem kua wunɛn dam bakam ka wunɛn yiikon saabu. Gãanu sari ni a kpanɛ. 18A ra bwesenu durom kue sere ka nin bibun bibɔ. Adama baababa bà n tora, a ra ben bibu sɛɛyasie tora nin sɔ̃. Gusunɔ, a sãawa Yinni boko, ma a dam mɔ. Wunɛn yĩsira wɔllu ka tem Yinni. 19Wunɛn himba ya kpã, a maa dam mɔ a ka ye yibia. A ra n mɛɛra ye tɔmba mɔ̀ kpa a baawure kua nge mɛ win kookoosu nɛ. 20A sɔm maamaakiginu kua sanam mɛ bɛsɛn sikadoba ba wãa Egibitiɔ. Mɛya gisɔ a maa mɔ̀ bɛsɛn suunu sɔɔ Isireliɔ ka bwese ni nu tien suunu sɔɔ. Ma a yĩsiru yara nge mɛ sa nɔɔmɔ gisɔ. 21A wunɛn dam sɔ̃ɔsi, a sɔm maamaakiginu kua. Ma tɔmba nanda. Yera ya dera a wunɛn tɔmbu yara saa Egibitin di. 22Ma a bu tem mɛ wɛ̃ mɛ a ben baababa nɔɔ mwɛɛru kua ka bɔ̃ri, mɛ mu tim ka bom yiba. 23Mɛya ba maa na ba tem mɛ mwa mu kua begim. Adama ba ǹ wunɛn gere mɛm nɔɔwɛ. Ba ǹ maa wunɛn woodaba swĩi. Mɛya ba ǹ maa kue ye a bu yiire. Saa yera a dera kɔ̃sa yeni kpuro ya bu deema. 24Wee tɛ̃ Babilonigibu ba gungunu bana bu ka wa bu wuu ge wɔri. Ba koo maa gu mwa, domi a bu gu nɔmu bɛria. Kaa de bu gu kamia ka tabu ka gɔ̃ɔru ka bararu. Mɛya ye a gerua kpuro ya koora, Yinni Gusunɔ, a maa ye waamɔ. 25Wee wuu ge, ga wãa Babilonigibun nɔma sɔɔ. Adama ka mɛ, a man sɔ̃ɔwa a nɛɛ, n tem dweeyo ka gobi kpa n yi kɔsia seedagibun wuswaaɔ. 26Yera Yinni Gusunɔ u Yeremi wisa u nɛɛ, 27wee, nɛ Gusunɔ, na sãawa handuniagibu kpuron Yinni. Gãanu sari ni na kpanɛ. 28Yen sɔ̃na na nɛɛ, kon de Babilonin sina boko Nɛbukanɛsaa ka win tabu kowobu bu Yerusalɛmu nɔma turi. U koo maa ye mwa. 29Ba koo ye wɔri kpa bu ye dɔ̃ɔ mɛni kpa bu dia yèn wɔllɔ Yudaba ba ra bũu wi ba mɔ̀ Baali yãkuru kue dɔ̃ɔ sɔku, ka sere mi ba ra tɔn tukobun bũu sã bu tam tãra. Domi yeba kpurowa ba ka nɛn mɔru seeya. 30Wee kɔ̃sa Isireliba ka Yudaba ba ra n mɔ̀ saa ben toren di. Ben ye ba mɔ̀ kpuro ya ra nɛn mɔru seeyewa. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 31Saa mìn di ba wuu ge swĩi, n ka girari gisɔ, gen tɔmbu ba ra nɛn mɔru seeyewa. Yen sɔ̃na na ǹ kĩ n gu wa nɛn wuswaaɔ. 32Domi Yudaba ka Yerusalɛmugibu ka Isireliba, be ka ben sinambu ka ben sina asakpɔbu ka ben yãku kowobu ka Gusunɔn sɔmɔbu, ba kɔ̃sa kua. Yera ya nɛn mɔru seeya. 33Ba yina bu man mɛɛri. Biruwa ba man kisi. Na bu keu kua saa yee yellun di. Adama ba yina bu nɛn sɔ̃ɔsiru nɔ. 34N ǹ mam ye tɔna, ba maa ben bwãarokunu duusiawa nɛn sãa yerɔ ba tu disi doke. 35Ba bũu wi ba mɔ̀ Baali sãa yeru bania Bɛni Hinɔmun wɔwaɔ. Miya ba ra ka ben bibu yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ko Mɔlɔkun sɔ̃. N deema na ǹ bu yen gaa yiire. Na ǹ mam bwisika bu kɔ̃sa yenin bweseru ko ye ya dera Yudaba kpuro ba man torari. 36Nɛ Gusunɔ, Isireliban Yinni, na nɛɛ, Yeremi, Yerusalɛmu ye i nɛɛ, ba koo Babilonin sina boko nɔmu bɛria mi, kpa u ye wɔri u kamia ka tabu ka gɔ̃ɔru ka bararu, 37wee, kon yen tɔmbu mɛnna bu wura ye sɔɔ. Domi na raa ka bu mɔru kua gem gem, ma na bu yarinasia baama, adama kon de bu wurama mini kpa ba n wãa bɔri yɛndu sɔɔ. 38Ba koo wure bu ko nɛn tɔmbu kpa na n maa sãa ben Yinni. 39Kon de ba n wãa nɔɔ tia sɔɔ ba n kookoo teesu mɔ̀, kpa ba n man nasie baadomma. Yera ya koo de ba n nuku dobu mɔ sere ka ben bibun bibɔ. 40Kon ka bu arukawani bɔke ye ya kun kpeemɔ. Na ǹ bu biru kisimɔ, kon bu gea kuawa, kpa n de ba n man nasie ben gɔ̃ruɔ kpa bu ku raa maa gɛra nɛn swaan di. 41Ka nuku doba kon bu gea kua kpa n bu swĩi mam mam tem mɛ sɔɔ ka gɔ̃ru tia. 42Nɛ, Yinni Gusunɔ na nɛɛ, nge mɛ na dera kɔ̃sa baka ya tɔn be deema, nge mɛya kon maa de durom bakam mu na be sɔɔ mɛ̀n nɔɔ mwɛɛru na kua. 43Yeremi, a gerua a nɛɛ, ba tem mɛ Babilonigibu nɔmu bɛria. Wee, mu kua bansu. Tɔmbu ka yaa sabenu maa sari mɛ sɔɔ. Adama miya tɔmbu ba koo wura kpa bu gbea dwe. 44Ka gem ba koo gbea dwe baama kpuro ka gobi, kpa bu yen dwee tirenu ko, bu nu yĩrenu koosi seedagibun wuswaaɔ. Ba koo gbea dwe Bɛnyamɛɛn temɔ ka Yerusalɛmun baru kpaanɔ, ka Yudan wusɔ, ka wuu si su wãa guunun bera gia, ka si su wãa wɔwi sɔɔ, ka si su wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia. Domi sin tɔn be ba raa yoru mwɛɛra mi, kon de bu wurama. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\