Yeremi 36

1Yudaban sina boko Yoyakimu Yosiasin biin bandun wɔ̃ɔ nnɛse sɔɔra Yinni Gusunɔ u ka Yeremi gari kua u nɛɛ, 2a tireru suo, kpa a gari yi yore yi na raa nun sɔ̃ɔwa Yudaba ka Isireliba ka bwese tukunu kpuron sɔ̃ saa dɔma tèn di na ka nun gari torua Yosiasin waati sɔɔ n ka gisɔ girari. 3Yudaba bà n nua kɔ̃sa ye kon bu kua sɔrɔkudo ba koo gɔ̃ru gɔsia bu ben kom kɔ̃sum deri. Saa yera kon bu ben durum wɔka. 4Yen biru Yeremi u Baruku Nɛriyan bii soka ma u nùn sɔ̃ɔwa kpuro ye Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa. Ma Baruku u ye yorua tire te sɔɔ. 5Yera Yeremi u maa nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee ba man mwa ba nɛni, na ǹ kpɛ̃ n da Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. 6Yen sɔ̃, dɔma te ba koo nɔɔ bɔke, a doo wunɛn tii, kpa a Yinni Gusunɔn gari yi na nun sɔ̃ɔwa a yore mi gari sãa yeru mi. Kpa Yuda be ba koo na saa ben wusun di ka sere maa tɔn be ba ko n wãa mi kpuro bu yi nɔ. 7Sɔrɔkudo ba koo gɔ̃ru gɔsia bu ben daa kɔ̃sa deri, kpa bu Yinni Gusunɔ suuru kana. Domi win mɔru ya kpã ye u ka bu mɔ̀. 8Yera Baruku Nɛriyan bii wi, u kua kpuro ye Yeremi u nùn sɔ̃ɔwa. U Yinni Gusunɔn gari yi gara sãa yee ten mi. 9Yoyakimun ban ten wɔ̃ɔ nɔɔbuse sɔɔ, yen suru nɔɔba nnɛse sɔɔ, yera ba nɔɔ bɔkurun tɔ̃ru yi tè sɔɔ Yerusalɛmugibu ka Yudaba kpuro ba koo na bu nɔɔ bɔke Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. 10Yen tɔ̃ɔ te sɔɔra Baruku u Yeremin gari yi gara tɔn ben wuswaaɔ Yinni Gusunɔn sãa yerɔ, saa Gemaria, Safanin biin dirun di, wi u sãa tire yoro. Dii te, ta wãawa kɔnnɔ ge ba mɔ̀ kɔnnɔ kpɔɔn bera gia, gunguru wɔllɔ. 11Ye Misee Gemarian bii, Safanin debubu u Yinni Gusunɔn gari yi nua yi ba yorua tire te sɔɔ, 12yera u da sina bokon yɛnuɔ sere win tire yoron dirɔ. Ma u deema wirugii beni ba mɛnnɛ mi. Beya, tire yoro Elisama ka Delaya Semayan bii, ka Ɛlinatani, Akaborin bii, ka Gemaria Safanin bii, ka Sedesiasi Hananian bii ka sere wirugii be ba tie. 13Ma Misee u bu sɔ̃ɔwa kpuro gari yi u nua Baruku u tɔn be garia. 14Yeniban biru, wirugii be, ba Baruku Yehudi Nɛtanian bii, Selemian debubu, Kusin sikadobu gɔria ba nɛɛ, u ka tire te na te u Yudaba garia mi. Ma Baruku u tire te sua u ka da. 15Ye u tura mi, yera ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, a sinɔ kpa a sun tire te garia. Ma Baruku u sina u bu tu garia. 16Ye ba gari yi nua, yera ba mɛɛrina ka nandabu ma ba Baruku bikia ba nɛɛ, 17a sun sɔ̃ɔwɔ nge mɛ a koosina a ka gari yi yorua. Sa ko ka yi sina boko daawawa. 18Yera Baruku u bu wisa u nɛɛ, Yeremiwa u man gari yi sɔ̃ɔmɔ ma na yorumɔ tireru sɔɔ ka ankiri. 19Ma wirugii be, ba nùn wisa ba nɛɛ, i doo i kuke wunɛ ka Yeremi, kpa goo u ku raa bɛɛ wa. 20Yeniban biru, wirugiba tire te mwa ba berua Elisama tire yoron dirɔ. Ma ba da sina bokon mi, ba nùn gari yi sɔ̃ɔwa. 21Yera sina boko u Yehudi gɔra u nɛɛ, u doo u tire te suama. Ma u da Elisaman dirɔ u tu suama u gara sina boko ka wirugii ben wuswaaɔ. 22N deema saa ye, puran saawa. Wɔ̃ɔn suru nɔɔba nnɛse sɔɔra mɛ. Ma u deema sina boko u sɔ̃ u dɔ̃ɔ wɔ̃su win diru mi u ra sinɛ puran saa. 23Yehudi ù n tire ten kabura ita, ǹ kun mɛ nnɛ gara u kpa, yera sina boko u ra tire yoron kɔ̃ɔ piibu gagu sue u ka mi ba gara bura u kpɛ̃ɛ dɔ̃ɔ sɔɔ, sere te kpuro ta ka dɔ̃ɔ mwaara muku muku. 24Ye sina boko ka win bwãabu ba ye kpuro nua ba ǹ nande, ba ǹ maa ben yãnu gɛ̃ɛka nge mɛ ba ra ko nuku sankiranun sɔ̃. 25Sina boko u sere tire te dɔ̃ɔ mɛni, Ɛlinatani ka Delaya ka Gemaria ba nùn suuru kana gem gem u ku ka tu dɔ̃ɔ mɛni. Adama u ǹ bu swaa daki. 26Yera sina boko u Yeramɛɛli wi u sãa sunɔn bii, ka Seraya Asiriɛlin bii, ka Selemia Abudɛlin bii wooda wɛ̃ u nɛɛ, bu tire yoro Baruku ka Gusunɔn sɔmɔ Yeremi mwaama, adama Gusunɔ u bu berua, ba ǹ bu wa. 27Sanam mɛ sina boko u tire te dɔ̃ɔ mɛni, te Yeremi u Baruku sɔ̃ɔwa u yore mi, yera Yinni Gusunɔ u Yeremi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 28a maa tire kpaaru suo kpa a gari yi yore yi yi raa wãa tire te sɔɔ, te sina boko Yoyakimu u dɔ̃ɔ mɛni mi. 29Kpa a maa nùn sɔ̃ a nɛɛ, wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ na gerua. Wee u tire te dɔ̃ɔ mɛni, ma u nɛɛ, mban sɔ̃na wunɛ Yeremi a yorua ma Babilonin sina boko u koo na kpa u tem mɛ kam koosia, kpa u mɛn tɔmbu ka mɛn yaa sabenu gura. 30Yen sɔ̃na, nɛ, Yinni Gusunɔ na wi sina boko Yoyakimu sɔ̃ɔmɔ, ma win goo kun maa sinamɔ Dafidin sina gɔna sɔɔ. Mɛya ba koo maa win tiin goru deri tɔɔwɔ sɔ̃ɔ sɔɔ ka wɔ̃kuru ta n sɔ̃ɔ ka pura sooramɔ. 31Kon bu sɛɛyasia ben durum sɔ̃ wi ka win bibun bweseru, ka win bwãabu. Kon de kɔ̃sa yu Yerusalɛmugibu ka Yudaba deema, ye na raa bu sɔ̃ɔwa, yèn sɔ̃ ba ǹ wure bu man swaa daki. 32Ma Yeremi u tireru garu sua u Baruku, Nɛriyan bii, wi u sãa tire yoro wɛ̃. Yera u maa nùn tire te Yoyakimu u dɔ̃ɔ mɛni min gari sɔ̃ɔwa kpuro. Ma u yi yorua u maa gari gɛɛ yorua yi yi ka yi weenɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\