Yeremi 38

1Sefatia Matanin bii, ka Gedalia Pasurin bii, ka Yukali Selemian bii, ka Pasuri Maakiyan bii ba nua ye Yeremi u tɔn be sɔ̃ɔwa. U nɛɛ, 2amɛniwa Yinni Gusunɔ u gerua. U nɛɛ, wi u sina Yerusalɛmu ye sɔɔ, yibɛrɛba ba koo nùn gowa tabu sɔɔ, ǹ kun mɛ u gbi gɔ̃ɔrun saabu, ǹ kun mɛ ka bararu garu. Adama wi u tii Babilonigibu nɔmu sɔndia, wiya ko n wãa. Win wãa tera ta ko n sãa win dukia ye u wa u ka yara wahala yen min di. 3Yinni Gusunɔ u maa nɛɛ, u koo de Babilonin tabu kowobu bu Yerusalɛmu mwa. 4Yera wirugibu ba na ba sina boko sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, durɔ wini u tabu kowobu ka tɔn be ba wãa wuu ge sɔɔ bɛrum tiamɔwa ka win gari. U ǹ bɛsɛn gea kasu sere bɛsɛn kɔ̃sa. Ǹ n mɛn na, n weenɛ bu nùn go. 5Ma sina boko Sedesiasi u wisa u nɛɛ, wi wee u wãa bɛɛn nɔmuɔ. Na ǹ kpɛ̃ n bɛɛ gãanu yinari. 6Yera ba nùn sua ba kpɛ̃ɛ sina bii wi ba mɔ̀, Maakiyan dɔkɔ kpiriru garu sɔɔ. Dɔkɔ kpiri te, ta wãawa pirisɔm dirun yaaraɔ. Te sɔɔra ba nùn kpɛ̃ɛ ka wɛ̃ɛ. Adama ta ǹ nim mɔ. Pɔtɔkɔwa ta mɔ, ma u numa pɔtɔkɔ ye sɔɔ. 7Etiopigii goo wi ba mɔ̀, Ebɛdi Mɛlɛki u wãa u sɔmburu mɔ̀ sina kpaaru mi. Yera u nua ma ba Yeremi kpɛ̃ɛ dɔkɔ kpiriru sɔɔ. Saa ye sɔɔ, sina boko u wãa u sɔ̃ gbãra kɔnnɔwɔ ge ba sokumɔ Bɛnyamɛɛ, u sirimɔ. 8Yera Ebɛdi Mɛlɛki wi, u yara sina kpaarun di u da u sina boko deema u nɛɛ, 9nɛn yinni sina boko, ye tɔn be, ba kua mi, ya ǹ wã, ye ba ka Yeremi kpɛ̃ɛ dɔkɔ kpiriru sɔɔ. U koo gbi mi, gɔ̃ɔrun sɔ̃, domi dĩanu kun maa wãa wuuɔ. 10Ma sina boko u Ebɛdi Mɛlɛki wooda wɛ̃ u nɛɛ, a tɔmbu tɛna suo kpa i da i Yeremi yara saa dɔkɔ kpiri ten min di u sere gbi. 11Yera Ebɛdi Mɛlɛki wi, u tɔn be sua. Ma u da sina kpaarun arumani beru yerɔ u yãa tɔkɔnu yarama. U nu Yeremi kpɛ̃ɛya dɔkɔ ye sɔɔ ka wɛ̃ɛ. 12Ma u Yeremi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a yãa tɔkɔ ni dokeo wunɛn bũu bakusɔ a sere wɛ̃ɛ yi doke. Ma Yeremi u kua mɛ. 13Ma ba nùn yarama ka wɛ̃ɛ yi, saa dɔkɔ kpiri ten min di, ba dera u wãa pirisɔm dirun yaaraɔ. 14Sɔ̃ɔ teeru Sedesiasi u maa gɔra u nɛɛ, bu Yeremi sokuma kpa u na u nùn deema Yinni Gusunɔn sãa yerun kɔnnɔ itaserɔ. Ye u tunuma, yera sina boko u nɛɛ, na gari gɛɛ mɔ kon nun bikia. A ku man gãanu berua. 15Ma u nùn wisa u nɛɛ, nà n nun ye sɔ̃ɔwa, a ǹ man goomɔ? Na yɛ̃ ma nà n nun bwisi kɛ̃mɔ a ǹ man swaa dakimɔ. 16Yera sina boko Sedesiasi u bɔ̃rua asiri sɔɔ u nɛɛ, sere ka Yinni Gusunɔn wãaru wi u sun wãaru wɛ̃, na ǹ nun goomɔ. Na ǹ maa nun tɔn be nɔmu bɛriammɛ be ba kasu bu nun go mi. 17Yera u sina boko Sedesiasi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, amɛniwa Gusunɔ Isireliban Yinni wi u wɔllu ka tem mɔ u gerua. U nɛɛ, à n wunɛn tii Babilonin sunɔn tabu sinambu wɛ̃ kaa n wãawa wunɛ ka wunɛn yɛnugibu. Mɛya u ǹ maa wuu ge dɔ̃ɔ mɛnimɔ. 18Adama à kun bu tii wɛ̃, u koo bu wuu ge nɔmu bɛria kpa bu gu dɔ̃ɔ mɛni. A ǹ maa kisiramɔ ben nɔman di. 19Yera Sedesiasi u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na wurure Yuu be ba tii Babilonigibu wɛ̃n sɔ̃. Na bɛrum mɔ̀ bu ku raa man bu nɔmu sɔndia kpa bu man nɔni sɔ̃. 20Ma Yeremi u nùn wisa u nɛɛ, ba ǹ nun bu nɔmu sɔndiammɛ. A nɔɔwɔ ye Yinni Gusunɔ u gerumɔ saa nɛn min di, kpa a faaba wa, a n wãa. 21Adama à n yina a bu tii wɛ̃, wee ye Yinni Gusunɔ u man sɔ̃ɔsi kãsiru sɔɔ. 22Na wa ba wunɛ Yudan sina bokon kurɔ be ba tie mwɛɛra ba ka da Babilonin sunɔn tabu sinambun mi. Ma kurɔ be, ba mɔ̀, wee, be ba raa nun gari sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, kaa n bɔri yɛndu mɔ mi, ba nun nɔni wɔ̃kua ma ba nun kamia. Ye ba deema a nummɔ pɔtɔkɔ sɔɔ, ma ba yarina ba nun deri. 23Wee ba koo wunɛn kurɔbu ka wunɛn bibu kpuro mwɛɛri bu ka da Babilonigibun mi. Wunɛn tii a ǹ maa kisiramɔ ben nɔman di. Ben sina bokowa koo nun mwa kpa u wuu ge dɔ̃ɔ mɛni. 24Yera Sedesiasi u Yeremi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ku ra de goo u gari yi nɔ kpa bu ku raa nun go. 25Wirugibu bà n nua ma na ka nun gari kua, ma ba na ba nun bikia ba nɛɛ, a ku bu gãanu berua ye a man sɔ̃ɔwa ka ye na nun sɔ̃ɔwa sɔɔ, kpa bu ku raa nun go, 26saa ye sɔɔ, a bu wisio a nɛɛ, a man suuru kanam nawa n ku ka nun da Yonatam yɛnuɔ kpa a ku ra ka gbi. 27Yera wirugii be kpuro ba na Yeremin mi, ba nùn gari yi bikia. Ma u bu wisa nge mɛ sina boko u nùn sɔ̃ɔwa mam mam, ma ba nɔɔ mari ba yara. Domi gari yi u nùn sɔ̃ɔwa mi, yi ǹ gina yara tɔɔwɔ. 28Pirisɔm dirun yaara miya u wãa sere ba ka Yerusalɛmu mwa. Wee ye n koora sanam mɛ Babilonigiba Yerusalɛmu mwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\