Yeremi 39

1Sedesiasi Yudaban sina bokon bandun wɔ̃ɔ nɔɔba nnɛse, yen suru wɔkuruse sɔɔra Nɛbukanɛsaa, Babilonin sina boko u Yerusalɛmu wɔrima ka win tabu kowobu kpuro. Ma ba sansani gira yen bɔkuɔ, ma ba kuku yenu kua ba ka sikerena. 2Sedesiasin bandun wɔ̃ɔ wɔkura tiasen suru nnɛse, yen sɔ̃ɔ nɔɔba nnɛse sɔɔra ba gbãraru yaba. 3Saa yera Babilonin tabu sinambu ba dua ba wuu ge tarusi gen kɔnnɔ wuu suunuguu gian di. Tabu sinam ben yĩsa wee, Nɛɛgali Sarɛsɛɛ, ka Sangaa Nɛbu, ka Saasekimu, sina bokon sɔm kowobun wirugii, ka maa Nɛɛgali Sarɛsɛɛ wi u sãa dobo dobogibun wirugii, ka sere sina bokon tabu sinam be ba tie. 4Ye Sedesiasi, Yudaban sina boko ka win tabu kowobu ba bu wa, yera ba duki yarina wɔ̃kuru ba yara ka kɔnnɔ ge ga wãa gbãranu yirun baa sɔɔ sina bokon dãa gbaarun bɔkuɔ wɔwan bera gia. 5Adama Babilonin tabu kowo be, ba sina boko Sedesiasi naa swĩi ma ba nùn naamwɛ Yerikon wɔwaɔ. Yera ba nùn mwa ba ka da Babilonin sina bokon mi, Ribilaɔ, Hamatin temɔ. Miya u nùn siri. 6Ma u dera ba Sedesiasin bibu ka win sina asakpɔbu sakira Ribila mi, win nɔni biru. 7Yen biru u Sedesiasin tiin nɔni wɔwa ma u nùn bɔkua ka sii gandun yɔni ba ka da Babiloniɔ. 8Babilonigii be, ba Yerusalɛmun sina kpaaru ka yen yɛnusu dɔ̃ɔ mɛni, ma ba yen gbãraru surura. 9Yen biru Nɛbusarada, kɔ̃sobun wirugii, u tɔn be ba tie Yerusalɛmuɔ ka be ba nùn tii wɛ̃ ka sere maa be ba tie tem mɛ sɔɔ gura u ka doona Babiloniɔ. 10Adama u ben bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ be ba ǹ gãanu mɔ deri tem mɛ sɔɔ ma u bu gbea wɛ̃. 11Ma Nɛbukanɛsaa, Babilonin sina boko u Nɛbusarada, kɔ̃sobun wirugii wooda wɛ̃ Yeremin sɔ̃ u nɛɛ, 12a nùn mɛɛrio kpa a nùn kɔ̃su. A ku nùn kɔ̃sa gaa kua. Ye u nun sɔ̃ɔwa kpuro, a koowo. 13Ma Nɛbusarada, kɔ̃sobun wirugii, ka Nɛbusasibani, sina bokon sɔm kowobun wirugii, ka Nɛɛgali Sarɛsɛɛ, dobo dobogibun wirugii, ka sere sina bokon tabu sinambu kpuro, 14ba gɔra bu Yeremi yarama pirisɔm dirun di, kpa bu ka nùn da bu Gedalia, Akikamun bii, Safanin debubu nɔmu sɔndia. Wiya u ka nùn da win yɛnuɔ. Nge mɛya Yeremi u ka yara u wãa ka Yuda be ba tie. 15Saa yè sɔɔ Yeremi u wãa pirisɔm sɔɔ, Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 16a doo a Ebɛdi Mɛlɛki, Etiopigii wi sɔ̃ a nɛɛ, nɛ, Gusunɔ Isireliban Yinni, nɛ wi na wɔllu ka tem mɔ, na raa gerua na nɛɛ, kɔ̃sa ya koo wuu ge deema, n ǹ mɔ gea. Tɛ̃, kon de kɔ̃sa ye, yu tunuma. Ye kpurowa ya koo koora win nɔni biru. 17Adama yen tɔ̃ɔ te, kon nùn yakia. Bèn bɛrum u mɔ̀ mi, ba ǹ nùn nɔma turi. 18Na ǹ derimɔ bu nùn go. Kon win wãaru yakia, domi u man naanɛ kua. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\