Yeremi 41

1Adama wɔ̃ɔ gen suru nɔɔba yiruse sɔɔ, yera Isimɛɛli u na Misipaɔ Gedalian mi. Isimɛɛli wi, u sãawa sina bii ka maa sina asakpɔ. Tɔmbu wɔkura ba nùn swĩima ba ka na mi. Sanam mɛ ba sɔ̃ ba dimɔ ka Gedalia, 2yera Isimɛɛli ka tɔn be ba nùn yɔ̃sirima mi, ba seewa sannu sannu ba Gedalia takobi sɔkura ba go, wi, wi Babilonin sina boko u gɔsa u ka Yudan tem kpara mi. 3Isimɛɛli wi, u maa Yudaba kpuro ka Babilonin tabu kowo be ba wãa mi go. 4N deema goo kun yɛ̃ ma Gedalia u gu. Ye n kua sɔ̃ɔ yiru, win gɔɔn biru, 5yera tɔmbu wɛnɛ gabu ba seema saa Sikɛmu ka Silo ka Samarin di. Tɔn be, ba ben toba kɔna, ben yãnu nu gɛ̃ɛkire ma ba tii murura baama nuku sankirarun sɔ̃. Mɛya ba maa alikama sɔɔwa ka turare bu ka Yinni Gusunɔ yãkuru kua Yerusalɛmuɔ win sãa yerɔ. 6Yera Isimɛɛli u seewa Misipan di u da u ka bu yinna swaaɔ, u sumɔ. Ye u tura ben mi, ma u nɛɛ, i na su da Gedalian mi. 7Adama ye ba dua wuuɔ, yera wi ka win tɔmbu ba tɔn be mwa ba sakira. Ma ba ben gonu kpɛ̃ɛ dɔkɔ kpiriru garu sɔɔ. 8N deema be sɔɔ, u ǹ tɔmbu wɔkuru go yèn sɔ̃ ba raa nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, u ku bu go, be, ba alikama ka gbɛɛ, ka gum ka tim berua yakasɔ. 9Dɔkɔ kpiri tè sɔɔ u tɔn ben gonu doke mi, ta sãawa te Asa u dera ba gba sanam mɛ wi ka Basa Isireliban sina boko ba tabu mɔ̀. Te sɔɔra u tɔn goo ni yibia. 10Yen biru, u be ba tiara mi yoru mwɛɛra u ka doona ka sina bokon bii wɔndiaba ka sere tɔn be Nɛbusarada, kɔ̃sobun wirugii u Gedalia deria. Be kpurowa u yoru mwɛɛra u ka da Amɔniban mi. 11Yokanani, Karean bii, ka Yudaban tabu sinam be ba wãa ka wi, ba nua kɔ̃sa ye Isimɛɛli u kua. 12Yera ba tabu durɔbu sua ba da bu ka Isimɛɛli wɔri. Ma ba nùn deema yɛru bɔkɔwɔ ge ga wãa Gabaoniɔ. 13Tɔn be Isimɛɛli u mwɛɛra mi, ye ba Yokanani wa ka win tabu sinambu, yera ben nuki dora. 14Ma be kpuro ba Isimɛɛli deri, ba da ba Yokanani deema. 15Adama Isimɛɛli wi, u duka yakura Yokananin min di ka tɔmbu nɔɔba ita gabu, ma u da u wãa Amɔniban mi. 16Yokanani ka win tabu sinam be, ba tɔn be ba tie mwɛɛra Isimɛɛlin nɔman di, be u raa mwɛɛra sanam mɛ u Gedalia go. Bera tabu kowobu ka tɔn kurɔbu ka bibu ka sina bokon sɔm kowobu. Be kpurowa u mwɛɛrima saa Gabaonin di. 17Ma ba da ba wãa sɔbun sɔbia yeru garun mi, te ba ra soku Kimuhamu Bɛtelehɛmun bɔkuɔ. Yen biru, ba kpikiru da Egibitiɔ. 18Domi ba Babilonigibun bɛrum mɔ yèn sɔ̃ Isimɛɛli u Gedalia go wi Babilonin sina boko u kua Yudaban kparo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\