Yeremi 42

1Yera tabu sinam be ba raa kpikiru sua, ka Yokanani, Karean bii, ka Yesania, Hoseen bii, ka tɔn be ba tie kpuro, saa wirugibun di sere ka bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbɔ, ba na ba Yeremi sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, 2a de a nɔ ye sa nun bikiamɔ. A sun Gusunɔ kanɔ, bɛsɛ be sa tien sɔ̃, domi sa raa dabi, adama tɛ̃ sa kaara, nge mɛ a waamɔ. 3A Gusunɔ wunɛn Yinni kanɔ u sun sɔ̃ɔsi mi sa ko da ka ye sa ko ko. 4Ma Yeremi u bu wisa u nɛɛ, na nua. Kon Gusunɔ bɛsɛn Yinni kana nge mɛ i man bikia kpa n wurama n bɛɛ sɔ̃ ye u man sɔ̃ɔwa. Na ǹ bɛɛ gãanu beruammɛ. 5Ma ba Yeremi wisa ba nɛɛ, sa wura su ko mam mam ye Yinni Gusunɔ u koo nun sɔ̃ su ko. Wiya u koo ko bɛsɛn seeda dio gemgii ka naanɛgii sà kun bɛsɛn nɔɔ mwɛɛru yibie. 6Wee bɛsɛra sa nun gɔra a sun Gusunɔ bɛsɛn Yinni bikia. Yen sɔ̃, sa ko ko ye u sun sɔ̃ɔwa su ko, baa yà kun sun wɛ̃re. Ka mɛ, sa ko n nuku dobu mɔ yèn sɔ̃ sa nùn mɛm nɔɔwammɛ. 7Sɔ̃ɔ wɔkurun biru, Yinni Gusunɔ u Yeremi wisa. 8Ma Yeremi u Yokanani, Karean bii sokusia ka tabu sinam be ba nùn swĩi ka sere ben tɔmbu kpuro be ba wãa mi, wirugibu ka bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbu. 9Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee bɛɛya i man gɔra n Gusunɔ bɛɛ Isireliban Yinni bikia. Ye u man sɔ̃ɔwa wee. U nɛɛ, 10ì n sina tem mɛ sɔɔ, u koo de bɛɛn tɔmbu bu tãsi. U ǹ maa bu goomɔ. U koo bɛɛ swĩiwa i n nuuru mɔ. U ǹ bɛɛ wukamɔ, u ǹ maa derimɔ kɔ̃sa yu bɛɛ deema ye u raa bwisika u bɛɛ kua. 11Ǹ n mɛn na, i ku maa Babilonin sina bokon bɛrum ko. Domi wi, Yinni Gusunɔ u ko n ka bɛɛ wãa kpa u bɛɛ faaba ko. 12Wi, Gusunɔ u koo de u bɛɛn wɔnwɔndu wa. Kpa u de i wurama bɛɛn temɔ. 13Adama ì n nɛɛ, i ǹ wi, Yinni Gusunɔ mɛm nɔɔwammɛ, i ǹ sinamɔ tem mɛni sɔɔ, 14i ko i dawa Egibitiɔ mi i ǹ tabu wasi, baa bin kɔban swĩi i ǹ nɔɔmɔ, i ǹ maa dĩanu biamɔ, yen sɔ̃, miya i ko sina, 15tɛ̃ i swaa dakio ye Gusunɔ, bɛɛ Isireliban Yinni wi u wɔllu ka tem mɔ, u gerumɔ. U nɛɛ, bɛɛ Yuda be i tie, ì n gɔ̃ru doke i ka da Egibitiɔ ka gem, kpa i n wãa mi, 16sanam mɛya taa bìn bɛrum i mɔ̀, bu koo bɛɛ deema Egibiti mi. Gɔ̃ɔ tèn weeweenu i maa mɔ̀ mi, ta koo bɛɛ deema, kpa i gbisuku mi gia. 17Be ba gesi nia kua bu ka da Egibitiɔ bu kuke, ba koo gbiwa tabu sɔɔ, ka gɔ̃ɔru sɔɔ, ka baranu sɔɔ. Ben goo kun kisiramɔ kɔ̃sa yen di ye u koo bu surema mi. 18Yeremi u nɛɛ, wee ye Gusunɔ, Isireliban Yinni wi u wɔllu ka tem mɔ u gerua. U nɛɛ, nge mɛ u Yerusalɛmugibu win mɔru seesi, nge mɛya u koo maa bɛɛ ye seesi, ì n da Egibitiɔ. Saa ye sɔɔra ba ko n da ka bɛɛn yĩsiru tɔmbu bɔ̃rusi, ǹ kun mɛ, bu ka goo gãa kɔ̃sunu sie, kpa bu bɛɛ gɛm i seku bakaru wa kpa i kun maa sinɛ tem mɛ sɔɔ. 19U maa nɛɛ, i ku Egibiti da, bɛɛ be i tie Yudaban bweseru sɔɔ. I de i n yɛ̃ ma u bɛɛ ye yinariwa gisɔ. 20Sanam mɛ i man gɔra n bɛɛ Yinni Gusunɔ kana, ye na wurama, i gerua i nɛɛ, n bɛɛ sɔ̃ɔwɔ mam mam ye Gusunɔ bɛɛn Yinni u man sɔ̃ɔwa kpa i ye ko. Adama weesa i tii kua. 21Domi gisɔ, na ka win wisibu na adama i ǹ bin gabu swaa daki bi u nɛɛ, n bɛɛ sɔ̃. 22Tɛ̃, mi i dɔɔ i sina mi, i n yɛ̃ ma tabu sɔɔra i ko i gbi, ǹ kun mɛ gɔ̃ɔru sɔɔ, ǹ kun mɛ baranu sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\