Yeremi 49

1Wee ye Yinni Gusunɔ u gerua Amɔniban sɔ̃. U nɛɛ, mban sɔ̃na bũu wi ba mɔ̀ Malikɔmu u Gadin tem mwa. Mban sɔ̃na win tɔmbu Amɔniba ba Isireliban wusu wɔra. Isireliba ba ǹ bibu mɔwa be ba koo mu tubi di? 2Yen sɔ̃ tɛ̃, kon de tabun wurenu nu nɔɔra ben wuu maroɔ ge ba mɔ̀ Raba. Raba ye, ya koo bansu ko, kpa yen baru kpaanu nu dɔ̃ɔ mwaakira. Nge mɛya Isireliba ba koo bu gira be, be ba raa bu gira. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 3Bɛɛ, Hɛsibonigibu, i gɔɔ swĩiyɔ. Domi ba koo Ayi kam koosia. Raban baru kpaanugibu, i nɔɔgiru suo i somiru kana. I saaki deewo nuku sankiranun sɔ̃, kpa i n sirenɛ i n gɔɔ sumɔ. Domi ba koo bɛɛn bũu wi ba mɔ̀ Malikɔmu sua, ka win yãku kowobu ka win wirugibu bu ka doona. 4Bɛɛ Rabagibu, bɛɛ be i ku ra mɛm nɔ, wee i tii sue bɛɛn wɔwa ye ya tem gem mɔn sɔ̃. Ma i bɛɛn dukia naanɛ sãa. Ma i mɔ̀, wara u koo kpĩ u bɛɛ wɔrima. 5Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni u nɛɛ, wee kon bɛɛ nɔni swãaru surema. Ta koo nawa saa baaman di, kpa i yarina. Goo maa sari wi u koo bɛɛ mɛnna. 6Adama amɛn biru kon de be ba yarinɛ mi, bu wurama. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 7Wee ye Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni u gerua Edɔmuban sɔ̃. U nɛɛ, bwisi yi kpawa Temaniɔ? Ben bwisigibun bwisi yi kpawa? Mana yi kpuro yi doona. 8Bɛɛ Dedanigibu, i gɔsiro, i duki yakuro i da i kuke kpee baaba sɔɔ. Domi kon Esaugibu nɔni swãaru kpɛ̃ɛ sanam mɛ kon bu sɛɛyasia. 9Be ba ra resɛm sɔri bà n na bɛɛn mi, ba ra fiiko deri. Gbɛnɔbu bà n tɔmbu wɔri, ba ra suewa ye ba koo kpĩ. 10Adama nɛ, Yinni Gusunɔ, kon Esaun bweseru kpuron yãnu gurawa. Kon bu sikiama ben kuku yenun di. Ba ǹ kpɛ̃ bu kuke. Ben bibu ka ben dusibu ka be ba ka bu sikerenɛ kpuro ba koo gbiwa. Goo kun tiaramɔ. 11Baa bà n ben bibu deri ba kua gobekuba, nɛna kon de ba n wãa, kpa ben gɔminibu bu man naanɛ ko. 12Na maa nɛɛ, be na ǹ daa sɛɛyasiamɔ, kon bu sɛɛyasia. Yera bɛɛ, Edɔmuba, i tamaa i yara min di? Aawo, kon bɛɛ sɛɛyasiawa. 13Na bɔ̃rumɔ sere ka nɛn wãaru ma bɛɛn wuu maro Bɔtisira ga koo bansu ko kpa n sãa sekuru, kpa tɔmbu ba n da gu sie bà n goo bɔ̃rusimɔ. Mɛya maa bɛɛn wuu si su tie su koo ko bansu sere ka baadommaɔ. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 14Yinni Gusunɔ u Yeremi labaari yeni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ba sɔmɔ goo gɔra bwesenun suunu sɔɔ u nu sɔ̃ u nɛɛ, nu mɛnnama nu Edɔmuba wɔri, nu seewo nu bu tabu wɔri. 15Domi nɛ, Yinni Gusunɔ, kon bu ko dãakobu bwesenu kpuro sɔɔ, be tɔmba ko n gɛma. 16Ben tii suabu ka ben nɔnigiru ta dera ba kɔ̃ɔra. Be ba wãa kpee baaba sɔɔ, ka sere gungunun wii kpiinɔ, baa bà n wãa yenu kua sere wɔllun sɔɔ sɔɔwɔ, nge gunɔ bakeru, kon bu surama min di. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 17Edɔmu ya koo kowa bansu. Be ba sarɔ mi, bà n ye wa, biti ya koo bu mwa kpa bu wia ko asɔrɔ yen sɔ̃. 18Domi ya ko n sãawa nge mɛ ba Sodomu ka Gomɔra kpeerasia ka yen baru kpaanɔ. Goo kun maa sinamɔ mi. 19Ko na n sãawa nge gbee sunɔ ge ga yarima Yuudɛnin gbee surorun di ga dɔɔ gu nim nɔ. Kpa n tɔmbu kpuro yarinasia subaru sɔɔ. Saa ye sɔɔra kon Edɔmuba sunɔ kpao wɛ̃ wi nɛn tii na gɔsa. Nge wara u ka man nɛ. Wara u koo kpĩ u man wooda wɛ̃. Sina boko wara u koo kpĩ u yɔ̃ra nɛn wuswaaɔ. 20Yen sɔ̃, i swaa dakio i nɔ himba ye na kua Edɔmuban sɔ̃, ka sere kpunaa ye na yi Temanigibun sɔ̃. Na nɛɛ, kam kam, kon de bu be kpuro mwɛɛriwa nge yãanu bu ka da tem tukumɔ. Ba koo ben tem kpuro kam koosiawa. 21Kam koo bin wurenu sɔɔ, tem mu koo yĩiri. Tɔmba koo nɔɔgiru sua bu somiru kana, kpa ben nɔsu su nɔɔra sere nim wɔ̃kuɔ, ge ba mɔ̀ Sɔ̃ɔ. 22Wee, yibɛrɛba ba koo Botisira wukiri nge mɛ yaberekunu nu ra yaa gonu kunisi. Yen dɔma te, Edɔmun tabu durɔ damgibu ba ko n kpasa wɔri mɔ̀wa nge tɔn kurɔ wi u yiire u kĩ u ma. 23Wee ye Yinni Gusunɔ u gerua Damasin sɔ̃. U nɛɛ, yen wuu sini, Hamati ka Aapadi, sin tɔmba wãa sekuru sɔɔ. Ba labaari kɔ̃sa nua, ma ba diirimɔ. Ben laakari ya burisina nge nim wɔ̃kun nim, sere ya ǹ kpĩa ya wuramɛ. 24Damasigibu ba mwia kpana ba gɔsira bu ka duki su, adama ba bɛrum soore. Ma nuku sankiranu ka wuriribu bu nɛni nge tɔn kurɔ wi u yiire u kĩ u ma. 25Wuu gèn sɔ̃ na ra n nuku dobu mɔ, mban sɔ̃na gen tɔmbu ba ǹ kpikiru sua. Wuu bɔkɔ ge, ge ga yĩsiru yara mi, mban sɔ̃na gen tɔmbu ba ǹ gu deri. 26- 27Sɔ̃ɔ teeru ba koo gen aluwaasiba go gen swɛɛ sɔɔ. Ba koo maa gen tabu kowobu kpuro kpeerasia, kpa n de bu gu dɔ̃ɔ mɛni ka Bɛni Hadadin sina kpaaru. Nɛ, Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinniwa na yeni gerua. 28Wee ye Yinni Gusunɔ u gerua Kedaagibun sɔ̃ ka bwese ni nu wãa Hasoriɔn sɔ̃, ni Babilonin sina boko Nɛbukanɛsaa u kamia. U nɛɛ, i seewo i Kedaagibu wɔri. I be, sɔ̃ɔ yari yerugii be kpuro goowo. 29I ben kuu bekunuginu ka ben yaa sabenu kpuro guro, ka ben beka ka ben sɔmunu ka ben yooyoosu, kpa i kuuki ko baama i bu bɛrum tia. 30Bɛɛ Hasorigibu i seewo i duki su fuuku, kpa i da i kuke wɔrusu sɔɔ. Domi Babilonin sina boko Nɛbukanɛsaa u kpunaa kua u ka bɛɛ wɔri. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 31U maa nɛɛ, i doo i bu wɔri be, be ba wãa bɔri yɛndu sɔɔ, ba sɔ̃ sɛ̃ɛ ben yɛnusɔ. Ben wusu su ǹ gamboba ka kɔkɔrɔba mɔ, ma ba ka tɔmbu dɛsire. 32Yibɛrɛba ba koo ben yooyoosu mwɛɛri ka sere maa ben yaa sabenu ya n dabi. Kon bu yarinasia baama, be, be ba ra ben wii baanu kɔni beri berika. Kon de yibɛrɛba bu na baaman di bu bu kam koosia. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 33Hasorin wuu ga koo ko bansu, kpa ga n sãa gbeeku bɔ̃nun wãa yeru sere ka baadommaɔ. Goo kun maa sinamɔ mi. 34Wee ye Yinni Gusunɔ u win sɔmɔ Yeremi sɔ̃ɔwa Elamun sɔ̃. Saa ye sɔɔ, Sedesiasi, Yudaban sina bokon bandun torewa mi. 35Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni u nɛɛ, wee, kon Elamugibun tɛnnu bɔɔku ni nu sãa ben dam nuuru. 36Kon bu handunian goonu nnɛ kpuron woo kparema, kpa n bu yarinasia baama. Tem gam sari mi ba ǹ ko n wãa. 37Kon de Elamugibu bu diiri ben yibɛrɛba ka be ba kasu bu bu gon wuswaaɔ. Nɛn mɔrun saabu kon bu nɔni swãa bakaru kpɛ̃ɛ. Taba kon ka bu go n kpe, 38kpa n ben sinambu ka ben wirugibu go kpa n nɛn tiin bandu swĩi. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 39Adama tɔ̃ru gara wee tè sɔɔ kon de be ba raa yarina mi, bu wurama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\