Yeremi 50

1Wee gari yi Yinni Gusunɔ u gerua Babilonin sɔ̃ ka yen tem kpuron sɔ̃, saa Yeremin min di. U nɛɛ, 2i bwesenu labaari yeni nɔɔsio. I yĩrenu koowo nu ka ye gia. I ye kparo i nɛɛ, Babiloni ya wɔruma. Yen bũnu nu sekuru sua. Bũu ni ba mɔ̀ Bɛli ka Mɛrodaki nu wãa sekuru sɔɔ. Nin bwãarokunu nu bɛrum soora. 3Bweseru gara ye wɔrim wee saa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gian di. Ta koo tem mɛ gɔsiawa bansu. Goo kun ko n maa wãa mi. Tɔmbu ka yɛɛ kpuro koo yarina min di. 4Yinni Gusunɔ u nɛɛ, yen tɔ̃ɔ te, Isireliba ka Yudaba ba koo wurama ben temɔ sannu, ba n sumɔ, ba n nɛ Gusunɔ, ben Yinni kasu. 5Ba koo Siɔnin swaa bikia, bu wɔrima yen mi, kpa bu na bu ka man arukawani bɔke ye ba ǹ duarimɔ sere ka baadommaɔ. 6Be, nɛn tɔmbu, wee ba sãa nge yãa gɔ̃ɔ ge ga raa kɔ̃ɔre. Ben kparoba raa bu kɔ̃ ba dera ba sirenɛ guunu wɔllɔ ba gasirimɔ gee ka giɔ, sere ba ben wãa yeru duari. 7Yibɛrɛ be ba bu wɔri gesi, ba ra bu gurewa. Kpa yibɛrɛ be, bu nɛɛ, ba ǹ kɔ̃sa kue. Be, Isireli ben tiiwa ba Yinni Gusunɔ torari, wi, wi u sãa gemgii ka wi ben sikadoba ba naanɛ sãa. 8Bɛɛ Isireliba, i yario i duki su Babilonin di, nge boo ni nu gɔ̃ɔ gbiiye. 9Domi wee, kon bwesenu seeya wuu wuuka kpa n de nu Babiloni wɔri. Ba koo nawa saa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gian di, kpa bu ye tarusi bu mwa. Ben sɛ̃ɛnu nu ǹ kam wɔrimɔ. Baa ben tabu durɔ turo kun gɔsirɔ nɔm dira. 10Babilonigibu ba ǹ kisiramɔ kam koo bin di. Be ba koo ben yãnu gura kpuro, ba koo nu gurawa ka nuku tia. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 11Bɛɛ Babilonigibu, bɛɛ be i nɛn arumani gura, i nuki doro. I n yɔ̃ɔkumɔ nge naa kpɛmi yakasɔ. I n sumɔ nge dum dwɛɛ. 12Adama i bɛɛn tem mɛɛrio. Wee, mu wãa sekuru sɔɔ. Wee, mu kua bansu, nge tem mi gãanu ku ra kpi. Ma mu biru wura tem kpuro sɔɔ. 13Yinni Gusunɔn mɔrun saabu, mu kua bansu. Be ba koo sara Babilonin tem mi, biti koo bu mwa kpa bu wia ko. 14Bɛɛ be i ra tɛndu to, i na i Babiloni tarusi. I ye sɛ̃ɛnu tweeyo. I ku yen wɔnwɔndu ko. Domi ya nɛ, Yinni Gusunɔ torari. 15I tabun kuuki koowo baama domi Babilonin gani yi wɔruka, yen gbãrara suba. Wee yen tɔmba nɔma yiiye ba tii yibɛrɛba wɛ̃. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na ye mɔru kɔsiemɔ, na mɔ̀, i ye mɔru kɔsieyo. I ye kuo nge mɛ ya raa gabu kua. 16Tabu wee ka kam kobu sannu. I bu goowo be ba duurumɔ ka be ba gɛ̃ɛmɔ. Baawure u seewo u da win temɔ mi win bwesera wãa. 17Yinni Gusunɔ u nɛɛ, Isireliba ba sãawa nge yãa ni nu kɔ̃ɔra ma gbee sinansu su nu naa swĩi. Asirin sina bokowa u gbia u nu wɔri u gura, ma Babilonin sina boko u maa na u nu wɔri u kɔsuka. 18Yen sɔ̃na, nɛ Gusunɔ Isireliban Yinni, wi u wɔllu ka tem mɔ, na nɛɛ, kon Babilonin sina boko ka win temgibu sɛɛyasia nge mɛ na Asirin sunɔ sɛɛyasia. 19Adama kon de Isireliba bu wurama ben wãa yerɔ, kpa bu ben dĩanu yewe guu te ba mɔ̀ Kaamɛliɔ ka Basaniɔ ka guu te ba mɔ̀ Efaraimuɔ, ka sere maa Galadin temɔ. Ba ǹ maa gãanun yãaru mɔ̀. 20Yen doma te, ba koo Isireliba ka Yudaban durum kasu ba kun wa, domi be, be ba tie mi, kon bu ben durum wɔka. 21Yinni Gusunɔ u nɛɛ, i Mɛrataimugibu ka Pekodigibu wɔrio. I bu goowo i kam koosia mam mam. I nɛn woodaba kpuro yibio. 22Wee, tabun wurenu nɔɔramɔ tem mɛ kpuro sɔɔ. Asɔrɔ baka ya tunuma. 23Babiloni ye ya handunia kpuro kɔsuka, nge matalaka, yen tii wee, ya kɔsikira, ya kua bansu bwesenu kpuron suunu sɔɔ. 24Babiloni, na nun yina bɛria, ma ya nun mwa a ǹ ka baaru. Wee, tɛ̃, a kua pirisɔm, domi a nɛ, Yinni Gusunɔ wɔri. 25Ma na nɛn tabu yãnun beru yeru wukia. Ma na nɛn mɔru sɔ̃ɔsi ka tabu yãa ni. Domi nɛ Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni, na sɔmburu mɔ te kon ko Babiloniɔ. 26Bɛɛ handuniagibu kpuro, i na i Babilonigibun biranu suriri, kpa i ben yãnu gura i subu subu nge yakasu, i ye kam koosia. Gãanu nu ku maa tiara mi. 27I ben tabu durɔ damgibu goowo. I bu sakirio nge yaa sabenu. Ba kam kua, domi ben tɔ̃ra tunuma, tè sɔɔ ba koo bu sɛɛyasia. 28Yera Isireliba be ba kpikiru suuma ba na Yerusalɛmuɔ ba mɔ̀, Yerusalɛmu, Yinni Gusunɔ u nun mɔru kɔsia. U win sãa yee dɛɛraru mɔru kɔsia. 29I tɛn towobu mɛnnɔ bu Babiloni wɔri, kpa bu ben sansani gira bu ka ye sikerena, kpa bu ku raa de goo u kisira min di. Bu bu kɔsieyo nge mɛ ben daa ya nɛ. Bu bu kuo nge mɛ ba raa gabu kua. Domi ba tii wɔlle sua nɛ, Yinni Gusunɔn wuswaaɔ, nɛ wi na sãa Isireliban Yinni Dɛɛro. 30Yen sɔ̃, mi ben aluwaasiba ba wãa kpuro, ba koo gbisukuwa, kpa ben tabu kowobun tii bu gbisuku tɔ̃ɔ te. 31Nɛ, Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni, na nɛɛ, wunɛ Babiloni, wunɛ wi a tii sue, na ka nun mɔru sãa. Wunɛn tɔ̃ra tunuma tè sɔɔ kon nun sɛɛyasia. 32Wunɛ wi a tii sue mi, kaa fukura a wɔruma. Goo sari wi u koo nun seeya. Kon wuu si su ka nun sikerenɛ dɔ̃ɔ doke kpa u sin tem kpuro di. 33Nɛ, Gusunɔ, Isireliban Yinni, nɛ wi na wɔllu ka tem mɔ, na maa nɛɛ, wee ba Isireliba ka Yudaba dam dɔre ba bu yoru nɛnusi, ma ba yinamɔ bu bu yɔ̃su. 34Adama nɛ, ben yakio, na dam mɔ. Nɛn yĩsira Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni. Kon ka bu yina kpa n ben tem bɔri yɛndu wɛ̃, kpa n Babilonigibu burisina. 35Yinni Gusunɔ u maa nɛɛ, i Babilonigibu tabu wɔrio ka sere ben wuu bɔkɔ gen tɔmbu ka ben sina asakpɔbu ka ben bwisigibu. 36I ben sɔmɔ tii suo be tabu wɔrio kpa bu gɔsira wiirobu. I ben tabu durɔ damgibu wɔrio kpa bu nanda. 37I ben dumi ka ben tabu kɛkɛ yi dumi gawe tabu wɔrio. I tɔn be ba kana ba bu somimɔ tabu sɔɔ, tabu wɔrio, kpa bu bɛrum soora nge tɔn kurɔbu. I ben dukia wɔrio i gura. 38Ben daanun nim mu gbero. Domi tem mi, bũna ba ra sã, ma nu dera ba wiru bie. 39Yen sɔ̃na kon de Babiloni yu ko bansu sere ka baadommaɔ, kpa purukanu ka taataanu nu na nu n wãa mi. 40Kon Babiloni ye kɔsukuwa nge Sodomu ka Gomɔra ka sin wuu si nɛ, Yinni Gusunɔ na kam koosia. Goo kun maa sinamɔ mi. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 41Wee, bweseru gara wee saa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gian di. Bwese te, ta kpã. Ten sinambu ba dam mɔ. Be wee, ba swaa mɔ̀ ba wee saa tontonden di. 42Ben tabu kowobu ba takobi ka tɛma nɛni. Ba ǹ wɔnwɔndu mɔ, ba bɔɔbu. Ba wɔki nge nim wɔ̃kun nim. Ba dumi yɔɔwa ba swĩinɛ swɛɛ swɛɛ. Ba tabun sɔɔru sãa bu ka Babilonigibu wɔri. 43Ye Babilonin sina boko u labaari ye nua, yera win gɔma dwiiya. Bɛrum ka wuriribu nùn mwa nge tɔn kurɔ wi u yiire u kĩ u ma. 44Nɛ, Yinni Gusunɔ, kon wuu gbãraruguu wɔri nge gbee sunɔ ge ga yarima saa Yuudɛnin gbee surorun di, kpa n gen tɔmbu kpuro yarinasia subaru sɔɔ. Saa ye sɔɔ, kon bu sunɔ kpao wɛ̃ wi nɛn tii na gɔsa. Nge wara u ka man nɛ. Wara u koo kpĩ u man wooda wɛ̃. Sina boko wara u koo kpĩ u yɔ̃ra nɛn wuswaaɔ. 45Yen sɔ̃, i swaa dakio i nɔ himba ye na yi Babiloni ka yen tɔmbun sɔ̃. Na nɛɛ, kam kam kon de bu be kpuro gura nge yãanu bu ka da tem tukumɔ. Ba koo ben wãa yeru kpuro kam koosiawa. 46Babilonin kam koo bin wurenu sɔɔ, tem mu koo yĩiri, kpa wɔki bakanu nu se saa handunian baama kpuron di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\