Yeremi 51

1Wee ye Yinni Gusunɔ u gerua Babilonin sɔ̃. U nɛɛ, kon de woo gu Babiloni swee, ye ka yen tɔmbu, kpa gu bu kam koosia. 2Kon de tɔmbu bu bu yarinasia nge mɛ woo ga ra yakasu yarinasie. Tɔ̃ɔ kɔ̃su te sɔɔ, ba koo ye wɔrima baaman di. 3Tɛn towobu bu wuu gen tɔmbu tweeyo. Bu yɛ̃ro tweeyo wi u win tarakpe naanɛ sãa. Bu ku gen aluwaasiba deri. Bu gen tabu kowobu kpuro goowo. 4Kpa bu ben gonu deri nu n kpĩ kpĩ ben tem kpuro sɔɔ ka Babilonin swɛɛyɔ. 5Domi ba Gusunɔ Isireliban Yinni Dɛɛro torari n kpã. Adama wi, Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni, u ka win tɔmbu Isireliba ka Yudaba wãa. 6I duki yario Babilonin di. Baawure u win wãaru wɔro, kpa u ku raa gbi Babiloni ye sɔɔ, ye, ye ya koo ko bansu mi. Domi Yinni Gusunɔn mɔrun tɔ̃ra tunuma. U koo Babilonigibu ben kookoosun are wɛ̃. 7Babiloni ya raa sãawa nge nɔra wuragia Yinni Gusunɔn nɔma sɔɔ. Yera u ka handuniagibu tam wɛ̃ ba nɔra sere mu bu go ba wiru bia. 8Wee subaru sɔɔ, Babiloni ya wɔruma ya kɔsikira. I gɔɔ swĩiyɔ yen sɔ̃, kpa i ka tim na i doke mi ya bosu wa. Sɔrɔkudo ya koo bɛkura. 9Sɔɔ be ba wãa mi, ba nɛɛ, sa Babiloni tim kã, adama ya ǹ bɛkure. Su ye deri su gɔsira bɛsɛn temɔ, domi yen sɛɛyasia bi, bu kpã sere bu nɔɔra handunia kpuro sɔɔ. 10Gusunɔ bɛsɛn Yinni u sun siria. Su da Siɔniɔ su kpara ye u sun kua. 11Yinni Gusunɔ u kĩ u Babiloni kam koosia, kpa u win sãa yee dɛɛraru mɔru kɔsia. Yen sɔ̃na u Mɛdiban sinambu dam kɛ̃mɔ bu ka ye wɔri. I bɛɛn sɛ̃ɛnun nɔsu sɔnwɔ, kpa i bɛɛn tɛrɛnu sua. 12I yĩreru koowo kpa i Babiloni wɔri. Wuun kɔ̃sobu, bu wureo bu yɔ̃rɔ sɔmɛ ben kɔ̃su yerɔ. I Babiloni yɔɔru bwɛ̃ɛyɔ. Domi ye Yinni Gusunɔ u yɔ̃rari u ko ye sɔɔ, u koo ye kowa. 13Wunɛ Babiloni, wunɛ wi a sɔ̃ daa bakanun bɔkuɔ, wunɛ wi a dukia yiba, wee wunɛn kpeerun tɔ̃ru ta tura. Wunɛn binɛ ya koo kpe. 14Domi Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni, u bɔ̃rua u nɛɛ, sere ka win wãaru, u koo nun tɔmbu kparema nge twee kpa bu nun nasaran kuuki koosi. 15Yinni Gusunɔwa u tem taka kua ka win dam. Wiya u maa handunia swĩi ka win yɛ̃ru, ma u wɔllu tɛria ka win bwisi. 16Ù n nɔɔgiru sua u wooda wɛ̃, nim mu ra kpaasinɛwa wɔllɔ, kpa guru winu nu n sĩimɔ, kpa guru maakinu nu de gura yu nɛ, kpa woo gu seema gen wãa yerun di. 17Tɔmbu bà n ye kpuro mɛɛra, ba ra biti soorewa, kpa sekuru tu bwãarokunun sekobu mwa, domi nu sãawa weesu, nu ǹ wãaru mɔ. 18Nu sãawa kam dirum mɛ mu tɔmbu nɔni wɔ̃kumɔ. Ni kpuro nu koo doonawa sanam mɛ Yinni Gusunɔ u koo nu sɛɛyasia. 19Adama Gusunɔ u ǹ sãa nge bwãaroku ni. U sãawa Isireliban arumani. Wiya u kpuro taka kua, wiya u maa Isireliba mɔ. Win yĩsira Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni. 20Yinni Gusunɔ u nɛɛ, Babiloni, a raa sãawa nge nɛn matalaka baka tabu sɔɔ. Wuna na denda na ka bwese dabinu kɔsuka, ma na nin bannu surura. 21Wuna na maa denda na ka maasɔbu ka ben dumi kɔsuka, ka tabu kɛkɛ yi dumi gawe ka yin kparobu, 22ka durɔbu ka kurɔbu, tɔkɔnu ka bibu, aluwaasiba ka wɔndiaba. 23Wuna na maa denda na ka yãa kparobu ka ben yãanu kɔsuka ka gbaa wukobu ka ben naa wukuba ka sinambu ka ben sina asakpɔbu. 24Adama nɛ, Yinni Gusunɔ na nɛɛ, kon wunɛ Babiloni ka wunɛn tem tɔmbu kɔsie wunɛn nɔni biru kɔ̃sa ye i kua Siɔniɔ. 25Kon nun wɔrima, wunɛ wi a sãa nge guu te ta handuniagibu kpuro kam koosia. Kon nun nɔma dɛmiɛ, kpa a binda a wɔruma temɔ. Kaa kowa nge guu te ta dɔ̃ɔ mwaara. 26Baa wunɛn kperu garu, ba ǹ maa suamɔ bu ka dirun koru swĩi. Kaa kowa bansu sere ka baadommaɔ. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 27I tabun gidi bɔra yɔ̃rasio i Babiloni wɔri. I kɔba soowo kpa bwesenu nu mɛnna. I nu sɔɔru koosio. I sinam be ba wãa Araratiɔ ka Miniɔ ka Asikenasiɔ mɛnnama bu Babiloni tabu wɔri. I tabu sinambu gɔsio kpa i de dumi yi se nge twee yi bu wɔri. 28I bwesenu kpuro sɔɔru koosio n mam nɛɛre Mɛdiban sinambu ka ben bera ka beran wirugibu ka sere tɔn be ba wãa ben tem sɔɔ kpuro. 29Wee tem mu yĩirimɔ. Yinni Gusunɔn himba ya koo koora Babiloni sɔɔ. U koo de yu ko bansu. 30Yen tabu durɔbu ba koo kpana bu maa tabu ko. Ba koo da bu kuke kuku yee damginu sɔɔ. Ben dam mu koo kpe, kpa bu ko nge tɔn kurɔbu. Ben gbãra kɔnnɔsu ko n wukiare, kpa bu ben yɛnusu dɔ̃ɔ doke. 31Sɔmɔbu ba ko n daamɔ ba n wuramamɔ bu ka Babilonin sina boko sɔ̃ ma ba win wuu mwa beri berika. 32Ba swɛɛ kpuro bɔɔra. Ba maa kuku yenu kpuro dɔ̃ɔ mɛni. Ma tabu durɔbu ba wurure. 33Amɛniwa Gusunɔ, Isireliban Yinni wi u wɔllu ka tem mɔ u gerua. U nɛɛ, wee yibɛrɛba ba koo na bu Babilonigibu suriri kpa bu bu taaku nge dobi yi yi wãa doo soo yerɔ. 34Yerusalɛmu ya nɛɛ, Babilonin sina boko Nɛbukanɛsaa u raa man gura, ma u man deri nge weke diiru. U man sɛ̃re nge yaa gɔba, ma u sua ye ya gea sãa kpuro nɛ sɔɔ. Yen biru u nɛn tɔmbu gira. 35Yen sɔ̃, Babilonigii be, bu nɔni sɔ̃ɔro dam mɛ ba man dɔren sɔ̃, kpa yɛm mɛ ba yari mi, mu wɔri ben wiru wɔllɔ. 36Wee ye Yinni Gusunɔ u gerua Yerusalɛmugibun sɔ̃. U nɛɛ, wee, kon bɛɛ sanna. Kon Babilonin daanu ka yen bwii kpuro gberasia. 37Babiloni koo kowa bansu mi gbeeku bɔ̃nu nu ko n wãa. Tɔnu kun ko n maa wãa mi, kpa bu ye yɛ̃ɛ. 38Wee yen tɔmba gina sãa nge gbee sinansu si su kukirimɔ. 39Adama sanam mɛ ba gàrì seewa, kon de bu tam nɔ sere n banda, kpa ba n nuku dobu mɔ̀, kpa mu bu go, bu dweeya sere ka baadommaɔ. Ba ǹ maa seemɔ. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 40Kon bu sakiriwa nge yãanu ka bonu yaa goo yerɔ. 41Wee ye Yinni Gusunɔ u gerua Babilonin sɔ̃. U nɛɛ, anna a wa ma Babiloni, wuu bɔkɔ ge tɔmba raa siaramɔ, ya wɔruma. Wee, ya kua bansu bwesenu kpuron suunu sɔɔ. 42Nim kurenu nu ye swee, ma nu ye wukiri. 43Yen baru kpaanu nu kua bansu, ma tem mu gbera mu kua tem saaram. Goo kun maa wãa mi. Goo ku ra maa sare mi. 44Yinni Gusunɔ u maa nɛɛ, kon Babilonin bũu wi ba mɔ̀ Bɛli seesi. Kon nùn siasia ye u raa mwɛ, kpa tɔmbu bu ku maa na win mi. Wee Babilonin gbãrara wɔruma. 45Bɛɛ, nɛn tɔmbu Isireliba, i yario min di. Baawure u win wãaru wɔro nɛn mɔru baka ye ya ween di. 46I ku nanda. I ku maa diiri labaari ye ya nɔɔramɔ tem mɛ kpuro sɔɔn sɔ̃. Wɔ̃ɔ baagere ka gen labaariwa. Tɔmbu ba ko n dam diinamɔ, kpa sinambu ba n seesinamɔ. 47Adama sɔ̃ɔ teeru kon Babilonin bũnu seesi, kpa yen tem kpuron tɔmbu bu sekuru wa. Gonu nu ko n tɛriewa baama kpuro. 48Wɔllɔ ka temɔ ka yam kpuro, nuku dobun kuuki koo nɔɔra Babilonin sɔ̃. Domi yibɛrɛba ba koo na saa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gian di, bu ye kpeerasia. 49Yen tɔmba tɔn dabinu go handunia kpuro sɔɔ. Tɛ̃ yen tiin saa ya tunuma yu ka wɔruma. Domi ba Isireliba dabinu go. 50Bɛɛ Isireliba, bɛɛ be i kisira ben nɔman di, i ku maa yɔ̃ra mini. I doonɔ n toma Babilonin di. Saa min di, i Yinni Gusunɔ yaayo ka bɛɛn wuu Yerusalɛmu. 51Ma Isireliba ba nɛɛ, sanam mɛ sa nua ba sun wɔmmɔ, sekura ra sun mwɛwa. Sanam mɛ yibɛrɛba ba Yinni Gusunɔn sãa yeru wɔri ba kɔsuka, sekura sun mwawa. 52Adama wi, Yinni Gusunɔ u nɛɛ, wee, tɔ̃nu sisi nì sɔɔ u koo Babilonin bũnu seesi, kpa be ba mɛɛra wan wuri yi nɔɔra tem kpuro sɔɔ. 53Baa Babilonigibu bà n seewa ba da wɔllɔ, baa bà n ben gbãranun dam sosi sere goo kun kpɛ̃ u da mi, ka mɛ, u koo de yibɛrɛba bu bu wɔri bu kam koosia. 54Kam kobu Babilonin tem deema, ma kuuki nɔɔramɔ yen wusu sɔɔ. 55Yinni Gusunɔwa u ben wusu kam koosia. U koo de ben kuuki yi kpe. Yibɛrɛba ba wee ba wɔki nge nim wɔ̃ku. 56Ba wee bu Babilonigii be wɔri, kpa bu ben tabu kowo damgibu mwɛɛri bu ben tɛnnu bɔɔku. Domi Gusunɔ u sãawa Yinni wi u ra baawure kɔsie ye u kua. 57U sãawa sunɔ. Win yĩsira wɔllu ka tem Yinni. U nɛɛ, u koo de tam mu Babilonin sinambu go, ka ben bwisigibu ka ben tem yɛ̃robu ka ben wirugibu ka ben tabu durɔ damgibu kpa bu dweeya sere ka baadommaɔ ba kun maa seewe. 58Babilonin gbãra baka ni, nu koo wɔruma. Nin kɔnnɔ baka si, su koo dɔ̃ɔ mwaara. Nge mɛya sɔmbu te ba kua gbãra ten sɔ̃, ta koo kam ko. Ben hania kpuro ya koo kam kowa dɔ̃ɔ sɔɔ. 59Seraya, Nɛriyan bii, Maseyan debubu, u sãawa Sedesiasi, Yudaban sina bokon sɔm kowobun wirugii. Sedesiasin bandun wɔ̃ɔ nnɛse sɔɔra ba da Babiloniɔ wi ka sina boko. 60Yera Yeremi u yorua tireru sɔɔ kɔ̃sa ye ya koo Babiloni deema ka sere maa gari kpuro yi Yinni Gusunɔ u gerua Babilonin sɔ̃. 61Ma u Seraya yiire u nɛɛ, sanam mɛ a tura Babiloniɔ, a kookari koowo a gari yini gari ka dam tɔmbu bu nɔ. 62Kpa a kanaru ko a nɛɛ, Yinni Gusunɔ, wuna a gerua a nɛɛ, goo kun maa sinamɔ Babiloniɔ sere ka yɛɛyɔ. Ya koo kowa bansu sere ka baadommaɔ. 63À n tire te gara a kpa, a tu kperu gbinisio kpa a tu kpɛ̃ɛ daa te ba mɔ̀ Efaratiɔ, 64kpa a nɛɛ, nge mɛ tire te, ta numa mi, nge mɛya Babiloni ya koo kam ko. Ya ǹ maa seemɔ, kɔ̃sa ye Yinni Gusunɔ u ye suremɔn sɔ̃. Ya koo wɔrumawa kpa ya kun maa dam mɔ. Yeremin garin kpurowa mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\