Yeremi 52

1Wɔ̃ɔ yɛnda tia Sedesiasi u mɔ sanam mɛ u bandu di Yudaɔ. Ma u kua wɔ̃ɔ wɔkura tia bandu sɔɔ Yerusalɛmuɔ. Win mɛron yĩsira Hamutali, Yeremi, Libinagiin bii. 2Sedesiasi wi, kɔ̃sa u kua Yinni Gusunɔn nɔni sɔɔ. U kua mam mam nge mɛ Yoyakimu u raa kua. 3Yinni Gusunɔ u ka Yerusalɛmugibu ka Yudaba mɔru kua, ma u bu gira win wuswaan di. Ma Sedesiasi u Nɛbukanɛsaa Babilonin sina boko seesi. 4Sedesiasin bandun wɔ̃ɔ nɔɔba nnɛsen suru wɔkurusen sɔ̃ɔ wɔkuruse, yera Nɛbukanɛsaa u na ka win tabu kowobu kpuro bu ka Yerusalɛmu wɔri. Ma ba ben sansani gira gbãrarun gãarɔ. Miya ba kuku yenu gba gba ba ka gbãra te sikerena. 5Ma ba Yerusalɛmu ye tarusi sere n ka kua Sedesiasin bandun wɔ̃ɔ wɔkura tiase. 6Wɔ̃ɔ gen suru nnɛsen sɔ̃ɔ nɔɔba nnɛse sɔɔ, yera gɔ̃ɔra wuu ge nɛnua. Domi dĩanu maa sari tem mɛ sɔɔ ni tɔmba koo di. 7Yera ba gbãraru yaba, ma Yerusalɛmun tabu kowobu kpuro ba duki yakikira wɔ̃kuru. Ba yara saa kɔnnɔn di ge ga wãa gbãraru yirun baa sɔɔ sina bokon dãa gbaarun bɔkuɔ. N deema saa ye sɔɔ, Babilonigiba wuu ge sikerenɛ. Be ba duki yakikira mi, ba kpawa ka swaa ye ya dɔɔ Yuudɛnin wɔwa gia. 8Ma Babilonin tabu kowobu ba sina boko Sedesiasi naa gira, ba nùn mwa Yerikon wɔwaɔ. Yera win tabu kowobu kpuro ba yarina ba nùn deri. 9Babilonigii be, ba sina boko Sedesiasi mwa ba ka da ben sina bokon mi Ribilaɔ, Hamatin temɔ. Ma u nùn siri. 10U dera ba Sedesiasin bibu ka Yudan wirugibu kpuro sakira wi, Sedesiasin tiin nɔni biru Ribila mi. 11Ma u Sedesiasin tiin nɔni wɔwa u nùn bɔkua ka sii gandun yɔni. Yen biru, u nùn sua u ka da Babiloniɔ u nùn doke pirisɔm sɔɔ sere u ka gu. 12Yeniban biru, Nɛbukanɛsaan bandun wɔ̃ɔ yɛndu tia sarise sɔɔ, yen suru nɔɔbusen sɔ̃ɔ wɔkuruse, yera Nɛbusarada wi u sãa sina bokon kɔ̃sobun guro guro u na Yerusalɛmuɔ. 13Ma u Yinni Gusunɔn sãa yeru dɔ̃ɔ mɛni, ka sina kpaaru, ka yɛnu si su tie Yerusalɛmu mi kpuro, kaa sere gere damgibun yɛnusu? 14Ma Nɛbusarada wi, ka win tabu kowobu ba Yerusalɛmun gbãraru kɔsuka ba surura. 15Ma ba bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbu gabu yoru mwɛɛra ka be ba tie wuu ge sɔɔ ka be ba tii wɛ̃ ka sere nɔman sɔm kowobu. 16Adama Nɛbusarada u bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ ben gabu deri bu ka resɛm gbaanu ka gbea wuku. 17- 18Yen biru, Babilonigii be, ba sãa yee ten torom gãritii sua ka kaatonu ka woba ka nɔri ka gbɛ̃a yè sɔɔ ba ra yãku yɛm doke ka sere sãa yee ten dendi yãa ni ba kua ka sii gandu. Ma ba sãa yee ten gbereba surura yi ba kua ka sii gandu, ma ba boo sii ganduguu ge kɔsuka ka gen yɔ̃ratii. Yen biru, ba sii gan ni kpuro gura ba ka da Babiloniɔ. 19Ma kɔ̃sobun guro guro wi, u maa gbɛ̃ɛ yorukunu sua ka dɔ̃ɔ guratii ka nɔri ka torom gãritii ka gbɛ̃a yè sɔɔ ba ra yãku yɛm doke, ka dabunu. Ye kpurowa ba gura ye ba gesi kua mi ka wura ka sii geesu. 20Gbere yiru ye, ka boo sii ganduguu ge, ka sere kɛtɛn weenasii wɔkura yiru ye ya boo ge sɔɔwa, ye sina boko Salomɔɔ u kua ka sii gandu Yinni Gusunɔn sãa yee ten sɔ̃, goo kun yen bunum geeru yɛ̃. 21Gbere yiru ye, ya gunum nɛwa. Yen baayeren gunum mu sãawa gɔm soonu yɛndu yiru sari. Ma yen bɔɔrum mu sãa gɔm soonu wɔkura yiru. Yen baayere ya wem mɔwa. Ma sii si ba ka ye kuan sinum mu sãa nɔm tararun saka. 22Ba yen baayere furɔ dokea ge ba kua ka sii gandu. Furɔ gen baageren dɛ̃ɛbu sãawa gɔm soonu nɔɔbu, ma ba gen baagere sii yɔni ka dãa marum weenasii gore ba ka sikerena. Ba ye kpuro kuawa ka sii gandu. 23Dãa marum weenasii wunɔbuwa (100) ba gen baagere gorea ba ka sikerena. Adama wunɔbu nnɛ sariwa ba koo kpĩ bu wa saa tem di. 24Nɛbusarada sina bokon kɔ̃sobun guro guro wi, u Seraya yãku kowo tɔnwero mwa ka Sofoni wi u sãa yãku kowo Serayan yiruse ka sãa yerun kɔnnɔn kɔ̃sobu ita, 25ka sina kpaarun tabu kowobun wirugii goo, ka tɔmbu nɔɔba yiru gabu be ba ra ka sina boko wesianɛ ka tabu kowobun wirugiin tire yoro wi u ra tabu kowobun yĩsa yore tireru sɔɔ ka sere maa tɔmbu wata be ba sãa wuugibu. 26Be kpurowa u mwɛɛra, ma u bu kpara u ka da Babilonin sina bokon mi Ribilaɔ. 27Ma sina boko u bu so so. Ma u dera ba bu go Ribila mi, Hamatin temɔ. Nge mɛya ba ka Yudaba yoru mwɛɛra ba ka doona n toma ben tem di. 28Yuda be Nɛbukanɛsaa u yoru mwɛɛra u ka da win temɔ win bandun wɔ̃ɔ nɔɔba yiruse sɔɔ, ben geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba ita ka yɛnda ita (3.023). 29Be u maa yoru mwɛɛra Yerusalɛmuɔ win bandun wɔ̃ɔ yɛndu yiru sarise sɔɔ, ben geera sãawa tɔmbu nɛnɛ ka tɛna ka yiru (832). 30Win bandun wɔ̃ɔ yɛnda itase sɔɔ, yera Nɛbusarada wi, u tɔmbu nata ka wunaa weeru ka nɔɔbu (745) mwɛɛra Yerusalɛmuɔ u ka da. Yuda be ba mwɛɛra mi kpuro, ben geera kuawa tɔmbu nɔrɔbun suba nnɛ ka nata (4.600). 31Efili Mɛrodaki Babilonin sina boko, win bandun wɔ̃ɔ gbiikuu sɔɔ, yera u Yoyakini Yudaban sina boko wɔlle sua ma u nùn yara pirisɔm di win yoru dibun wɔ̃ɔ weeru ita sarise sɔɔ, yen suru wɔkura yirusen sɔ̃ɔ yɛnda nɔɔbuse sɔɔ. 32U ka nùn gari kua ka kĩru ma u win bandu wɔlle sua n kere sinam be ba yoru mwɛɛra ba ka wãa Babiloni mi, ka wi sannu. 33Ma u win pirisɔm yãnu kɔsa, u dera u ra di ka wi, sina boko sannu sere ka win wãarun nɔrɔ. 34Babilonin sina boko wiya u ra nùn nɔɔri baadomma kpa u nùn wɛ̃ yèn bukata u mɔ kpuro sere u da u ka gu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\