Yeremi 6

1Bɛɛ Bɛnyamɛɛba, i duki yakuro Yerusalɛmun di. I kɔba soowo Tekoaɔ. I yĩreru koowo Bɛti Hakerɛmuɔ. Domi nɔni swãa bakaru ka kam kobu sisi, saa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gian di. 2Ba koo Yerusalɛmu, wuu burɔ ge kɔsuku. 3Wee, tɔmba ye wɔrim wee nge kparobu ka ben yaa sabenu. Ba ben sansani gira ba ka ye sikerena. Ben baawure u win bweu mwa, wi ka win tabu kowobu. 4Ba kuuki mɔ̀ ba mɔ̀, i de su se sɔ̃ɔ sɔɔ gbãara su wuu ge wɔri. Adama tɛ̃ sɔ̃ɔ kpa, yam maa tĩramɔ. 5Ǹ n mɛn na, i de su se wɔ̃kuru su da su gen dii geenu kɔsuku. 6Ma Yinni Gusunɔ u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bu dãa bɔɔrio kpa bu ka ye sasanu gira bu ka Yerusalɛmu sikerena, bu ye sɛɛyasia yèn sɔ̃ yen tɔmba dam dɔrenamɔ. 7Nge mɛ dɔkɔ ya ra nim swĩ mu n kokumɔ, nge mɛya Yerusalɛmugibun nuku kɔ̃suru ta ra n sɔ̃ɔsiramɔ. Daa bɔɔbɔya ka kam kobun kookoosun gariya yi ra n nɔɔramɔ mi. Na ra n waamɔ baadomma ba tɔmbu nɔni sɔ̃ɔmɔ ba bu mɛɛra mɔ̀. 8Ǹ n mɛn na, bɛɛ Yerusalɛmugibu, i nɛn sɔ̃ɔsiru laakari koowo, kpa n ku ra nɛn tii gawa saa bɛɛn min di n bɛɛn tem kam koosia. 9Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni, u Yeremi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ba koo Isireli be ba tie gura mam mam nge mɛ ba ra dãa binu sɔri ba kun gãanu deri. 10Ma Yeremi u wisa u nɛɛ, wara kon gari sɔ̃, kpa n nùn kirɔ ko. Wara koo man swaa daki. Wee, ba swaa tau. Ba ǹ kpɛ̃ bu laakari ko. Ben mi, wunɛ Yinni Gusunɔn gari yi ra bu sekuru kowa. Ba ku ra kã bu yi nɔ. 11Yinni Gusunɔ, wee, na ka tɔn be mɔru mɔ̀ wunɛn sɔ̃. Na kpana n tii nɛnɛ. Ma Yinni Gusunɔ u nɛɛ, a de mɔru ye a man kuammɛ mi, yu wɔri bibu sɔɔ be ba dweemɔ dãa saanɔ, ka sere maa aluwaasiban wuunu sɔɔ. Domi kurɔbu ka durɔbu ka tɔkɔnu, kpurowa ba koo gura bu ka doona. 12Kpa ben yɛnusu su ko gabugisu ka ben gbea ka ben kurɔbu. Domi kon tem mɛ kpuron tɔmbu nɛn dam sɔ̃ɔsi. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 13Domi saa bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbun di sere ka damgibɔ, ben tii tiin arufaaniwa ba ra n naa gire. Nɛn sɔmɔbu ka yãku kowobun tii, ba ra n weesu mɔ̀wa. 14Ba ra n nɛn tɔmbun wahala atafiiru sãawa, ba n mɔ̀, alafia wãa, adama alafia gaa sari. 15N weenɛwa sekuru ta n bu mɔ̀, kɔ̃sa ye ba mɔ̀n sɔ̃, adama ba ǹ sekuru mɔ. Ba ǹ mam wure ma ba tore. Yen sɔ̃na ba koo wɔruma bu gbi. Ba koo fukura bu wɔruku dɔma te kon bu sɛɛyasia. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni kpuro gerua. 16Yinni Gusunɔ u win tɔmbu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i seewo i swɛɛ mɛɛri i bɛɛn yellun swaa bura ye kasu i swĩi, kpa i wa i n wãa bɔri yɛndu sɔɔ. Adama ba wisa ba nɛɛ, sa ǹ ye swĩimɔ. 17Gusunɔ u nɛɛ, na bɛɛ kɔ̃sobu wɛ̃ i ka ben kɔban swĩi swaa daki. Adama ba wisa ba nɛɛ, sa ǹ swaa dakimɔ. 18Yen sɔ̃, u nɛɛ, bɛɛ bwese ni nu tie, i swaa dakio i nɔ ye ya koo nɛn tɔmbu deema. 19Bɛɛ temgibu, i waawo. Wee kon nɛn tɔmbu kɔ̃sa sure. Yera ya ko n sãa ben bwisikunun are. Domi ba ǹ nɛn gari swaa daki, ma ba nɛn woodaba gɛma. 20Na ǹ ben turare ye ya wee Seban di ǹ kun mɛ dãa kiku nubu duroruguu ge ba ka na saa tontonden din bukata mɔ sãarun sɔ̃. Na ǹ ben yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kĩ. Mɛya ben yãku ni nu tie, nu ǹ maa man wɛ̃remɔ. 21Yen sɔ̃na kon bu sokuratia dokea, kpa baababa ka ben bibu, tɔnu maa ka win bɔrɔ bu sokura mi bu gbi. 22Yinni Gusunɔ u nɛɛ, wee bweseru gara sisi saa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gian di mi n toma. Bwese ten tɔmbu ba dam mɔ. 23Ba tɛnnu ka yaasi nɛni. Ba nuki sosu, ba ǹ wɔnwɔndu mɔ. Ma ba kukirimɔ nge nim wɔ̃kun nim. Ba yɔɔwa dumi wɔllɔ, ma ba yɔ̃ swɛɛ swɛɛ, ba tabun sɔɔru sãa bu ka wunɛ Yerusalɛmu wɔri, wunɛ wi a sãa Siɔni. 24Yerusalɛmugiba nɛɛ, ye sa ben labaari nua, yera bɛsɛn gɔma dwiiya. Sa wurura nge tɔn kurɔ wi u yiire u kĩ u ma. 25Goo u ku raa yari u da swɛɛɔ. Goo ku raa maa yari u da yakasɔ. Domi yibɛrɛba ba wãa mi, ba ben takobiba nɛni. Tɔmba bɛrum soore baama. 26Yinni Gusunɔ u nɛɛ, bɛɛ nɛn tɔmbu, i saaki pɔra sɛ̃keo kpa i tii torom wisi nuku sankiranun sɔ̃. Bɛɛn baawure u gɔɔ swĩiyɔ nge wi u win bii teereru bia. I wuri koowo ka nɔni yĩresu. Domi wi u koo bɛɛ kpeerasia u koo bɛɛ wɔriwa subaru sɔɔ. 27Yinni Gusunɔ u nɛɛ, wunɛ Yeremi, na nun yi a ka nɛn tɔmbu sɔwa nge mɛ seko u ra sii geesu sɔwe, kpa a ka ben daa gia. 28Ma Yeremi u nɛɛ, tɔn be, ba sãawa wee kowobu ka mɛm nɔɔ sariba. Ba bɔɔbuwa nge sisu. Be kpuro ba sankirewa. 29Bà n sisu ka pɛɛrum dɔ̃ɔ doke ba wure, ye kpuro ya ra yandewa, kpa pɛɛrum mɛ, mu sii si sɔwa. Adama kam sɔɔra ba Isireliba sɔwa. Ben tɔn kɔ̃sobu ba ǹ wunaramɔ, 30ma ba bu sokumɔ sii si su ǹ gea sãa. Domi Yinni Gusunɔ u bu biru kisi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\