Yoobu 19

1Yoobu u seewa u win bɔrɔba sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2sere saa yerà i ko i n wãa i n man nuki sankumɔ, kpa i n man tɔ̃ya mɔ̀ ka bɛɛn gari saarinu. 3Wee yen nɔn dabina mi, i kasu i man wɔmɛ. I ǹ sekuru mɔwa i ka man burisinamɔ mɛsum? 4Nà n toran na ka gem, nɛn gariya. 5I tamaa i man dɛɛram kerewa, kpa i man nɛn durum sɔ̃ɔsi? 6I de i n yɛ̃ ma Gusunɔwa u ka man mɔ̀. Ma u man suremɔ win yina sɔɔ. 7Wee, na nɔɔgiru sua na nɛɛ, win kookoo si, su ǹ wã. Adama goo sari wi u man wisa. Na gbãramɔ bu man faaba ko, adama na ǹ faaba wa. 8Gusunɔ u nɛn swɛɛ kpuro kɛnua baama. Ma u dera yam wɔ̃kura yi wukiri sere na ǹ kpɛ̃ n gam da. 9U nɛn wirun furɔ wuka u nɛn bɛɛrɛ wuna. 10U man kɔsuka baama kpuro. Ma u nɛn yĩiyɔbu wuna nge dãa te ba wuka. 11U ka man mɔru bara. Ma u man kua nge win yibɛrɛ. 12Win tabu kowobu ba nɔɔ tia kua ma ba seewa ba man wɔrim wee. Ba swaa yaba sere ba ka man girari. Ma ba na ba ben sansani gira ba ka man sikerenɛ. 13U dera nɛn mɛro bisibu ba man deri, ma nɛn bɔrɔba ba yarina. 14Nɛn berusebu ba man biru kisi, ma nɛn kĩnasibu ba man duari. 15Wee nɛn sɔbu ka nɛn sɔm kowobu ba man mɛɛra nge sɔɔ wi ba ǹ yɛ̃. 16Nà n nɛn sɔm kowo soka, u ku ra wure. Nà n nùn suuru kanamɔ, u ra n man atafiiru sãawa. 17Nɛn kurɔ u ku ra nɛn nuburu kã. Mɛya maa nɛn bibu ba man gɛma. 18Ka mam bibɔ kpuro ba man gɛmawa. Nà n gari gerua, ba ra man wɔmɛwa. 19Be na ra ka gerunɛn tii ba man tusa. Be na maa kĩ ba man seesi. 20Nɛn wasin yaa ya nɛn kukunu mani. Wee wɛ̃siaru tɔnawa ta man tie. 21Nɛn bɔrɔba, i nɛn wɔnwɔndu waawo. Domi Yinni Gusunɔwa u man sɛɛyasiamɔ. 22Mban sɔ̃na i man naa swĩi nge mɛ Gusunɔn tii u man naa swĩi. Nɔni swãa te i dera na wa, ta ǹ bɛɛ tura? 23Na kĩ bu nɛn gari yore tireru sɔɔ. 24Kpa bu maa yi yore kperu sɔɔ ka sisu yi n wãa mi, sere ka baadommaɔ. 25Adama na yɛ̃ ma nɛn yakio u wasi wi u koo ra se u ka man yina. 26Nɛn wasi yì n kɔ̃sa yi kpa, saa ye sɔɔra kon Gusunɔ wa. 27Wiya ko na n mɛɛra. Nɛn tiin nɔniya yi koo nùn wa, n ǹ mɔ googii. Nɛn gɔ̃ru ga tɛmanabu kpanamɔ yèn sɔ̃ n tɛɛmɔ. 28Saa ye sɔɔ, i ko gere i nɛɛ, mban sɔ̃na i man naa gire. Domi nɛn gem mu koo sɔ̃ɔsira. 29Adama i n yɛ̃ ma Gusunɔ u koo bɛɛ siri. Yen sɔ̃, i win takobi nasio. Domi yen sɛɛyasiabu sɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\