Yoobu 34

1Elihu u maa gerua u nɛɛ, 2bɛɛ be i bwisi mɔ, i nɛn gari swaa dakio. Bɛɛ be i laakari mɔ, i swaa tem kpĩiyɔ i nɔ. 3Domi swasa su ra garin dobu wunanɛ, nge mɛ yara ya ra dĩanun dobu wunanɛ. 4Ǹ n mɛn na, i de su gem kasu, kpa su gia bɛsɛn suunu sɔɔ ye ya wã. 5Domi Yoobu u nɛɛ, u dɛɛre. U maa nɛɛ, Gusunɔ ku ra win dɛɛra te garisi gãanu. 6Ka win gem kpuro, u nùn garisi wee kowo. Baa mɛ u ǹ tore, u nùn mɛɛra kua ye ya ǹ kpeemɔ. 7Ǹ n mɛn na, i tɔnu waare nge Yoobu wi Gusunɔn yaako kobu kun ka sɛ̃ nge nim nɔrubu, 8ma u ka tɔn kɔ̃sobu sĩimɔ, u wãa ka be sannu? 9Domi u nɛɛ, wi u ka Gusunɔ sĩimɔ, u ku ra yen arufaani gaa wa. 10Bɛɛ be i bwisi mɔ, i nɛn gari swaa dakio i nɔ. I n yɛ̃ ma Gusunɔ ku ra kɔ̃sa ko. Gusunɔ Dam kpurogii u ku ra tɔnu win gem bire. 11Adama u ra tɔnu kɔsiewa ye u kua. Kpa u baawure nùn win daan are wɛ̃. 12Ka gem Gusunɔ ku ra kɔ̃sa ko. U ku ra tɔnu nùn win gem bire. 13Wara u nùn wooda wɛ̃ u ka tem kpara. Wara u nùn mɛ kpuro nɔmu bɛria. 14Gusunɔ ù n daa win tiin bwisikunu mɔ̀n na, ma u wɛ̃siaru wuna te u tɔnu wɛ̃, 15tɔmbu kpurowa ba koo gbi sannu, kpa bu gɔsia tua. 16Yoobu, à n laakari mɔn na, a gari yi swaa dakio, yi kon nun sɔ̃. 17Gusunɔ ù ku ra gem kãn na, u koo kpĩ u handunia kpara? Kaa kpĩ a wi, wi u sãa Dam kpurogii taarɛ wɛ̃? 18Kaa kpĩ a sina boko sɔ̃ a nɛɛ, u ǹ gãanu sãa, kpa a win sina asakpɔbu soku tɔn kɔ̃sobu? 19Adama Gusunɔ u koo kpĩ u ko mɛ. Domi u ku ra sinambun bɛɛrɛ mɛɛri. U ra gobigibu ka sãarobu garisiwa tia. Domi wiya u be kpuro taka kua. 20Sɔ̃ɔ teeru be kpuro ba koo gbiwa subaru sɔɔ. Gasɔ, wɔ̃ku suunu sɔɔra gaba koo gbi. Gasɔ, ba koo sina boko seesi bu go n kun sɛ̃sie. 21Domi Gusunɔ u ra n tɔmbun sanu sanusu mɛɛra. Kpa u n ben swɛɛ nɔni girari. 22Yam wɔ̃kuru garu sari te ta koo tɔn kɔ̃so bere u kun ka nùn wa. 23N ǹ tilasi Gusunɔ u ka tɔnu siribu soku u sere nùn siri. 24U ra damgibu yarewa ben ayerun di saawara sari. Kpa u gabu kɔsire ko mi. 25Domi u ben kookoosu yɛ̃. U ra bu surewa wɔ̃kuru, kpa u bu kɔsuku. 26U ra bu sɛɛyasiewa nge tɔn kɔ̃sobu tɔmbu kpuron wuswaaɔ. 27Domi ba wi, Yinni Gusunɔ biru kisi. Ma ba win woodaba yina. 28Ba dera sãaroba wuri mɔ̀ sere u yi nɔɔmɔ. Ma win laakari ya wura wɔnwɔndobun mi gia, ben wuri yin sɔ̃. 29Gusunɔ ù n nɛɛ, u ǹ goo gãanu kuammɛ, wara koo nùn taarɛ wɛ̃. Ù n tii berua wara u koo kpĩ u nùn wa. 30Bweseru garu sari te ta koo ka tii yina ù n tu sunɔ kɔ̃so wɛ̃ wi u koo tu dam dɔre. 31Yoobu, a wunɛn durum tuuba koore Gusunɔn mi? A nùn sɔ̃ɔre ma a ǹ maa durum mɔ̀? 32A Gusunɔ bikiare u nun wunɛn durum sɔ̃ɔsi ye a ǹ wa ka tii? À n maa toranu ganu koore, a nùn sɔ̃ɔre ma a ǹ maa nu mɔ̀? 33Wunɛ wi a Gusunɔ taarɛ wɛ̃ɛmɔ, a tamaa u koo tɔnu siri nge mɛ a kĩ? Wuna kaa gere, n ǹ mɔ nɛ. Ǹ n mɛn na, a geruma ye a bwisika. 34Bwisigii be ba laakari mɔ, ba koo nɛn gari wura bu nɛɛ, 35Yoobu u gari gerumɔwa yi u ǹ yɛ̃. Domi win gari yi ǹ asansi mɔ. 36Ǹ n mɛn na, i win gari kpuro wɛ̃ɛrio, domi u gari mɔ̀wa nge tɔn kɔ̃sobu. 37U win durum sɔɔ durum sosimɔ. Domi u Gusunɔ seesimɔwa win gari gerubu sɔɔ, u nùn yɛ̃ɛmɔ bɛsɛn suunu sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\