Yoobu 41

1À n gu mara, a ra nuki sankirewa. Gà n maa yarima, a ra bɛrum soorewa, kpa a wɔruma à n gu wa. 2Goo sari wi u koo gari bakaru ko u gen mɔru seeya. Ǹ n mɛn na, wara u koo yɔ̃ra u nɛ, Yinni Gusunɔ ma. 3Waran diba na nɛni, kon bu kɔsia. Domi ye ya wãa handunia kpuro sɔɔ ya sãawa nɛgia. 4Wee na maa kĩ n wure n karaku gen wasin kãasi, ka gen dam gari ko, ka sere maa gen wasin buram. 5Wara u koo kpĩ u gen gɔna pota. Wara u koo kpĩ u du gen baa saburosun baa sɔɔ. 6Wara u koo kpĩ u gen nɔɔ baaya. Domi gen donnu nu bɛrum mɔ. 7Gen birun koko wɔrukisu su sãawa nge tɛrɛnu. Ma su swɛɛnɛ mam mam. 8Su maninɛ, baa woo ga ku ra kpĩ gu mam kura min di. 9Su sãawa nge maabu ka wɔnɔ be ba wãa ba bɔkasinɛ baatum. Gãanu sari ni nu koo su karana. 10Gà n sũa n da n sãawa nge dɔ̃ɔ buriya yi yarimɔ, kpa gen nɔni yi n sãa nge buruku sɔ̃ɔ yana. 11N da n sãawa nge dɔ̃ɔ yari ka dɔ̃ɔ buriya yi yarimɔ gen nɔɔn di. 12Kpa n sãare wiisu yarimɔ gen wɛ̃run di nge weke te ta gbisimɔ dɔ̃ɔ boko sɔɔ. 13Gen wɛ̃siaru ta ra n sãawa nge ba dɔ̃ɔ yabiamɔ, kpa dɔ̃ɔ yara ya n yarimɔ saa gen nɔɔn di. 14Gen dam wãawa gen wĩirɔ. Be ba ka gu yinna kpuro ba ra n bɛrum soore. 15Gen gɔna ya tau. Gen wasin yaa baasi ya maa sɛ̃kenɛwa sim sim. Ya ǹ karanamɔ. 16Gen woo sɔndu ta bɔɔbuwa nge nɛɛ mɛro. 17Gà n seewa be ba dam bo, ba ra nandewa, kpa bu yarina. 18Bà n maa gu wɔri ka takobi, ǹ kun mɛ ka yaasi ka sɛ̃ɛnu, ye kpuro ya ra kowa kam. 19Ga ra sisu garisiwa nge yakasu. Sii gandu maa nge dãa te ta kɔ̃sa. 20Bà n ge toba, ga ku ra duka yakure. Kpurantɛɛrun kpera ra n sãawa nge yakasu gen mi. 21Ga ra maa bokuru garisiwa nge kabaru. Bà n gu yaasa kɔ̃ɔwa ga ra n ye yɛ̃ɛmɔwa. 22Gen nukurun temɔ, gen gɔnan kokosu sãawa nge sɛ̃ɛnu. Su sãawa nge naa tebo ge ba ra ka tem kusanu kɔsuku. 23Ga ra de nim wɔ̃kun nim mu n bweebweenu mɔ̀ nge weke tèn nim ba swɛ̃, kpa mu n yakenu mɔ̀ nge turare ye ba yɔwa. 24Mi ga sara kpuro gen yira ya ra sɔ̃ɔsirewa. Domi nim mu ra burisinɛwa mu gɔsia nge seri kpiki. 25Handunia yeni sɔɔ, gãanu sari ni nu sãa gen yinni. Ga ku ra n gãanun bɛrum mɔ. 26Ga ra yɛɛ kpuro taarewa baa yì n kpã. Ga sãawa yɛɛ gɔbi kpuron sunɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\