Yohanu 11

1N wee durɔ goo wi ba ra soku Lasaa wi u wãa Betaniɔ u bara. Betani sãawa Maari ka win mɔɔ Maatan wuu. 2Maari wiya u gasɔ Yinnin naasu turare wisi, ma u ka win wirun seri su sunka. Win sesu Lasaawa bara. 3Ma wi ka win mɔɔ Maata ba Yesu nɔɔ mɔrisia ba nɛɛ, Yinni, wunɛn bɔrɔ kĩnasi u barɔ. 4Ye Yesu u yeni nua u nɛɛ, bara te, ta ǹ gɔɔgiru adama ta koo Gusunɔn yiiko sɔ̃ɔsi, kpa bu ka Gusunɔn Bii bɛɛrɛ wɛ̃. 5N deema Yesu u sãawa Maata ka win wɔnɔ ka ben sesu Lasaan bɔrɔ kĩnasi. 6Ye u nua ma Lasaa u barɔ, u gina sina wuu mi u wãa mi sɔ̃ɔ yiru. 7Yen biru u win bwãabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, su kpam wura Yudeaɔ. 8Win bwãaba nɛɛ, yinni, sɔ̃ɔ mɛɛ tera Yuuba ba kĩ bu nun kpenu kasuku, ma a kpam kĩ a wura mi? 9Yesu u bu bikia u nɛɛ, n ǹ saa wɔkura yiruwa sɔ̃ɔ ra n wãa sɔ̃ɔ teeru sɔɔ? Goo ù n sĩimɔ sɔ̃ɔ sɔɔ, u ǹ sokuramɔ yèn sɔ̃ u handunian yam bururam waamɔ. 10Adama wi u sĩimɔ wɔ̃kuru sɔɔ u koo sokura domi yam bururam sari yɛ̃ro sɔɔ. 11Yeniban biru u kpam nɛɛ, Lasaa bɛsɛn bɔrɔ u dòwa adama na dɔɔ n nùn yamia. 12Bwãa be, ba nɛɛ, Yinni, ù n dòn na, u koo bɛkura. 13Adama Yesu u bu Lasaan gɔɔ sɔ̃ɔmɔwa. Be, ba tamaa dom dirun gariya u bu sɔ̃ɔmɔ. 14Yen sɔ̃na Yesu u bu sɔ̃ɔwa kpasasa u nɛɛ, Lasaa u guwa, 15adama bɛɛn sɔ̃na nɛn nukura do ye na ǹ ka wãa mi, kpa i ka naanɛ doke. I na su da win mi. 16Tomaa wi ba ra maa soku Sika, u win bwãasibu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i de su da, kpa su ka yinni gbi sannu. 17Ye Yesu u tura mi, u deema Lasaa kua sɔ̃ɔ nnɛ sikiru sɔɔ kɔ. 18Betani ka Yerusalɛmun tondam kun kere kilo ita. 19Ma Yuu dabiru ba yarima ben wuun di ba na Maata ka Maarin mi bu ka bu nukuru yɛmiasia ben sesun gɔɔn sɔ̃. 20Sanam mɛ Maata u nua ma Yesu u sisi, ma u nùn sennɔ da. Adama Maari u sɔ̃ yɛnuɔ. 21Ma Maata u Yesu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yinni à n daa wãa mini nɛn sesu kun gbimɔ. 22Adama baa tɛ̃, na yɛ̃ ma yabu baayere ye kaa bikia Gusunɔn nɔmuɔ u koo nun wɛ̃. 23Ma Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wunɛn sesu u koo se gɔrin di. 24Ma Maata u nɛɛ, geema, na yɛ̃ ma u koo kpam se, gɔribu bà n seemɔ sanam dãakim sɔɔ. 25Ma Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛna na ra gɔribu seeye, nɛna na ra wãaru wɛ̃. Baawure wi u man naanɛ doke u ko n wãawa wãaru sɔɔ baa ù n gu. 26Baawure wi u maa wasi ma u man naanɛ doke, u ǹ gbimɔ ka baadommaɔ. A naanɛ doke nge mɛ? 27Maata u Yinni wisa u nɛɛ, mɛya na naanɛ doke ma wuna Kirisi wi, Gusunɔn Bii, wi u sisi handuniaɔ. 28Sanam mɛ Maata u yeni gerua u kpa, u win wɔnɔ Maari sokum da, ma u nùn sɔ̃ɔwa tɛɛru ma yinni u tunuma u nùn soku. 29Ye Maari u yeni nua u seewa ka sɛndaru ma u da win mi. 30N deema Yesu kun gina wuu dum kpa, u wãawa yam mi Maata ka nùn yinna. 31Yuu be ba Maari nukuru yɛmiasiamɔ dirɔ, ye ba wa u seewa ka sɛndaru u yara tɔɔwɔ, ba nùn swĩi. Ba tamaa u dɔɔwa sikirɔ u swĩ. 32Sanam mɛ Maari u tura mi Yesu u wãa, ye u nùn wa u yiira u nɛɛ, Yinni à n daa wãa mini nɛn sesu kun gbimɔ. 33Ye Yesu u wa u sumɔ, ma Yuu be ba ka nùn na, ben tii ba sumɔ, yera u diira ka nuku sankiranu. 34U bu bikia u nɛɛ, mana i nùn sika. Ma ba nɛɛ, Yinni a na a wa. 35Ma Yesu u swĩ. 36Yen sɔ̃na Yuuba ba nɛɛ, i mɛɛrio i wa nge mɛ u nùn kĩ n nɛ. 37Adama ben gabu ba nɛɛ, durɔ wini u wɔ̃ko yam waasia. Mban sɔ̃na u dera Lasaa u gu. 38Yesu u kpam diira, ma u da sikirɔ. Siki te, kpee wɔruwa, ma ba gen nɔɔ kɔrua ka kperu. 39Ma Yesu u wooda wɛ̃ u nɛɛ, bu kpee te bɔrio min di. Ma Maata, wi u gun sesu, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yinni, u numia kɔ, yen sɔ̃ɔ nnɛ wee gisɔ ye u ka gu. 40Ma Yesu u nùn bikia u nɛɛ, na ǹ daa nun sɔ̃ɔwa na nɛɛ, à n naanɛ doke, kaa Gusunɔn yiiko wa? 41Ma ba kpee te bimia min di. Ma Yesu u win nɔni sua wɔllɔ u nɛɛ, nɛn Baaba, na nun siara yèn sɔ̃ a nɛn gari swaa daki. 42Na yɛ̃ ma a ra nɛn gari nɔ baadomma, adama na yeni gerumɔwa tɔn benin sɔ̃ be ba yɔ̃ mi, kpa bu ka naanɛ doke ma wuna a man gɔrima. 43Sanam mɛ u yeni gerua u kpa, ma u gbãra ka dam u nɛɛ, Lasaa, a yarima! 44Wi u raa gu mi, u yarima sikirun di ka win gorun bekuru te ba win nɔma ka naasu tɛ̃kua ka maa wirɔ. Ma Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bu nùn kusio u sĩ. 45N wee Yuu dabiru be ba Maari swĩima mi, ma ba wa ye Yesu u kua, ba nùn naanɛ doke. 46Adama ben gabu ba gɔsira ba da Falisiban mi, ba bu sɔ̃ɔwa ye Yesu u kua. 47Sanam mɛya yãku kowo tɔnwerobu ka Falisiba ba guro gurobu mɛnna ma ba bikianamɔ ba mɔ̀, amɔna sa ko ko. Durɔ wi wee, u sɔm maamaakigii dabinu mɔ̀. 48Sà n nùn deri mɛ, tɔmbu kpurowa ba koo nùn naanɛ doke. Romugibu ba koo maa na bu bɛsɛn sãa yeru wɔra kpa bu bɛsɛn bweseru gura. 49Adama ben turo wi ba ra nɛɛ Kaifa, wi u sãa yãku kowo tɔnwero wɔ̃ɔ ge sɔɔ, u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛ i ǹ gãanu ganu yɛ̃ baa fiiko. 50Mɛya, n ǹ maa bɛɛ yeeri ma bɛɛn arufaaniwa tɔn turo u ka gbi tɔn dabirun sɔ̃, kpa bɛsɛn bweseru kpuro tu ku ka kam ko. 51N ǹ mɔ ka win tiin yɛ̃ra u yeni gerua. U ye geruawa yèn sɔ̃ wiya u sãa yãku kowo tɔnwero wɔ̃ɔ ge sɔɔ, yen sɔ̃na u gerua u nɛɛ, Yesu koo gbi Yuuban bweserun sɔ̃. 52N ǹ maa mɔ be tɔnan sɔ̃, adama u ka maa Gusunɔn bibu kpuro kowa tɔn teebu be ba wãa baama. 53Yen sɔ̃na saa dɔma ten di, ba wesiana bu ka Yesu go. 54Yenin sɔ̃na u ǹ maa sĩimɔ batuma sɔɔ Yuuban suunuɔ, adama u doona min di tem gam gia gbaburu sɔɔ, mi u wuu gagu dua ge ba ra soku Efaraimu. Miya u sina ka win bwãabu. 55Yuuban tɔ̃ɔ bakaru te ba ra soku Gɔɔ sararibu ta turuku kua, ma tɔn dabiru saa baru kpaanun di ba da Yerusalɛmuɔ bu ka tii sãrasia tɔ̃ɔ baka te, tu sere turi. 56Ma ba Yesu kasu. Ba yɔ̃ sãa yerɔ ba bikianamɔ, ba mɔ̀ amɔna i bwisikumɔ. U ǹ tɔ̃ɔ bakaru sisiwa? 57Yãku kowo tɔnwerobu ka Falisiba ba raa wooda wɛ̃ ba nɛɛ, goo ù n yɛ̃ mi Yesu u wãa u bu sɔ̃ɔwɔ kpa be, bu nùn mwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\