Yohanu 12

1Ye n tie sɔ̃ɔ nɔɔba tia tɔ̃ɔ bakaru tu sere turi te ba ra soku Gɔɔ sararibu, yera Yesu u da Betaniɔ mi Lasaa u wãa wi u seeya gɔrin di. 2Miya ba nùn yaa dibu kua ma Maata u bu nɔɔrimɔ, adama Lasaa u sɔ̃ ka Yesu sɔbun suunu sɔɔ. 3Wee, Maari u turare gobi bɛkɛgia mɔ litirin bɔnu, ye ba kua ka naadin gum tii tii, ma u ye sua u Yesun naasu wisi, ma u su sunka ka win seri. Yera dii te kpuro ta turaren nuburu yiba. 4Yesun bɔ̃ɔ turo, wi ba ra nɛɛ Yudasi Isikariɔtu, wi u koo yãku kowo tɔnwerobu ka Falisiba nùn nɔmu sɔndia, u bikia u nɛɛ, 5mba n kua ba ǹ ka turare ye dɔre sɔm kowon wɔ̃ɔ tian kɔsiarun saka, kpa bu sãarobu bɔnu kua. 6U ǹ yeni gerumɔ sãarobun wɔnwɔndun sɔ̃, adama yèn sɔ̃ u sãawa gbɛnɔ. Wiya u ra n maa gobin bɔɔru nɛni, kpa u n yi gbɛnimɔ. 7Adama Yesu u nɛɛ, a kurɔ wi derio. U yeni beruawa u ka nɛn gɔɔ sikuru mara. 8Baadommawa sãarobu ba wãa bɛɛn suunu sɔɔ adama nɛna na ǹ ko na n wãa ka bɛɛ baadomma. 9Yuuba dabira ta nua ma Yesu u wãa Betaniɔ ma ba da mi, n ǹ mɔ bu ka Yesu wa tɔna, adama bu maa ka Lasaa wawa wi Yesu u seeya gɔrin di. 10Yera yãku kowo tɔnweroba wesiana bu maa Lasaa go. 11Domi win sɔ̃na Yuuba dabira yarimɔ ben min di ba Yesu naanɛ dokemɔ. 12Yen sisiru tɔn wɔru ge ga tɔ̃ɔ bakaru da ga nua ma Yesu u sisi Yerusalɛmuɔ. 13Ma ba bãa kako bekusu sua ba ka nùn sennɔ da. Ba gbãsukumɔ ba mɔ̀, sa Gusunɔ siara! Domarugiiwa wi u sisi ka Gusunɔn yĩsiru! Domarugiiwa Isireliban sunɔ! 14Ma Yesu u kɛtɛku kpɛmbu gagu wa u sɔni nge mɛ ba yorua Gusunɔn gari sɔɔ ba nɛɛ, 15"I ku bɛrum ko, Yerusalɛmugibu. N wee bɛɛn sunɔ u sisi. U kɛtɛku kpɛmbu sɔni." 16Yabu yeni ya ǹ win bwãabu yeeri saa ye sɔɔ, adama ye Yesu u wura win yiiko sɔɔ Gusunɔ wɔllɔ, saa ye sɔɔra ba yaaya ma ba yeni kpuro yorua Gusunɔn gari sɔɔ win sɔ̃, ba maa nùn ye kpuro kua. 17Tɔn dabiru te ta raa wãa ka Yesu sannu sanam mɛ u Lasaa soka u yara sikirun di, ye u nùn seeya gɔrin di, ta ra n yen areru dimɔ. 18Ma tɔn wɔru ge, ga nùn sennɔ da yèn sɔ̃ ba nua ma u sɔm maamaakigii te kua. 19Yen sɔ̃na Falisiba ba geruna ba nɛɛ, i ǹ wa ma sa nùn kpanawa mam mam. Domi wee handunia kpuro ya nùn swĩi. 20Gɛrɛki gaba wãa be sɔɔ be ba sãaru da Yerusalɛmuɔ tɔ̃ɔ bakarun sanam. 21Ba da Filipun mi, Galilen Bɛsaidagii, ma ba nɛɛ, tɔnwero, sa kĩ su Yesu wa. 22Filipu u da u Andere sɔ̃ɔwa, ma Andere ka Filipu ba da ba Yesu sɔ̃ɔwa. 23Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, saa ya tura ye ba koo ka Tɔnu Bii wɔlle sua. 24Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, dĩa bima yà kun wɔrumɛ tem sɔɔ ya gu, ya wãawa ye tia. Adama yà n gu, ya koo bii dabinu ma. 25Baawure wi u win wãaru dimɔ ka win tiin gɔ̃ru kĩru u koo tu bia. Baawure wi u kun maa win wãaru garisi gãanu handunia yeni sɔɔ, u tu beruawa wãaru te ta ku ra kpen sɔ̃. 26Goo ù n nɛn wãaru wãa, yɛ̃ro u man swĩiyɔ. Mi na wãa kpa u n maa wãa mi. Goo ù n nɛn wãaru wãa, nɛn Baaba koo yɛ̃ro bɛɛrɛ wɛ̃. 27Yesu maa nɛɛ, tɛ̃ nɛn gɔ̃ru ga sankira too too. Na ǹ yɛ̃ ye kon gere. Nge kon nɛn Baaba kanawa u man wɔra ye ya man deema mini sɔɔn di? Aawo, domi yenin sɔ̃na na na. 28Baaba, a wunɛn yĩsiru wɔlle suo. Yera nɔɔ gagu ga gerua saa wɔllun di ga nɛɛ, na tu wɔlle sua kɔ, kon maa wure n tu wɔlle sua nɔn mɛɛruse. 29Tɔn wɔru ge ga wãa mi, ba nɔɔ ge nua ma ba nɛɛ, gura ya kukura. Ma gaba nɛɛ, wɔllun gɔradowa ka nùn gari kua. 30Adama Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n ǹ mɔ nɛn sɔ̃na i nɔɔ ge nua, bɛɛn sɔ̃na. 31Tɛ̃ gera handunia yenin siribu tunuma. Tɛ̃ gera ba koo handunia yen wirugii gira. 32Sanam mɛ ba koo man sua tem di bu bwɛ̃, sanam mɛya kon tɔmbu kpuro tii gawe. 33U yeni geruawa u ka sɔ̃ɔsi gɔɔ wìn bweseru u koo gbi. 34Tɔn wɔru ge, ga nùn sɔ̃ɔwa ga nɛɛ, sa nua bɛsɛn woodan tireru sɔɔ ma Kirisi u ko n wãawa sere ka baadommaɔ. Amɔna a ka gerumɔ ma ba ǹ koo ko ba kun Tɔnun Bii sue tem di. Wara Tɔnu Bii wi. 35Yesu u bu wisa u nɛɛ, saa fiiko sɔɔra yam bururam mu wãa bɛɛn suunu sɔɔ. I n sĩimɔ saa ye i yam bururam mɔ kpa yam mu ku raa bɛɛ tĩre. Domi wi u sĩimɔ yam wɔ̃kuru sɔɔ u ku ra n yɛ̃ mi u dɔɔ. 36Yen sɔ̃, i yam bururam mɛ naanɛ dokeo saa ye i mɛ mɔ kpa i ka ko yam bururam bibu. Ye Yesu u yeni gerua u kpa, u doona ben suunu sɔɔn di, u kukua. 37Baa ye u ka maamaaki dabinu kua ben wuswaaɔ, ka mɛ, ba ǹ nùn naanɛ doke. 38Kpa gari yi Gusunɔn sɔmɔ Esai u gerua yi ka koora, yi u nɛɛ, "Yinni wara u naanɛ doke ye sa nɔɔsia. Wara Yinni Gusunɔ u win dam sɔ̃ɔsi." 39Yenin sɔ̃na ba ǹ kpĩa ba naanɛ doke domi Gusunɔn sɔmɔ Esai u kpam gerua u nɛɛ, 40"Gusunɔ u bu kua wɔ̃kobu ma u ben bwisi kawa. Kpa bu ku raa ka ben nɔni yam wa. Kpa bu ku gia ka ben bwisi. Bu ku raa gɔ̃ru gɔsia, kpa n bu bɛkia." 41Yeniwa Esai u gerua yèn sɔ̃ u Kirisin yiiko wa ma u win gari gerua. 42Ka mɛ, Yuuban tɔnwero dabiru ba Yesu naanɛ doke, adama Falisiban sɔ̃ ba ǹ wure batuma sɔɔ bu ku raa ka bu gire mɛnnɔ yerun din sɔ̃. 43Domi ba tɔnun siarabu kĩ n kere Gusunɔn siarabu. 44Ma Yesu u gbãra u nɛɛ, baawure wi u man naanɛ doke, n ǹ mɔ nɛna u naanɛ doke, wi u man gɔrimawa u naanɛ doke. 45Wi u man waamɔ u wi u man gɔrima waamɔwa mi. 46Nɛ na na handuniaɔ nge yam bururam, kpa baawure wi u man naanɛ doke u kun ka wãa yam wɔ̃kuru sɔɔ. 47Baawure wi u nɛn gari nɔɔmɔ, ma u kun yi wure, n ǹ mɔ nɛna kon yɛ̃ro taarɛ wɛ̃. Na nawa n ka handunia faaba ko, n ǹ mɔ n ka handunia taarɛ wɛ̃. 48Baawure wi u man yina, ma u ǹ nɛn gari wure, yɛ̃ro u mɔ ye n koo nùn taarɛ wɛ̃. Gari yi na gerua yiya yi koo yɛ̃ro taarɛ wɛ̃ sanam dãakim sɔɔ. 49Domi na ǹ gari gerua ka nɛn tiin yiiko, adama Baaba wi u man gɔrima, wiya u man wooda wɛ̃ ye kon gere ka ye kon sɔ̃ɔsi. 50Na yɛ̃ ma win woodan kɔkɔrɔwa wãaru te ta ku ra kpe, yen sɔ̃na ye na gerumɔ, na ye gerumɔwa nge mɛ Baaba u man sɔ̃ɔwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\