Yohanu 13

1Yesu u ra n wigibu kĩ be ba wãa handuniaɔ, yen sɔ̃, bu sere tɔ̃ɔ baka te ko te ba ra nɛɛ Gɔɔ sararibu, u bu win kĩi bakaru sɔ̃ɔsi. Domi u yɛ̃ ma win saa ya tura u ka doona handunian di u da win Baaban mi. 2Wi ka win bwãabu ba yaa dibu dimɔ sannu. N deema Setam u raa Yudasi Isikariɔtu, Simɔɔn bii bɔrie u ka Yesu yãku kowo tɔnwerobu ka Falisiba nɔmu sɔndia. 3Yesun tii u yɛ̃ ma Baaba u nùn gãanu kpuro nɔmu sɔndia, u maa yɛ̃ ma u nawa saa Gusunɔn min di ma u maa wurɔ win mi. 4Yera u seewa dii yerun di u win yaberu pweta u yi, ma u yasa sua u tii sɛ̃ka. 5U nim sɔke gbɛ̃ɛru sɔɔ, u ka win bwãabun naasu teamɔ, ma u si sunkumɔ ka yasa ye u sɛ̃ke. 6Ye u girari Simɔɔ Piɛɛn mi, ma Piɛɛ nùn bikia u nɛɛ, Yinni wuna kaa maa nɛn naasu tea? 7Yesu u nùn wisa u nɛɛ, a ǹ gina tuba ye na mɔ̀ tɛ̃, adama amɛn biru n ko n nun yeeri. 8Piɛɛ u nɛɛ, nɛ na kun wuramɔ a nɛn naasu tea fa! Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nà kun wunɛn naasu tee, a ǹ maa bɔnu gaa wasi nɛn mi. 9Simɔɔ Piɛɛ u nɛɛ, ǹ n mɛn na Yinni, n ǹ maa mɔ nɛn naasu tɔnawa kaa tea, a maa nɛn nɔma ka nɛn wiru teo. 10Yesu u nɛɛ, wi u wobura, mba n maa yɛ̃ro tie, ma n kun mɔ u win naasu tea u wa u ka dɛɛra mam mam. Bɛɛ i dɛɛre, adama n ǹ mɔ bɛɛ kpuro. 11N deema Yesu u win dɔmɛ yɛ̃ kɔ, yen sɔ̃na u gerua u nɛɛ, n ǹ mɔ be kpurowa ba dɛɛre. 12Sanam mɛ u ben naasu tea u kpa u win yaberu sua u sebua ma u kpam sina win sin yerɔ u nɛɛ, i yɛ̃ ye na bɛɛ kua mi? 13Bɛɛ i man sokumɔ keu koosio ka Yinni. Geema i gerumɔ, mɛya na sãa. 14Ǹ n mɛn na, nɛ wi na sãa bɛɛn Yinni ka bɛɛn keu koosio, nà n bɛɛn naasu tea, n weenɛ bɛɛn tii i naasu teana. 15Wee na bɛɛ kom gem sɔ̃ɔsi kpa i n da maa kuanɛ nge mɛ. 16Ka geema, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, yoo ku ra n win yinni kere, mɛya gɔro ku ra n wi u nùn gɔra kere. 17Tɛ̃ wee, i sɔ̃ɔsi teni gia. Doo nɔɔrugiba bɛɛ, ì n tu swĩi. 18N ǹ mɔ bɛɛ kpuron gariya na mɔ̀. Na yɛ̃ be na gɔsa. Adama Gusunɔn gari yi ǹ koo ko yì kun koore yi yi nɛɛ, "Wi u ka man dimɔ sannu, u gɔsira nɛn yibɛrɛ." 19Na bɛɛ yabu yeni sɔ̃ɔmɔwa saa tɛ̃n di yu sere koora. Yà n koora kpa i ka naanɛ doke ma nɛna yɛ̃ro wi. 20Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, baawure wi u yɛ̃ro wura wi na gɔra, nɛna u wura. Baawure wi u maa man wura, u wi u man gɔrima wurawa. 21Ye Yesu u yeni gerua u kpa, win gɔ̃ru ga sankira too too, ma u bu sɔ̃ɔwa kpasasa u nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, goo wãa bɛɛ sɔɔ wi u koo man dɔmɛ. 22Ma win bwãabu ba nɔni gia mɛɛrina. Ba ǹ yɛ̃ ben wara u ka yã. 23Yesun bɔ̃ɔ turo, wi u kĩ, u sɔ̃ win nɔm geuɔ. 24Ma Simɔɔ Piɛɛ u yĩreru kua ka nɔmu durɔ wi, u Yesu bikio u nɛɛ, wara u ka yã. 25Ma bɔ̃ɔ wi, u Yesu gballi u nùn bikia u nɛɛ, Yinni wara a ka yã. 26Yesu u nùn wisa u nɛɛ, wi na kon dɔka wɛ̃ ye na ka kpee sɔ̃ra, wiya mi. Ma u dɔka ka kpee sɔ̃ra u Yudasi Isikariɔtu, Simɔɔn bii wɛ̃. 27Ye Yudasi u dɔka ye mwa u kpa, mii mii ma Setam dua win gɔ̃ruɔ. Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ye kaa ko, a koowo kpaaka. 28Adama ben suunu sɔɔ goo sari wi u yɛ̃ yèn sɔ̃ u nùn sɔ̃ɔwa mɛ. 29Gaba tamaa yèn sɔ̃ Yudasiwa u gobin bɔɔru nɛni, yen sɔ̃na Yesu u nùn sɔ̃ɔmɔ u gãanu dweeyo nìn bukata ba mɔ tɔ̃ɔ bakarun sɔ̃, ǹ kun mɛ u nùn sɔ̃ɔmɔ u sãarobu gãanu kɛ̃. 30Ye Yudasi u dɔka ye mwɛ ma u yara ka sɛndaru. N deema yam tĩra. 31Sanam mɛ Yudasi u yara u kpa, Yesu u nɛɛ, tɛ̃ra Tɔnun Bii u den wɔlle suara, ma Gusunɔ maa wɔlle suara win min di. 32Gusunɔ ù n wɔlle suara win min di, Gusunɔn tii u koo maa Tɔnun Bii wi wɔlle sua, n ǹ maa tɛɛmɔ. 33Nɛn bibu, saa fiiko sɔɔra ko na n wãa ka bɛɛ, yen biru i ko man kasu. Adama na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ tɛ̃ nge mɛ na raa Yuuba sɔ̃ɔwa, mi na dɔɔ i ǹ kpɛ̃ i da mi. 34Wooda kpaa na bɛɛ wɛ̃ɛmɔ, i kĩanɔ. I de i kĩru sɔ̃ɔsina nge mɛ na bɛɛ kĩru sɔ̃ɔsi. 35Ì n kĩanɛ, baawure u ko n yɛ̃ ma i sãawa nɛn bwãabu. 36Simɔɔ Piɛɛ u nùn bikia u nɛɛ, Yinni, mana a dɔɔ. Yesu u nùn wisa u nɛɛ, mi na dɔɔ a ǹ kpɛ̃ a man swĩima tɛ̃, adama ǹ n sosi kaa man swĩima mi. 37Piɛɛ u nùn bikia u nɛɛ, Yinni, mban sɔ̃na na ǹ kpɛ̃ n nun swĩi mi tɛ̃. Domi na sɔɔru sãa n ka nɛn wãaru wɛ̃ wunɛn sɔ̃. 38Yesu u nùn bikia u nɛɛ, a sɔɔru sãa a ka wunɛn wãaru wɛ̃ nɛn sɔ̃? Ka gem na nun sɔ̃ɔmɔ, goo dɔɔ gu ka sere swĩ kaa man siki nɔn ita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\