Yohanu 14

1Yesu bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i ku wurura. I Gusunɔ naanɛ dokeo kpa i maa man naanɛ doke. 2Wãa yee dabina nu wãa nɛn Baaban yɛnuɔ. N wee na dɔɔ mi, n bɛɛ wãa yerun sɔɔru kua. Ǹ kun sãa mɛ, na ǹ daa bɛɛ sɔ̃ɔmɔ. 3Nà n wãa yee ten sɔɔru kua na kpa, kon kpam wurama n bɛɛ sua n ka da nɛn tiin mi. Mi na wãa kpa sa n wãa mi sannu. 4I ru swaa yɛ̃ kɔ mi na dɔɔ. 5Tomaa u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yinni, sa ǹ yɛ̃ mi a dɔɔ. Amɔna sa ko n ka min swaa yɛ̃. 6Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛna na swaa, nɛna na gem, nɛna na wãaru, goo sari wi u koo da Baaban mi ma n kun mɔ saa nɛn min di. 7Bɛɛ ì n daa man yɛ̃, i ko n maa nɛn Baaba yɛ̃. Saa tɛ̃n di i nùn gia, i maa nùn wa. 8Filipu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yinni a sun Baaba wi sɔ̃ɔsio, n den tura mɛ. 9Yesu u nɛɛ, mìn di na ka bɛɛ wãa n tɛ, ka mɛ, a ǹ man gie Filipu? Baawure wi u gesi man wa u maa Baaba wawa. Amɔna a ka gerua a nɛɛ, n bɛɛ Baaba sɔ̃ɔsio. 10A ǹ naanɛ doke ma na wãa Baaba sɔɔ, Baaba maa wãa nɛ sɔ̃ɔ? Gari yi na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, na ǹ gerumɔ ka nɛn tiin yiiko. Baaba wi u wãa nɛ sɔɔ, wiya u win sɔmburu mɔ̀. 11I gesi naanɛ dokeo ma na wãa Baaba sɔɔ, ma Baaba maa wãa nɛ sɔɔ. Ǹ kun mɛ, i naanɛ dokeo sɔma ye na kuan sɔ̃. 12Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, baawure wi u man naanɛ doke, sɔma ye na mɔ̀, yeya yɛ̃ro koo maa ko. U koo mam sɔma ko ye ya yeni kere domi na dɔɔ nɛn Baaban mi. 13Na kon maa bɛɛ gãanu baanire kua ni i gesi kana ka nɛn yĩsiru, kpa bu ka Baaba wɔlle sua saa Biin min di. 14Ì n gãanu kana ka nɛn yĩsiru, kon bɛɛ ni kua. 15Yesu u nɛɛ, ì n man kĩ i nɛn wooda mɛm nɔɔwɔ. 16Kon Baaba kana, u koo bɛɛ Dam Kɛ̃ɔ kpao wɛ̃ wi u ko n ka bɛɛ wãa sere ka baadommaɔ. Wiya sãa Hunde gemgii. 17Handuniagibu ba ǹ kpɛ̃ bu nùn mwa yèn sɔ̃ ba ǹ nùn waamɔ, mɛya ba ǹ maa nùn yɛ̃. Adama bɛɛ i nùn yɛ̃, domi u wãa ka bɛɛ, u kon maa wãa bɛɛn baawure sɔɔ. 18Na ǹ bɛɛ derimɔ goberu. Kon kpam wurama bɛɛn mi. 19N tie fiiko ye handuniagibu ba ǹ maa ka man wasi, adama bɛɛ i ko man wa. Yèn sɔ̃ na wasi, bɛɛ i ko n maa wasi. 20Dɔma teya i ko n yɛ̃ ma na wãa nɛn Baaba sɔɔ ma bɛɛ i wãa nɛ sɔɔ, ma na maa wãa bɛɛ sɔɔ. 21Wi u nɛn wooda mwa, ma u ye mɛm nɔɔwa, wiya u man kĩ. Wi u man kĩ, nɛn Baaba koo nùn kĩa. Nɛn tii kon maa yɛ̃ro kĩa, kpa n nùn tii sɔ̃ɔsi. 22Yudasi, n ǹ mɔ wi ba ra nɛɛ Isikariɔtu, u bikia u nɛɛ, Yinni, amɔna kaa sun wunɛn tii sɔ̃ɔsisina handuniagibu ba kun ka nun wa. 23Ma Yesu u nùn wisa u nɛɛ, baawure wi u man kĩ u koo nɛn gari mɛm nɔɔwa. Nɛn Baaba u koo nùn kĩa, nɛ ka nɛn Baaba sa ko maa na yɛ̃ron mi kpa su bɛsɛn wãa yeru ko wi sɔɔ. 24Wi u kun man kĩ, u ǹ maa nɛn gari mɛm nɔɔwammɛ. Gari yi i nua, n ǹ nɛgii, yi sãawa Baabagii wi u man gɔrima. 25Na bɛɛ yeni kpuro sɔ̃ɔmɔ tɛ̃ ye na ka bɛɛ wãa. 26Adama Hunde Dɛɛro, Dam kɛ̃ɔ wi, wi Baaba koo gɔrima ka nɛn yĩsiru, wiya u koo bɛɛ baayere keu sɔ̃ɔsi, u koo maa bɛɛ ye kpuro yaayasia ye na bɛɛ sɔ̃ɔwa. 27Bɔri yɛnda na bɛɛ deria, nɛn bɔri yɛnda na bɛɛ wɛ̃ɛmɔ. Na ǹ bɛɛ tu wɛ̃ɛmɔ nge mɛ handunia ya ra wɛ̃. I ku wurura, i ku maa nanda. 28Bɛɛ i nua nge mɛ na bɛɛ sɔ̃ɔwa ma na doonɔ, adama kon kpam wurama bɛɛn mi. Ì n daa man kĩ i ko n nuku dobu mɔ ye na ka dɔɔ Baaban mi, domi nɛn Baaba u yiiko mɔ u man kere. 29Na bɛɛ gãa ninin gari sɔ̃ɔmɔ tɛ̃, nu sere koora. Nù n koora kpa i ka man naanɛ doke. 30Na ǹ maa kpɛ̃ n ka bɛɛ gari dabinu ko domi handunian wirugii u sisi. U ǹ dam mɔ nɛ sɔɔ, 31adama kpa handuniagibu ba n ka yɛ̃ ma na Baaba kĩ, na maa kpuro mɔ̀ nge mɛ Baaba u man yen wooda wɛ̃. I seewo su doona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\